Fakta om Uruguay

Cabo Polonio i Uruguay

1. Storfe: Uruguay har 3,8 storfe per innbygger, noe som gjør landet til det landet i verden med høyest konsentrasjon av storfe. Totalt finnes det ca. 12 millioner storfe i landet.

2. Bærbare datamaskiner til alle: I programmet "One Laptop per Child" var Uruguay det første landet som kjøpte inn bærbare datamaskiner til alle sine skolebarn. Siden det er ca. 362 000 skolebarn i Uruguay, ble det kjøpt inn over 360 000 datamaskiner (ca. 100 000 i 2007, over 200 000 i 2008 og over 160 000 i 2009).

3. Nasjonalsang: Uruguay har verdens lengste nasjonalsang (Orientales, la Patria o la Tumba), som varer i rundt 6 minutter. Sangen er for øvrig skrevet av samme mann (Francisco Acuña de Figueroa) som skrev Paraguays nasjonalsang.

4. McHuevo: På McDonald's i Uruguay kan du få en McHuevo, som er en hamburger med posjert egg.

5. Fotball: Uruguay har vunnet VM to ganger; første gang i 1930 i verdens første verdensmesterskap og andre gang i 1950 da de slo vertsnasjonen Brasil i finalen. I tillegg har Uruguay vunnet Copa América flere ganger enn noen annen nasjon.

Fakta: Uruguay har mange fotballprestasjoner å vise til
Kildeangivelse: jikatu - Flickr.com

Fakta: Uruguay har vunnet VM to ganger (i 1930 og 1950). I årene 2000 - 2010 eksporterte Uruguay 1414 fotballspillere (nesten like mange som naboene Brasil og Argentina).

 

6. Fotballspillere: I perioden 2000-2010 eksporterte Uruguay 1414 fotballspillere til utlandet (det er 128 fotballag!). Totalt eksporterte Uruguay nesten like mange fotballspillere som Brasil og Argentina, selv om de to landene er henholdsvis 58 og 12 ganger større enn Uruguay målt i folketall.

7. Cannabis: Uruguay legaliserte bruk av cannabis i 2013. I motsetning til de fleste andre land der stoffet er legalisert, har Uruguay valgt å tillate offentlig produksjon av cannabis for å underby narkotikakartellene.

8. Korrupsjon: Uruguay er det nest minst korrupte landet i Sør-Amerika (bare overgått av Chile).

9. Ekteskap: Ekteskap mellom personer av samme kjønn (homofilt ekteskap) har vært tillatt i Uruguay siden 2013.

10. Navn: Det offisielle navnet på Uruguay er: La República Oriental del Uruguay, som egentlig betyr republikken øst for Uruguay (elven), men i dag oversettes navnet til landets offisielle tittel 'Oriental Republic of Uruguay'. Navnet "Uruguay" kommer fra elven Uruguay, men opprinnelsen til navnet er usikker. Man vet imidlertid at navnet stammer fra guaraní-språket og betyr "de malte fuglenes elv".

Fakta: Punta del Este er det sørligste punktet i Uruguay.
Kildeangivelse: jikatu + Jimmy Baikovicius + Gonzalo S. Muñiz Marton - Flickr.com

Fakta: Punta del Este, som ligger lengst sør i Uruguay, er en by (og et feriested) og et svært populært turistmål.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Den sørlige delen av Sør-Amerika. Mellom Brasil og Argentina med kystlinje mot Sør-Atlanteren.
 • Landegrenser: Brasil (1 068 km) og Argentina (580 km).
 • Kystlinje: 660 km
 • Klima: Varmt til temperert. Enkelte steder kan temperaturen synke helt ned til -4 grader Celsius, men det er sjelden at temperaturen faller under frysepunktet.
 • Landskap: For det meste bølgende sletter og små åser. Fruktbare lavtliggende kystområder
 • Laveste punkt: 0 m (Atlanterhavet)
 • Høyeste punkt: 514 m (Cerro Catedral)
 • Naturressurser: Fisk, vannkraft og små forekomster av mineraler.
 • Største by: Montevideo
 • Hovedstad: Montevideo
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 176.220,00 (2021)
 • Landområder (km2): 173.706,57 (2015)
 • Urbane områder (km2): 1.017,87 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 140.696,05 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 80,39 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 11,72 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 22,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 1,90 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 6,20 (2021)
 • Befolkning i største by: 19,58 (2021)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 1.774.396,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: -0,10 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): -0,01 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 71,65 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 4,31 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): -2,05 (2022)
 • Etniske grupper: 88% hvite, 8% mestiser (en blanding av indianere og hvite), 4% svarte. I tillegg er det også noen få indianere.
 • Sprog: Spansk er det offisielle språket. I tillegg snakkes portunol (en blanding av portugisisk og spansk), samt et svært lite antall fremmedspråk som portugisisk, italiensk, russisk, tysk og andre.
 • Religioner: 47,1% katolikker, 11,1% ikke-katolske kristne, 23,3% kristne uten spesifikk kirketilhørighet (dvs. verken katolikker, ortodokse osv.), 0,3% jøder, 17,2% ateister eller agnostikere og 1,1% andre. Selv om 47% av Uruguays befolkning er katolikker, er Uruguay det minst religiøse landet i hele Sør- og Nord-Amerika.
 • Nettoinnvandring: 5,00 (2021)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,49 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 10,47 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 5,45 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 12,16 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 79,26 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 71,65 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 75,44 (2021)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 138,53 (2022)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 14,80 (2019)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 95,46 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 172,02 (2021)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 34,50 (2019)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 30,50 (2022)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 2,20 (2022)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 7,88 (2022)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 1.775.121,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 60,20 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 71,49 (2022)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 3.422.794,00 (2022)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 15,20 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 107,99 (2021)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 95,69 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 14,27 (2022)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 257.468,16 (2017)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 48.272.116.244,18 (2015)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 3.093,17 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 89,87 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 10,00 (2018)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 21,50 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 25,22 (2022)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,60 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 2,29 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): -1.500,00 (2023)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 17,00 (1999)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 1.498,00 (2021)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 3.480.000,00 (2019)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 2.199.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 1.498,00 (2021)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 8,00 (2015)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 2,43 (2017)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 8,90 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 5.139,00 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 11,55 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 261,82 (2022)

Fakta Uruguays økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 6,24 (2022)
 • BNP-vekst (årlig %): 61,54 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 71.177.146.197,50 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 4,92 (2022)
 • BNI (US$): 20.795,04 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 98.752.878.541,81 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 64.756.311.414,06 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 20,03 (2020)
 • Utlånsrente (%): 9,10 (2022)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 17,58 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 261,82 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 12,17 (2017)
 • Vareeksport (US$): 10,36 (2022)
 • Vareimport (US$): 7.372.301.414,22 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 70,06 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 13,19 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 97,82 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 15,60 (2019)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 6,01 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 15,41 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 10,87 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 109,58 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 22.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 11.185.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 12.973.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 20,03 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 12.514.943.897,63 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 1,90 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 1.375.569.573,17 (2022)