Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Kuba

 1. Kärnvapen: Sovjetunionen flyttade över 150 kärnvapen till Kuba under Kubakrisen (14 - 28 oktober 1962)
 2. Krigsstyrka: Alla regeringsfordon i Kuba ska enligt lag kalla in alla krigsstyrkor
 3. Coca-Cola: Det finns bara två länder i världen som inte får sälja Coca-Cola. Det är Nordkorea och Kuba
 4. CIA och Castro: Före år 1960 så hade CIA ett antal planer på att skada Fidel Castros image. Planerna handlade bland annat om att förgifta cigarrer och hårborttagningsmedel som båda var till för att få Fidel Castros skägg att falla av. En annan plan var att förgifta luften på en radiostation med kemikalier vilket skulle ge LSD-liknande effekt på Castro under sändningstiden
 5. Twitter kloning: Den amerikanska regeringen skapade en kloning av den sociala medie Twitter för kubanerna under år 2011
 6. Rakning: Fidel Castro sägs att han "har sparat 10 arbetsdagar per år eftersom han inte har brytt sig om att raka sig”
 7. Mobiltelefoner: Kubanerna hade förbud mot att äga mobiltelefoner fram till år 2008
 8. Cigarrer: Den amerikanska presidenten John F. Kennedy köpte 1200 st. kubanska cigarrer precis innan han undertecknade handelsembargot med Kuba år 1960
 9. Monopol: När Fidel Castro tog makten i Kuba 16 februari 1959 beordrade han omedelbar förstörelse av alla Monopol brädspel
 10. Luftballong: En man lämnade den kubanska huvudstaden Havanna 1856 i en luftballong och har varit försvunnen sedan dess


Fakta: Kubas huvudstad, Havanna har 2,1 miljoner invånare

 

Attribution: neiljs – Flickr.com

 

Fakta: Kubas huvudstad, Havanna, har 2,1 miljoner invånare och är landets största stad

 

Geografiske fakta

 • Placering: En ö mellan Karibiska havet och Nordatlanten
 • Markgränser: USAs örlogsstation på Guantanamo (Guantanamo Bay Naval Base) (29 km). Området tillhör officiellt Kuba men det finns ett kontroversiellt fördrag som ger USA rätt att använda området
 • Kustlinje: 3 735 km
 • Klimat: Tropiskt klimat som dock påverkas av västanvindarna. Under torrperioden från november till april och regnperioden från maj till oktober
 • Landskap: Mestadels platt landskap med några böljande kullar. I det sydöstra området så är berg och kullar mer vanliga
 • Lägsta punkt: 0 m (Karibiska havet)
 • Högsta punkt: 2 005 m (Pico Turquino)
 • Naturliga resurser: Kobolt, nickel, järnmalm, krom, koppar, salt, timmer, kiseldioxid, petroleum och åkermark
 • Största staden: Havana
 • Huvudstad: Havanna
 • Total areal (km2): 109.880,00 (2020)
 • Landområden (km2): 106.664,76 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 3.053,18 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 64.010,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 61,67 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 31,23 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 179,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 2,29 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i största stad: n/a
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 101,39 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 1,70 (2018)
 • Etniska grupper: 64,1 % vita, 26,6 % mestiser (en blandning av indianer och vita), 9,3 % svarta
 • Språk: Spanska (officiellt språk)
 • Religioner: 85 % romerska katoliker. Dessutom protestanter, jehovas vittnen, judar och santeria
 • Nettoinvandring: 108,87 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,50 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,34 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): -0,27 (2021)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 10,23 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 672.254,92 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 99,67 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 10,00 (2018)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 6,00 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 23,00 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 4,10 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): -7.068,00 (2021)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 8,42 (2018)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 1.086.000,00 (2020)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 271.000,00 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 6,08 (2010)
 • Arbetsstyrka, totalt: 77,57 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 80,23 (2020)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 75,04 (2020)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 1.284,80 (2007)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 17,90 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): n/a
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 5,83 (2018)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 8,90 (2019)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 5,33 (2017)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.447,67 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 35,66 (2010)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 130,81 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 77,29 (2021)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 72,26 (2019)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 5,61 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): -0,39 (2021)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 2.142.866,00 (2021)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 63,10 (2021)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 22,71 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 70,39 (2010)
 • Internationell turism, antal avgngar: 5.134.764,00 (2021)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 22,71 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): -0,82 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 71,12 (2021)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 7,56 (2018)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 11.256.372,00 (2021)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 0,50 (2021)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 5.075,60 (2007)

Kuba's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 1,25 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 9.499,59 (2020)
 • BNP per invånare (US$): 101.873.800.000,00 (2019)
 • BNP, KPP (US$): -0,19 (2019)
 • BNI (US$): 23,35 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 24.711.000.000,00 (2020)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 78,03 (2020)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 11,34 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 2,88 (2018)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 1.498.000.000,00 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 15,88 (2019)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): n/a
 • Varuimport (US$): n/a
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 10,53 (2006)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 11,92 (2006)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 73,70 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 128.609.126,96 (2018)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 10,54 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 12.020.000.000,00 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 15,44 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 80,02 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 76.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): n/a
 • Försvarsutgifter (US$): n/a

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 11,34 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 8.486.000.000,00 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): n/a
 • Sociala bidrag (% av inkomst): n/a
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022