Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Algeriet

 1. Bebyggelse: Saharaöknen täcker mer än 80 % av Algeriet. 90 % av landets befolkning bor på ca 12 % av landets areal vid kusten längs Medelhavet. Resterande 10 % bor i inlandet - vanligtvis vid oaser som är omgivna av öken
 2. Storlek: Algeriet är idag det största landet i Afrika. Innan 9 jul 2011 så blev södra Sudan självständigt och tog titeln som ”världens nyaste land”. Sudan var det största landet i Afrika. Algeriet är inte bara det största landet i Afrika utan också det 10:e största landet i världen
 3. Värme rekord: Den högsta uppmätta temperaturen någonsin i Algeriet är 51 grader vilket uppmättes i augusti 2011
 4. Bosättare: Sedan antiken har Algeriet ökat antalet bosättare - fenicier, romare, araber, turkar - och under 1900-talet även franska bönder. De franska bönderna omorganiserade Algeriet utan att ta hänsyn till de lokala araberna och berberna vilket leder till det algeriska kriget
 5. Algeriska kriget: Under det algeriska kriget (1954-1962) vann Algeriet självständighet från kolonialmakten Frankrike som hade styrt landet sedan år 1830 även om det finns oenighet om den exakta dödssiffran så uppskattar man att algeriska kriget kostade omkring 1,5 miljoner människors liv. Efter kriget emigrerade ca 1 miljon fransmän (de så kallade ”pieds-noirs")
 6. OS: Algeriet har deltagit i alla sommarolympiader sedan år 1964 och har vunnit fem guldmedaljer (4 x 1500 meter springa och 1 x boxning)
 7. Nobelpris: Två algerier har vunnit Nobelpris genom tiderna: Albert Camus (litteratur 1957) och Claude Cohen-Tannoudji (fysik 1997)
 8. Åsna i Högsta domstolen: Under år 2007 ska en algerisk domstol överlämnat ett fall till högsta domstolen ang. äganderätten av en åsna. Två män var på den algeriska marknaden och budade på priset på en åsna. När budgivningen drog ut på tiden så märkte ingen att åsnan åt upp pengarna som köparen hade lagt till budgivningen. Detta gjorde att de två männen undrade vem åsnan nu tillhörde. Eftersom det inte kunde avgöras av tingsrätten så lämnades det vidare till högsta domstolen
 9. Kända algerier: Kända algerier är t.ex. fotbollsspelaren Zinedine Zidane och författaren Albert Camus. Den världsberömda designern Yves Saint Laurent föddes i Algeriet men hade franska föräldrar. Längre tillbaka i historien (i slutet av antiken) var Augustinus den mest kända teologen på den tiden. Augustin föddes i den romerska staden Tagaste som är den nuvarande Souk Ahras i Algeriet
 10. Export: Petroleum och naturgas har länge varit huvudinkomsten för den algeriska ekonomin. 95 % av landets export är i dag inom dessa områden. Algeriet har världens 16:e största oljereserver och 16:e största naturgasreserv


Fakta: Mer än 4/5 av Algeriet är täckt av öken

 

Attribution: Daggett.fr + Magharebia + Patrick Hamilton – Flickr.com

 

Mer än 80 % av Algeriet är täckt av öken, men endast ca 10 % av befolkningen bor här – resterande 90 % bor på Medelhavskusten

Geografiske fakta

 • Placering: Nordafrika. Mellan Marocko och Tunisien. Kust mot Medelhavet
 • Markgränser: Libyen (982 km), Mali (1 376 km), Mauretanien (463 km), Marocko (1 559 km), Niger (956 km) och Västsahara (42 km)
 • Kustlinje: 998 km
 • Klimat: Torrt till halvtorrt. Milda, fuktiga vintrar och varma, torra somrar längs kusten. Kalla vintrar och varma somrar och allmänt torrare på höglandet. Sirocco är en sann/dammfylld luft, vilket är särskilt vanligt i sommar
 • Landskap: Primärt högland och öken. Enklare berg. Smala icke kontinuerliga kustnära slätter
 • Lägsta punkt: -40 m (Chott Melrhir)
 • Högsta punkt: 3 003 m (Tahat)
 • Naturliga resurser: Olja, naturgas, järnmalm, fosfat, uran, bly och zink
 • Största staden: Algier
 • Huvudstad: Alger
 • Total areal (km2): 2.381.741,00 (2020)
 • Landområden (km2): 2.305.478,23 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 9.357,10 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 413.588,47 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 17,36 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 0,82 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 22,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 4,01 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 18,24 (2020)
 • Befolkning i största stad: 2.809.158,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 1,66 (2021)
 • Befolkning, totalt: 44.177.969,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 2,37 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 67,71 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 25,74 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -0,37 (2021)
 • Etniska grupper: 99 % arabisk - berbiska och mindre än 1 % av EU-medborgarna
 • Språk: Arabiska (officiellt språk), franska (lingua franca) och berbiska dialekter (Tamazight tachawit och tamahaq)
 • Religioner: 99 % sunnimuslimer (statsreligion), 1 % kristna och judar
 • Nettoinvandring: -18.797,00 (2021)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,94 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 22,43 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 0,95 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 5,40 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 75,91 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 73,08 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 74,45 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 20,90 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 81,70 (2020)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 114,98 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 1,80 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 19,50 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 22,90 (2011)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 4,00 (2011)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 12,00 (2017)
 • Arbetsstyrka, totalt: 12.312.259,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 48,49 (2017)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 41,70 (2017)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 5,50 (2011)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 19,00 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 111,28 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 74,26 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 20,95 (2017)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 81,41 (2018)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 244.752.300.173,88 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.368,62 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 62,90 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 106,45 (2021)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 21,00 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 29,02 (2017)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 4,65 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 9.472,00 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 0,35 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 265.795,11 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 4.020,25 (2019)
 • Internationell turism, antal ankomster: 591.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 1.386.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 4.020,25 (2019)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 1.602,00 (2018)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 1,90 (2015)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 3,10 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 1,55 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 1,72 (2018)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 166,22 (2021)

Algeriet's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 1,75 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 48,60 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 163.044.443.983,76 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 3,50 (2021)
 • BNI (US$): 3.690,63 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 535.802.556.587,49 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 159.457.963.756,55 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 10,73 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 7,23 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 38,92 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 166,22 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 4,82 (2020)
 • Varuexport (US$): 26,00 (2021)
 • Varuimport (US$): 42.383.485.211,50 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 1,00 (2017)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 20,23 (2017)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 112,50 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 31,10 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 3,15 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 36,53 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 8,00 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 97,18 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 317.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 36.700.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 36.000.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 10,73 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 63.454.914.840,62 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 5,59 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 9.112.461.105,35 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022