Fakta om Kuba

Fakta om Kuba

1. Kärnvapen: Sovjetunionen flyttade mer än 150 kärnvapen till Kuba under den kubanska missilkrisen (14-28 oktober 1962)

2. Liftare: Alla statliga fordon på Kuba är enligt lag skyldiga att plocka upp alla liftare

3. Coca-Cola: Det finns bara 2 länder i världen som officiellt är förbjudna att sälja Coca-Cola: Nordkorea och Kuba

4. CIA och Castro: Före 1960 hade CIA ett antal planer på att skada Fidel Castros image. Bland annat förgiftade cigarrer och hårborttagningsmedel i skor, som båda skulle få Fidel Castros skägg att falla av. En annan plan var att förgifta luften på en radiostation med kemikalier som skulle ge Castro LSD-liknande effekter under sändningstiden.

5. Twitter-klon: USA:s regering skapade en klon av den sociala mediesajten Twitter för kubaner 2011

Fakta: Amerikanska stridsvagnar på Kuba
Upphovsrätt: y.becart - Flickr.com

Fakta: De klassiska amerikanska bilarna (så kallade "yank tanks") är mycket vanliga på Kuba eftersom handelsembargot med USA 1960 innebar att importen av nya bilar har varit stängd sedan dess

 

6. Rakning: Fidel Castro har sagt att han "har sparat 10 arbetsdagar per år eftersom han inte har brytt sig om att raka sig"

7. Mobiltelefoner: Kubaner förbjöds att äga mobiltelefoner fram till 2008

8. Cigarrer: USA:s president John F. Kennedy köpte 1 200 kubanska cigarrer strax innan han undertecknade handelsembargot mot Kuba 1960

9. Monopol: När Fidel Castro tog makten på Kuba den 16 februari 1959 beordrade han omedelbart att alla Monopol-brädspel skulle förstöras

10. Ballong: En man lämnade Kubas huvudstad Havanna 1856 i en luftballong och har varit försvunnen sedan dess

Fakta: Kubas huvudstad Havanna har 2,1 miljoner invånare
Upphovsrätt: neiljs - Flickr.com

Fakta: Kubas huvudstad Havanna har 2,1 miljoner invånare och är landets största stad

Geografiska fakta

 • Plats: En ö mellan Karibiska havet och Nordatlanten
 • Landets gränser: USA:s marinbas i Guantanamo Bay (Guantanamo Bay Naval Base) (29 km). Området tillhör officiellt Kuba, men det finns ett kontroversiellt fördrag som tillåter USA att använda området
 • Kustlinje: 3 735 km
 • Klimat: Tropiskt, men påverkas av passadvindar. Torrperiod under november - april och regnperiod under maj - oktober
 • Landskap: Mestadels platt med böljande kullar. I den sydöstra delen finns berg och kullarna är mer framträdande här
 • Lägsta punkt: 0 m (Karibiska havet)
 • Högsta punkt: 2 005 m (Pico Turquino)
 • Naturresurser: Kobolt, nickel, järnmalm, krom, koppar, salt, timmer, kiseldioxid, petroleum och odlingsbar mark
 • Största stad: Havanna
 • Huvudstad: Havanna
 • Total yta (kvadratkilometer): 109.880,00 (2021)
 • Landområden (km2): 106.664,76 (2015)
 • Stadsområden (km2): 3.053,18 (2015)
 • Jordbruksmark (km2): 64.010,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 61,67 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 31,23 (2021)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 179,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 2,15 (2020)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): n/a
 • Befolkning i den största staden: n/a
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 99,87 (2022)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): 1,70 (2018)
 • Etniska grupper: 64,1% vita, 26,6% mestiser (en blandning av ursprungsbefolkningen indianer och vita), 9,3% svarta
 • Sprog: Spanska (det officiella språket)
 • Religioner: 85% Romerska katoliker. Även protestanter, Jehovas vittnen, judar och santeria
 • Nettoinvandring: 108,44 (2021)

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 1,45 (2022)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 8,89 (2022)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): 0,00 (2023)
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 9,85 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): 907.632,83 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): 99,67 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): 10,00 (2018)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 6,00 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 23,00 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): 6,20 (2022)
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): -6.000,00 (2023)
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): 8,43 (2018)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 1.086.000,00 (2020)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 271.000,00 (2020)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): 6,08 (2010)
 • Arbetskraften, totalt: 78,16 (2022)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 80,57 (2022)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 75,79 (2022)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): 1.284,80 (2007)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): 17,90 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): n/a
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): 6,01 (2019)
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): 8,90 (2019)

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 5,33 (2017)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.447,67 (2014)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 35,66 (2010)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 125,08 (2022)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 77,52 (2023)
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): 74,09 (2022)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 4,79 (2022)
 • Nya företag (antal registreringar): -0,16 (2023)
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): 2.148.930,00 (2023)
 • Noterade företag, totalt: 67,78 (2022)
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 22,48 (2023)
 • Internationell turism, antal ankomster: 70,39 (2010)
 • Internationell turism, antal avgångar: 5.317.246,00 (2023)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 22,48 (2023)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): -0,70 (2023)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 71,12 (2021)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): 7,57 (2018)
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 11.194.449,00 (2023)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 0,60 (2022)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 5.075,60 (2007)

Fakta Kuba's ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 1,77 (2022)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 9.499,57 (2020)
 • BNP per capita (US$): 101.873.800.000,00 (2019)
 • GDP, KPP (US$): -0,19 (2019)
 • BNI (US$): 23,77 (2022)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 24.710.100.000,00 (2020)
 • Bruttosparande (% av BNP): 87,40 (2022)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 13,79 (2021)
 • Låneränta (%): 2,88 (2018)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 1.939.000.000,00 (2023)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 21,48 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 29,80 (2018)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 19,48 (2018)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 71,39 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): 128.609.126,96 (2018)

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): 10,73 (2022)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 12.020.100.000,00 (2020)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): 12,26 (2022)
 • Industri, förädlingsvärde (US$): 88,80 (2022)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 76.000,00 (2020)
 • Militära utgifter (% av BNP): n/a
 • Militära utgifter (US$): n/a

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 13,79 (2021)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 8.920.000.000,00 (2023)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): n/a
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): n/a