Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Israel

 1. Lägsta punkten: Kusten vid döda havet med sina -418 meter är den lägsta punkten på fast landet i världen. Döda havet innehåller också cirka 31,5 % salt vilket är ungefär 9 gånger så mycket som i Medelhavet. Den extrema salthalten orsakar att nästan inget liv kan överleva i havet. Där av namnet "Döda havet"
 2. Kosher: Klistret på israeliska frimärken är kosher. Hamburgare på McDonalds i Israel är kosher (kosher är en rituell form av slakt används endast av judar)
 3. Tzedakah: På vissa busshållplatser i Israel finns en liten låda för att samla in till välgörenhet (Tzedakah). Det bör nämnas att Tzedakah är mer en förpliktelse när det gäller välgörenhet i traditionell bemärkelse är något man generöst ger av spontan välvilja
 4. Silicon Wadi: Med mer än 3000 st. högteknologiska företag och nystartade företag har Israel världens näst högsta koncentration av högteknologiska företag. Den högsta koncentrationen är i området Silicon Wadi, som är näst först efter Kaliforniens Silicon Valley
 5. Negevöknen: Negevöknen täcker mer än hälften av Israel och finns i den södra delen av landet. I allmänhet så växer det inte många växter i öknen men växter såsom akacia och pistage träd och andra mindre växter finns där
 6. Hav och sjö: Israel har tillgång till Medelhavet, Röda havet (Aqabaviken), Döda havet och Galileiska sjön. Ungefär hälften av Israels dricksvatten kommer från Galileiska sjön
 7. Braille: På de israeliska sedlarna (Shekel) så finns punktskrift (Braille alfabetet) vilket gör det lättare för blinda och synskadade personer för att kunna hantera pengar
 8. Militärtjänst: Värnplikten är obligatoriskt för alla medborgare över 18 år i Israel. Araber är dock undantaget precis som man kan undantas pga. religiösa, fysiska eller psykiska orsaker. Yeshiva student (studerar Torah och Talmud) har rätt att skjuta upp militärtjänst på obestämd tid på grund av deras studier och i praktiken så gör många därför aldrig de militära förpliktelserna. Dessutom finns det också vissa som vapenvägrar
 9. Israels bildande: Israel existens finns i Bibelns beskrivning av Israels land men även i historien om judarna som ett förföljt folk. Efter första världskriget så var det så kallade Palestina mandatet (ett område som består av nuvarande Jordanien och Israel) som godkänts av Nationernas förbund i syfte att upprätta ett "nationellt hem för det judiska folket". FN godkände år 1947 en uppdelning av mandatet i två stater, en arabisk och en judisk stat
 10. Israel i nutid: Den dåvarande chefen för världens sionistiska organisation, David Ben-Gurion, förklarade staten Israel självständigt 14 maj 1948. Dagen efter började de arabiska länderna ett självständighetskrig (arabiska - israeliska kriget år 1948) som Israel vann. Kriget ledde dock till expansion av Israels gränser som inte var en del av FN: s ursprungliga plan för statligfördelning från år 1947. Sedan dess har situationen i Israel präglats av oro och även fler krig


Fakta: Jerusalem och Tel Aviv är de två största städerna i Israel

 

Attribution: calebjenkins + rictulio + gribbly + David Berkowitz – Flickr.com

 

De två största städerna i Israels huvudstad Jerusalem med 815 600 invånare (överst) och Tel Aviv med 403 700 invånare (nederst)

Geografiske fakta

 • Placering: Mellanöstern. Mellan Egypten och Libanon. Kust mot Medelhavet
 • Markgränser: Egypten (266 km), Gazaremsan (51 km), Jordanien (238 km), Libanon (79 km), Syrien (76 km) och Västbanken (307 km)
 • Kustlinje: 273 km
 • Klimat: Tempererat. Varmt och torrt i syd och ökenområden i öst
 • Landskap: Negevöknen i söder, bergen i mitten av landet och låglänta kustnära slätten i Medelhavet
 • Lägsta punkt: -408 m (Döda havet)
 • Högsta punkt: 1 208 m (Ha Meron)
 • Naturliga resurser: Timmer, järnmalm, naturgas, fosforit, lera och sand
 • Största staden: Jerusalem
 • Huvudstad: Jerusalem
 • Total areal (km2): 22.070,00 (2020)
 • Landområden (km2): 19.195,23 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 2.743,73 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 6.464,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 29,87 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 6,47 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 23,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 6,92 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 425,84 (2020)
 • Befolkning i största stad: 4.263.745,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 1,60 (2021)
 • Befolkning, totalt: 9.364.000,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 1,70 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 87,69 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 7,33 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 0,42 (2021)
 • Etniska grupper: 78,1 % judar (födelseplats: 73,6 % Israel, 17,9 % Europa/USA, 5,2 % Afrika, 3,2 % Asien) och 24,9 % icke-judar (mestadels araber)
 • Språk: Hebreiska (det officiella språket), arabiska (används officiellt för arabiska minoriteten), engelska (de vanligaste främmande språk)
 • Religioner: 75,1 % judar, 17,4 % muslimer, 2 % kristna, 1,6 % druser, övriga 3,9 %
 • Nettoinvandring: 16.856,00 (2021)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,90 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 19,20 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 4,21 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 5,30 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 84,80 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 80,70 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 82,70 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 3,90 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 39,64 (2016)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 70,87 (2016)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 2,30 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 2,90 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 27,60 (2018)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 1,90 (2018)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 4,96 (2021)
 • Arbetsstyrka, totalt: 4.186.239,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 25,17 (2020)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 64,78 (2020)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 14,20 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 104,46 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 92,67 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 17,26 (2020)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 91,75 (1983)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 186.908.433.823,70 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 6.600,90 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 90,13 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 140,45 (2021)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 21,20 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 7,76 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 3,94 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 16.898,00 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 3,07 (2020)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 426,00 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1.598,92 (2019)
 • Internationell turism, antal ankomster: 4.905.000,00 (2019)
 • Internationell turism, antal avgngar: 9.179.000,00 (2019)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1.598,92 (2019)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 3.031,76 (2018)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 2,98 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 8,40 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 6,60 (2019)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 5,47 (2019)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 109,14 (2021)

Israel's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 0,44 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 76,68 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 488.526.545.878,89 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 8,61 (2021)
 • BNI (US$): 52.170,71 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 409.409.278.136,45 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 481.164.286.158,10 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 12,10 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 1,49 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 17,17 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 109,14 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 389,45 (1996)
 • Varuexport (US$): 10,16 (2021)
 • Varuimport (US$): 49.657.759.364,85 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 3,50 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 9,42 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 101,87 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 5,80 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 7,90 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 29,14 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 3,10 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 108,10 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 178.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 60.159.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 92.155.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 12,10 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 83.890.367.074,85 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 5,17 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 24.340.979.541,23 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022