Fakta om Norge

Fakta om Norge
 1. Torkning av kläder: I Norge betraktas söndagen bokstavligen som en allmän helgdag - därför är det förbjudet (på vissa platser) att hänga tvätt på tork på söndagar
 2. Premiärministrar: Flera norska statsministrar har uppträtt skandalöst offentligt; en var berusad i TV, en annan fick lämna sin post tillfälligt eftersom han kände sig förtalad av media och en tredje kallade en afrikansk president för "Bongo från Kongo".
 3. Rekordkallt: Det kan bli mycket kallt i Norge, rekordet är -51,4 grader!
 4. Längsta vägtunnel: Lærdalstunneln i Norge är världens längsta vägtunnel. Den är 24,509 km lång!
 5. Fotboll: Många norrmän är stolta över det faktum att det norska landslaget aldrig har förlorat en match mot det brasilianska landslaget. Totalt har de två lagen spelat 3 matcher, varav Norge har vunnit 2 och den sista var oavgjord
 6. Helgafylla: Precis som svenskarna och danskarna gillar norrmännen att dricka sig fulla. Det är därför de har ordet full kapacitetsom bokstavligen och direkt översatt betyder "helgfylla"
 7. EU: Norge är inte medlem i EU, men i andra mellaneuropeiska samarbetsavtal som EES. Norges icke-medlemskap i EU är ett ofta debatterat ämne i norsk politik och många norrmän tycker att det är konstigt att Norge på många områden anpassar sig till EU:s politik och ekonomi, trots att de inte vill vara medlemmar i unionen.
 8. Kungaätten: Den norska kungafamiljen utplånades 1387, varefter Norge ingick ett slags gemenskap med Danmark
 9. Danmark och Sverige: År 1397 ockuperades Norge av Danmark. Under Napoleonkrigen (1804 - 1815) förlorade Danmark-Norge sin flotta och tvingades avträda Norge till den svenske kungen. Den 17 maj 1814 blev Norge en självständig stat genom att underteckna Eidsvolds konstitution (dvs. den norska konstitutionen)
 10. Nationaldag: Norges nationaldag är den 17 maj, då man klär sig i landets nationaldräkt ("bunad") och firar undertecknandet av konstitutionen 1814

Läs om att arbeta i Norge här.

Norges landskap kännetecknas av berg, fjordar och berg
Tillhörighet: Les Haines - Flickr.com

Geografiska fakta

 • Plats: Norra Europa. Nordsjön i söder, Norska havet i väster, Barents hav i norr och Sverige i öster
 • Landets gränser: Finland (709 km), Sverige (1 666 km) och Ryssland (191 km)
 • Kustlinje: 25 148 km (100 915 km om alla fjordar och öar räknas med)
 • Klimat: Kustområdena är tempererade och påverkas starkt av havet (särskilt den nordatlantiska strömmen). I inlandet är vintrarna kallare
 • Landskap: Istäckta berg och höga platåer som bryts av bördiga dalar. Dessutom små spridda slätter och tundra i norr. Kustlinjen kännetecknas av de karakteristiska fjordarna
 • Lägsta punkt: 0 m (Norska havet)
 • Högsta punkt: 2 469 (Galdhøpiggen)
 • Naturresurser: Petroleum, naturgas, järnmalm, koppar, bly, zink, titan, pyrit, nickel, timmer och vattenkraft
 • Största stad: Oslo
 • Huvudstad: Oslo
 • Total yta (kvadratkilometer): 624.500,00 (2021)
 • Landområden (km2): 306.188,46 (2015)
 • Stadsområden (km2): 2.007,78 (2015)
 • Jordbruksmark (km2): 9.850,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 2,70 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 33,46 (2021)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 10,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 6,73 (2020)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): 1.085.992,00 (2023)
 • Befolkning i den största staden: 1,14 (2023)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 5.519.594,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 12,20 (2021)
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): 1,53 (2023)
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): 95,41 (2022)
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 16,01 (2023)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): -0,91 (2023)
 • Etniska grupper: 86,2% norrmän, 13,8% övriga
 • Sprog: Norska (bokmål och nynorska)
 • Religioner: 82,1% Protestantisk-luthersk (Norska kyrkan), 3,9% Andra kristna, 2,3% Muslimer, 1,8% Romersk-katolska, 2,4% Övriga, 7,5% Ospecificerat
 • Nettoinvandring: 9,17 (2022)

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 1,41 (2022)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,40 (2022)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): 6,80 (2019)
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 8,40 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): 84,20 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): 81,00 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): 82,56 (2022)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 38,29 (2022)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 61,95 (2022)
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): 7,70 (2019)
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 15,80 (2019)
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): 27.998,00 (2023)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 22,40 (2019)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 3,40 (2019)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): 3,57 (2023)
 • Arbetskraften, totalt: 3.009.339,00 (2023)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 50,05 (2023)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 62,00 (2023)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): 5,20 (2021)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): 98,97 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): 84,00 (2023)
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): 5,43 (2023)
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): 8,00 (2018)

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 200.930.259.758,43 (2023)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 22.999,93 (2014)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 99,00 (2022)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 2,10 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 16,20 (2020)
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): 11,01 (2023)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 0,74 (2022)
 • Nya företag (antal registreringar): 18,89 (2021)
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): 32.439,00 (2022)
 • Noterade företag, totalt: 180,00 (2017)
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 3.885,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 1.397.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgångar: 1.690.000,00 (2020)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 3.885,00 (2021)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 1.780,00 (2021)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 3,53 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): 1,80 (2022)
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 5,17 (2021)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 14,85 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 140,68 (2023)

Fakta Norges ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 2,39 (2023)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 82,63 (2019)
 • BNP per capita (US$): 485.513.316.503,63 (2023)
 • GDP, KPP (US$): 0,51 (2023)
 • BNI (US$): 87.961,78 (2023)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 576.575.751.130,19 (2023)
 • Bruttosparande (% av BNP): 505.660.428.429,27 (2023)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 17,82 (2022)
 • Låneränta (%): 5,52 (2023)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 38,98 (2023)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 140,68 (2023)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 0,99 (2017)
 • Vareeksport (US$): 6,07 (2023)
 • Vareimport (US$): 29.455.096.244,87 (2023)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 9,75 (2023)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 10,79 (2023)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 102,72 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): 15,90 (2019)

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 26,15 (2022)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 43,13 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): 5,31 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (US$): 102,79 (2022)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 25.000,00 (2020)
 • Militära utgifter (% av BNP): 173.906.000.000,00 (2023)
 • Militära utgifter (US$): 95.292.000.000,00 (2023)

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 17,82 (2022)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 189.229.283.685,71 (2023)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): 1,64 (2022)
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): 8.388.363.488,19 (2022)