Fakta om probiotika

Fakta om probiotika
  1. Definition: År 2001 definierade WHO probiotika som "levande mikroorganismer som, när de administreras i tillräckliga mängder, är gynnsamma för värdens hälsa". Sedan dess har man arbetat med definitionen, men den har fortfarande inte godkänts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, eftersom definitionen innehåller ett hälsopåstående som inte är mätbart.1
  2. Vikt: Kroppen innehåller cirka 1,5 kilo probiotiska bakterier, som tillsammans väger mer än vår hjärna på cirka 1,36 kilo.2
  3. Kvantitet: Hos en frisk person finns det cirka 100 biljoner (och säkert mellan en biljon och en kvadriljon) mikroorganismer i tarmen som spelar en viktig roll för vår hälsa. Totalt finns det cirka 10 biljoner celler i kroppen.3,4
  4. Tribes: Det finns mer än 500 miljoner probiotiska bakteriestammar i kroppen. Vissa av stammarna lever där permanent, medan andra är på genomresa. De vanligaste stammarna är Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus och Saccharomyces boulardii. Stammarna beter sig på olika sätt och verkar på olika sätt i kroppen.5
  5. Marknad: Den globala marknaden för probiotiska livsmedel och kosttillskott uppgick 2018 till cirka 50 miljarder USD. Detta förväntas öka till cirka 70 miljarder USD år 2023.6
  6. Livsmiljöer: Probiotiska bakterier lever i många delar av kroppen, inte bara i tarmen som man kanske kan tro. Bakterierna finns också i munnen, näsan, matstrupen, ändtarmen, lederna och mycket mer.
  7. Appendicit: Även om blindtarmens funktion har varit okänd under många år, tyder flera nya studier på att den kan fungera som en lagringsplats för probiotiska bakterier. Forskarna har bland annat noterat att blindtarmen finns hos många olika däggdjur som har utvecklats i mycket olika riktningar, men att den ändå har bevarats hos i stort sett alla däggdjur, inklusive människan. Det kan tyda på att den har en funktion, eftersom den annars skulle försvinna med tiden.7,8,9
  8. Sjukdomar och sjukdomar: Under de senaste åren har det varit mycket fokus på probiotika som kosttillskott och det resulterande kommersiella intresset för kosttillskott har också lett till ett antal påståenden om att de kan förebygga vissa sjukdomar. Dessa inkluderar förstoppning, förkylning och cancer. Det bör dock betonas att alla dessa påståenden fortfarande är påståenden och att det ännu inte finns några vetenskapliga bevis för dessa effekter.10,11,12,13,14
  9. Immunförsvar: Probiotiska bakterier är kända för att påverka immunförsvaret, men det exakta sambandet mellan de två är okänt. Det finns många studier om probiotikans effekter på immunsystemet och många förespråkare är helt övertygade om att probiotiska tillskott kan bidra till att förbättra immunförsvaret. Men precis som med påståenden om sjukdomsförebyggande åtgärder är de positiva effekterna av probiotikatillskott på immunsystemet fortfarande påståenden tills motsatsen har bevisats av vetenskapen.15,16,17
  10. Födelsen: Alla spädbarn föds med ett sterilt tarmsystem, de får sina första probiotiska bakterier genom bröstmjölk eller välling, och senare genom den mat de äter.18