Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Norge

 1. Torka kläder: I Norge betraktas söndagen bokstavligt talat som en helgdag – därför är det förbjudet (vissa platser) att sätta tvätt på torkning på söndagar
 2. Statsminister: Flera norska statsministrar har agerat skandalöst i allmänheten. en var full på tv, en annan var tvungen att lämna sin position tillfälligt för att han kände sig uthängd av media och en tredje kallade en afrikansk president för ”Bongo från Kongo”
 3. Köldrekord: Det kan bli mycket kallt i Norge; köldrekordet är -51,4 grader!
 4. Längsta vägtunnel: Lærdalstunneln i Norge är den längsta vägtunneln i världen. Den är 24,509 km lång!
 5. Fotboll: Många nordmän är stolta över att det norska landslaget aldrig har förlorat en match mot det brasilianska landslaget. Totalt har de två lagen spelat 3 matcher, varav Norge har vunnit 2 och den sista blev oavgjord
 6. Helgafylla: Likt som svenskar och danskar kan norrmännen gott lyckas att dricka sig fulla. Därför har de ordet helgafylla, vilket bokstavligen och direkt översatt betyder ”helgfylla”
 7. EU: Norge är inte medlem i EU, utan genom andra intereuropeiska samarbetsavtal, t.ex. EES. Norges avsaknad på medlemskap i EU är ett diskuterat ämne inom den norska politiken och många norrmän tycker det är konstigt att Norge på många områden anpassar sig efter EU:s politik och ekonomi, även om de inte vill vara medlemmar i unionen
 8. Kungarike: Det norska kungariket dog ut i 1387, varefter Norge ingick i en slags gemenskap med Danmark
 9. Danmark och Sverige: År 1397 var Norge ockuperat av Danmark. Under Napoleonkrigen (1804 – 1815) förlorade Danmark-Norge sin flotta och fick avstå Norge till Sveriges kung. Den 17:e maj 1814 blev Norge ett självständigt land genom undertecknandet av Eidsvolds-författningen (dvs. den norska grundlagen)
 10. Nationaldagen: Norges nationaldag är den 17:e maj, där man festar i landets folkdräkt (”bunad”) och firar undertecknandet av grundlagen i 1814


Norges landskab er præget af bjerge, fjorde og fjelde

 

Attribution: Les Haines – Flickr.com

 

Landskapet i Norge är naturskönt och unikt

Geografiske fakta

 • Placering: Nordeuropa. Nordsjön i söder, norska havet i väster, Barentshavet i norr och Sverige i öster
 • Markgränser: Finland (709 km), Sverige (1.666 km) och Ryssland (191 km)
 • Kustlinje: 25.148 km (100.915 km om alla fjordar och öar medräknas)
 • Klimat: Kustområdena är tempererade och påverkas mycket av havet (speciellt den nordatlantiska strömmen). I inlandet är vintrarna kallare
 • Landskap: Istäckta berg och höga platåer som bryts av bördiga dalar. Dessutom små spridna slätter och tundra i norr. Kusten kännetecknas av de karakteristiska fjordarna
 • Lägsta punkt: 0 m (Norska havet)
 • Högsta punkt: 2.469 (Galdhøpiggen)
 • Naturliga resurser: Råolja, naturgas, järnmalm, koppar, bly, zink, titan, svavelkis, nickel, timmer och vattenkraft
 • Största staden: Oslo
 • Huvudstad: Oslo
 • Total areal (km2): 624.499,00 (2020)
 • Landområden (km2): 306.188,46 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 2.007,78 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 9.859,62 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 2,71 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 33,44 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 10,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 6,72 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 1.056.180,00 (2021)
 • Befolkning i största stad: 0,53 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 5.408.320,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 12,70 (2019)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 0,95 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 93,54 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 16,68 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -1,54 (2021)
 • Etniska grupper: 81% norrmän (inklusive ca 0,8% samer, 18,2% övriga
 • Språk: Norska (Bokmål och Nynorska)
 • Religioner: 82,1% Protestantisk lutheransk (Norska kyrkan), 3,9% andra kristna, 2,3% Muslimer, 1,8% romerska katoliker, 2,4% övriga, 7,5% Ospecificerade
 • Nettoinvandring: 9,44 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,48 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,80 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 7,41 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 7,50 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 84,90 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 81,60 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 83,21 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 37,23 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 59,92 (2020)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 7,70 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 15,80 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 10.604,00 (2021)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 22,40 (2019)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 3,40 (2019)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 4,37 (2021)
 • Arbetsstyrka, totalt: 2.971.470,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 55,51 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 69,25 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 0,10 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 4,30 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 99,98 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 83,32 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 6,32 (2021)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 8,00 (2018)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 151.066.718.275,81 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 22.999,93 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 99,00 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 2,10 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 16,20 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 12,59 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 1,69 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 18,35 (2019)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 33.128,00 (2020)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 186,00 (2018)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 4.200,00 (2018)
 • Internationell turism, antal ankomster: 1.397.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 1.690.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 4.200,00 (2018)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 4.527,00 (2016)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 3,53 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 1,80 (2020)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 4,89 (2019)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 14,77 (2020)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 126,06 (2021)

Norge's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 0,30 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 82,63 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 482.174.854.481,96 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 3,88 (2021)
 • BNI (US$): 89.154,28 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 428.345.597.568,27 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 503.286.961.583,24 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 17,54 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 3,48 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 35,54 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 126,06 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 0,99 (2017)
 • Varuexport (US$): 5,49 (2021)
 • Varuimport (US$): 26.493.247.962,75 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 9,28 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 10,34 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 100,31 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 15,90 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 4,80 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 40,31 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 2,27 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 101,58 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 23.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 160.106.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 97.764.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 17,54 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 171.348.661.233,99 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 1,84 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 8.251.716.513,44 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022