Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om duvor

 1. Columba: Duvor är ett brett namn för duvor i släkten Columba. Den vanligaste duvan i västvärlden är tamduvan (Columba livia domestica) och det är också den duvarten som de flesta syftar på när de pratar om duvor
 2. Förekomst: Duvor lever i hela världen, även nära på Sydpolen (Antarktis)
 3. Duvpar: Om de inte tvingas att åtskiljas, lever duvpar oftast tillsammans livet ut. Duvorna lever speciellt ihop som ett par under parningssäsongen, men har annars en tendens till att leva i flockar med upp till 500 andra duvor (beroende på hur mycket föda som är tillgänglig)
 4. Parning: Duvor parar sig, när det är tillräckligt med föda för att stödja utvecklingen av ett ägg. I städer kan detta ske under hela året. Det maximala antalet äggläggningar per år är 6
 5. Duvträck: Genom världshistorien har duvlort flera gånger varit en värdefull handelsvara; både i det gamla Egypten där det hade kosmetiska användningar, men också i England där det i flera århundraden var kungahusets och användes till att framställa krut
 6. Duvmjölk: Duvor kan – precis som t.ex. flamingos och pingviner – producera ett mjölkaktigt sekret, som lämpligtvis kallas för ’duvmjölk’. Både han- och honduvor kan producera duvmjölk och själva produktionen sker i ’krävan’, som är en slags påse på matstrupen. Duvorna ger duvmjölken till deras ungar genom regurgitation (en form av uppstötning). Näringsmässigt har duvmjölk inte mycket gemensamt med däggdjurens modersmjölk, men duvungarna lever av det den första veckan i livet
 7. Duvrace: Duvrace är en populär sport som växer på internationellt plan. Att vinna ett stort duvrace kan ge flera miljoner kronor och de tävlande duvorna kan säljas för många tusentalskronor på auktion
 8. Föda: På våren kan man ibland se stadsduvor äta gräsfrön eller bär i parker, trädgårdar och liknande, men i städerna finns det generellt rikligt med avfall för duvorna att överleva på
 9. Intelligens: Duvor är mycket intelligenta jämfört med många andra fåglar och djur. De är bland några av de enda som klarar av det så kallade ’spegeltestet’, där man testar djurs förmåga att känna igen sig själva i en spegel
 10. Duvägg: Duvägg har konsumerats av människor så länge vi har existerat. Särskilt i Kina har duvägg genom tiderna haft många gastronomiska användningsområden

Duvorna och människan

 • Mesopotamien: Duvor har levt sida vid sida med människan i flera tusentals år och de första uppgifter av deras samexistens med människan härstammar från 5000 år gamla mesopotamiska stentavlor.
 • Darwin: Duvor var en central del av Darwins arbete när han utvecklade sin evolutionsteori.
 • Picasso: Picasso beundrade duvor väldigt mycket och målade ofta bilder av dem. Han gav även sin dotter namnet Paloma, som betyder ’duva’ på spanska.
 • Bordtennis: En beteendepsykolog vid namn B. F. Skinner lärde sina duvor en primitiv form av bordtennis, där de använde sina vingar som racket.

 

 

Fakta: Människan har använt brevduvor i flera tusentals år (OBS: bilden är retuscherad – riktiga brevduvor har inte kläder på sig…)

 

Fakta om brevduvor

 • 3000 år: Människan har använt duvor till att förmedla meddelanden i minst 3000 år.
 • 1100 km: Brevduvan är en självständig variant av tamduvan, den är framavlad till att hitta hem över stora avstånd (upp till 1.100 km).
 • 140 km/t: Brevduvor flyger med en genomsnittlig hastighet på cirka 80 km/t, men några tävlingsduvor kan komma upp till 140 km/t över korta avstånd.
 • OS: Det var en brevduva som kom med resultatet av den första Olympiska Spelen år 776 f.Kr.
 • Napoleon: 1815 var det också en brevduva, som levererade nyheterna om Napoleons nederlag vid Waterloo till den brittiska börsmäklaren Nathan M. Rothschild. Han var därmed den första britten som kände till slagets utfall, vilket gav honom en enorm fördel på börsen och därmed gjorde honom till en mycket rik man.
 • Världskrigen: I både Första- och Andra Världskrigen mottog enstaka brevduvor hedersutmärkelser för deras mod och ansträngning, eftersom deras meddelanden räddade tusentals soldaters liv. Nästan 1 miljon brevduvor deltog i de två världskrigen.
 • Reuters: Paul Julius Reuters byggde bokstavligt talat sitt nyhetsimperium på brevduvor, som på den tiden var mycket snabbare fram än posttåget (duvorna blev dock ersatta av telegrafer i 1851)
 • Indien: I byn Orrisa, Indien, använde poliser brevduvor ända fram till 2006.
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022