Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Jordanien

 1. Heliga kungafamiljen: Jordaniens kung Abdullah II tillhör den Hashemitiska kungafamiljen som anser sig vara ättlingar till profeten Muhammed
 2. Ekonomi: Den jordanska ekonomin är starkt präglad av bristande tillgång på vatten, olja och andra naturresurser. Dessutom finns ett budgetunderskott, skulder, bidrar till fattigdom och hög arbetslöshet tynger ekonomin
 3. Turism: Turismen utgör ca 10-12 % av Jordaniens BNP och år 2010 fanns det cirka 8 000 000 turister och andra besökare till landet. De mest kända turistattraktioner är städerna Petra och Jerash
 4. Medicinska turister: Jordanien har varit en medicinsk turist destination sedan 1970-talet. Under år 2010 så var det 250 000 patienter från 102 länder som behandlades i Jordanien, vilket gav de intäkter på över 1 md USD
 5. Militär: Pga. Jordaniens oerhört viktigt strategiska läge mellan Israel, Västbanken, Syrien, Irak och Saudiarabien samt dess närhet till Libanon och Egypten så har de med tanke på den jordanska militären fått mycket stöd från USA, Storbritannien och Frankrike
 6. Fredsbevarande trupper: Jordan bidrar ett av det högsta antalet fredsbevarare länderna i FN
 7. Tidig historia: Det nuvarande Jordanien har genom historien varit en del av flera mäktiga imperier - Akkadiska riket (2335-2193 f.Kr.) den forntida Egypten (1500 - 1300-talet f.Kr.) hettiter i riket (1400 och 1300-talet f.Kr.), Assyrien (1365-1020 f.Kr.), Ny assyriska riket (911-605 f.Kr.), Ny babyloniska riket (604-539 f.Kr.) och Achaemenid dynastin. Dessutom så var israeliterna härskare i området under kortare perioder efter det att perserna och de makedonska grekerna hade dominerat regionen
 8. Kalifaterna: Jordanien har också varit en del av flera av kalifaterna (Rashidun kalifaten, Umayyad kalifaten och abbasidiska kalifaten) och de tillföll senare respektive: mongolerna, korsfararna, Ayyubid ätten och Mameluckerna.
 9. Osmanska riket: År 1516, nuvarande Jordanien var då en del av det osmanska riket och förblev en del av det fram till år 1918, då Hashemitiska armén tillsammans med lokala trans-jordanska stammarna övertog makten under den så kallade ”arabiska revolten"
 10. Självständighet: År 1922 så blev Transjordanien erkänd som en stat under det brittiska mandatet i Nationernas förbund. Landet förblev under brittiskt styre och ligan skyddades fram till den 25 maj 1946 då FN erkände Transjordanien som ett självständigt kungadöme. Landet bytte namn från "Transjordanien" till "Jordan" år 1948


Fakta: Petra och Jerash är de mest kända turistattraktionerna i Jordanien

 

Attribution: Markv + Azurfrog – Wikipedia.org

 

Fakta: Petra och Jerash är de mest populära turistattraktioner i Jordanien

Geografiske fakta

 • Placering: Mellanöstern. Nordväst om Saudiarabien. Mellan Israel och Irak
 • Markgränser: Irak (181 km), Israel (238 km), Saudiarabien (744 km), Syrien (375 km) och Västbanken (97 km)
 • Kustlinje: 26 km
 • Klimat: Huvudsakligen torr öken. Regnsäsong i den västra delen av landet (november-april)
 • Landskap: Främst öken terräng i öster och högslätter i väster. Endast sprickdalen skiljer östra och västra stranden av Jordanfloden
 • Lägsta punkt: -408 m (Döda havet)
 • Högsta punkt: 1 854 m (Jabal Umm ad Dami)
 • Naturliga resurser: Fosfater, pottaska och oljeskiffer
 • Största staden: Amman
 • Huvudstad: Amman
 • Total areal (km2): 89.318,00 (2020)
 • Landområden (km2): 86.673,40 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 2.170,09 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 10.290,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 11,59 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 1,10 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 8,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 2,30 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2,66 (2019)
 • Befolkning i största stad: 123,08 (2020)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 2.209.584,00 (2022)
 • Befolkning, totalt: 1,99 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 2,22 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 88,66 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): -0,46 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 79,99 (2021)
 • Etniska grupper: 98 % araber, 1 % tjerkesser, 1 % armenier
 • Språk: Arabiska (officiellt språk). Engelska används flitigt i de övre och medelklassen
 • Religioner: Muslimer 97,2 %, kristna 2,2 %, buddist 0,4 %, Hindu 0,1 %, judar <1 %, folk religion <1 %, övriga <1 %, inga <1 %
 • Nettoinvandring: 12,60 (2021)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,83 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 21,95 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 0,69 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 3,87 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 76,77 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 72,13 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 74,26 (2021)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 65,26 (2021)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 17,00 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 79,13 (2021)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 125,74 (2021)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 2,50 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 27,50 (2010)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 3,50 (2010)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 34,80 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 3.041.209,00 (2022)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 38,98 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 36,78 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 11.148.278,00 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 43,00 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 32,85 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 91,63 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 19,84 (2021)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 955.350,04 (2021)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 86.588.255.422,67 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.921,11 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 82,76 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 13,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 5,20 (2018)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 43,74 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 2,81 (2021)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 0,43 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): -141.192,00 (2022)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 179,00 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 503,54 (2010)
 • Internationell turism, antal ankomster: 1.240.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 406.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 503,54 (2010)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 8,37 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 1,47 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 0,70 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 2.778,00 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 3,35 (2019)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 133,12 (2022)

Jordanien's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 3,80 (2022)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 68,97 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 45.744.271.658,91 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 2,23 (2021)
 • BNI (US$): 4.103,26 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 112.959.970.081,44 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 45.498.497.011,03 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 11,88 (2020)
 • Utlåningsränta (%): 4,23 (2022)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 23,70 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 133,12 (2022)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 309,00 (2021)
 • Varuexport (US$): 17,03 (2021)
 • Varuimport (US$): 7.791.868.315,47 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 11,83 (2022)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 21,26 (2022)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 102,78 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 16,10 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 1,97 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 8,28 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 7,49 (2022)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 121,38 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 116.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 12.289.000.000,00 (2022)
 • Försvarsutgifter (US$): 27.191.000.000,00 (2022)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 11,88 (2020)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 10.840.303.230,01 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 5,02 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 2.176.760.563,38 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022