Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Chile

 1. Santiago: Huvudstaden Santiago har omkring 7 miljoner chilenare - motsvarande cirka 36 % av den totala befolkningen
 2. Påskön: Påskön är känd för sina 887 mystiska jättelika statyer (moai) - är chilenska territoriet. Påskön är också världens mest isolerade ö och befinner sig hela 3 700 km från Chiles kust
 3. Atacamaöknen: I norra Chile är det Atacamaöknen som är den torraste plats. Här regnar det mindre än 0,05 mm per år
 4. Poeternas land: Chilenare kallar själv deras land för ”país de Poetas" som betyder "Poeternas land". Det är inte utan anledning eftersom Chiles enda två Nobelpristagare vann priset i litteraturen (Gabriela Mistral 1945 och Pablo Neruda 1971)
 5. Berg: Anderna - världens längsta bergskedja – sträcker sig genom hela Chile (från söder till norr) och täcker ca 80 % av landet
 6. Ojos del Salado: Vulkanen Ojos del Salado i Anderna (på gränsen mellan Chile och Argentina) är 6 390 meter hög och är världens högsta vulkan. Ojos del Salado innehåller också en krater sjö som därmed också är världens högsta belägna sjö
 7. Ekonomisk stabilitet: Chile är ett av de rikaste och ekonomiskt stabila länderna i Sydamerika
 8. Sport: Den mest populära sporten i Chile är utan tvekan fotboll. Tennis anses vara landets mest framgångsrika sport. Den nationella sporten är rodeo
 9. Självständigt: Chiles självständighetskrig mot spanjorerna ägde rum under åren 1810-1826 på Chiles nationaldag (Fiestas Patrias) som firas varje år den 18 och 19 september för att fira självständigheten. Sedan år 1967 har det varit obligatoriskt att hänga den chilenska flaggan på alla offentliga byggnader under Fiestas Patrias. Flaggan ska vara i perfekt skick och hänga rätt från en flaggstång eller från en husfasad - om inte lagen följs kan leda till böter på upp till 40 000 pesos (ca 80 USD)
 10. Namn: Ursprunget av namnet "Chile" är okänd. Många tror att namnet kommer från det indianska ordet ”tchilli", som betyder ”snö” eller ”jordens djupaste punkt”. En annan teori är att det kommer från ordet "chili" (Mapuche), som betyder "där marken slutar" eller ordet "Chiri" (quechua) som betyder "kallt"


Fakta: Atacamaöknen och Ojos del Salado finns i Chile

 

Attribution: Miradas.com.br + Danielle Pereira + sergejf  – Flickr.com

 

Fakta: Chile är hemlandet till världens torraste plats ”Atacamaöknen” (överst och i mitten) och världens högsta vulkan ”Ojos del Salado” (längst ned). Vulkanen innehåller också världens högsta belägna sjö

Geografiske fakta

 • Placering: Den södra delen av Sydamerika mellan Argentina, Peru och Stilla havet
 • Markgränser: Argentina (5 308 km), Bolivia (860 km) och Peru (171 km)
 • Kustlinje: 6 435 km
 • Klimat: Tempererat. Öknen i norr, kallt och fuktigt i söder och medelhavsklimat i mitten av landet
 • Landskap: Låga berg som omger kustområden, en bördig central dal och de högre bergen i öster
 • Lägsta punkt: 0 m (Stilla havet)
 • Högsta punkt: 6 893 m (Nevado Ojos del Salado)
 • Naturliga resurser: Koppar, timmer, järnmalm, nitrater, ädla metaller, molybden, vattenkraft
 • Största staden: 29,4 %
 • Huvudstad: Santiago
 • Total areal (km2): 756.700,00 (2020)
 • Landområden (km2): 723.594,53 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 3.579,67 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 157.100,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 21,13 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 24,49 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 73,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 4,80 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2,84 (2020)
 • Befolkning i största stad: 25,96 (2020)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 6.856.939,00 (2022)
 • Befolkning, totalt: 0,99 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 1,10 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 72,97 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 12,18 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 0,26 (2021)
 • Etniska grupper: 95,4 % vita och vita blandas med de inhemska indianerna, Mapuche 4 % och 0,6 % andra ursprungsbefolkningar
 • Språk: Spanska (officiellt språk), mapudungun, tyska och engelska
 • Religioner: 70 % romerska katoliker, 15,1 % evangelister, 1,1 % jehovas vittnen, 1 % andra kristna, övriga 4,6 %, 8,3 % ospecificerad
 • Nettoinvandring: 5,60 (2021)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,54 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 11,79 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 9,07 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 7,43 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 81,44 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 76,47 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 78,94 (2021)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 136,31 (2021)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 14,90 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 68,28 (2021)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 126,53 (2021)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 14,90 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 35,80 (2020)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 2,10 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 8,25 (2022)
 • Arbetsstyrka, totalt: 9.446.464,00 (2022)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 44,49 (2022)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 64,93 (2022)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 19.493.184,00 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 17,40 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 101,48 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 87,82 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 14,77 (2022)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 472.832,83 (2017)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 295.348.106.941,73 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 3.895,44 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 90,19 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 19,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 29,20 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 18,28 (2022)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,71 (2021)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 12,11 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): -66.850,00 (2022)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 194,00 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 2.396,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 5.431.000,00 (2019)
 • Internationell turism, antal avgngar: 4.091.000,00 (2019)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 2.396,00 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 738,00 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 2,06 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 3,20 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 158.583,00 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 4,35 (2020)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 158,63 (2022)

Chile's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 8,99 (2022)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 72,58 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 317.058.508.651,76 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 11,67 (2021)
 • BNI (US$): 16.265,10 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 552.981.391.697,36 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 298.640.738.864,23 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 15,47 (2021)
 • Utlåningsränta (%): 11,64 (2022)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 31,75 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 158,63 (2022)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 3,83 (2017)
 • Varuexport (US$): 8,66 (2021)
 • Varuimport (US$): 27.446.580.546,44 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 21,76 (2022)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 10,74 (2022)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 107,11 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 5,10 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 12,14 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 18,73 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 4,18 (2018)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 105,59 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 122.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 97.492.000.000,00 (2022)
 • Försvarsutgifter (US$): 104.407.000.000,00 (2022)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 15,47 (2021)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 100.661.577.525,04 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 1,96 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 6.230.436.399,47 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022