Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Haiti

 1. Pumpa: Pumpan har länge spelat en viktig roll i det haitiska samhället. År 1807 gjorde Haitis tidigare president, Henri Christophe pumporna till grundstenen för landets valuta som innebar att alla pumpor var av statlig egendom. Valutan i Haiti är i dag kallas "Gourdes" som betyder pumpa
 2. Voodoo: Voodoo är idag som en populär religion i Haiti - ofta tillsammans med kristendomen. Voodoo är en 6000 år gammal religion som år 1996 erkändes på samma sätt som med kristendom, islam, etc.
 3. Naturkatastrofer: Genom historien har Haiti drabbats av flera naturkatastrofer som orkaner, cykloner, jordbävningar, skyfall och översvämningar. Den senaste tidens naturkatastrofer innebär jordbävningen under år 2010 (som dödade minst 100 000 människor) och fyra orkaner under år 2008
 4. Tuppfäktning: Tuppfäktning är en traditionell sport i Haiti. Tuppar utfodras med rått kött och stark peppar uppblötta i rom för att göra dem mer aggressiva och härdade. Vinnaren i varje enskild match kan få mer än en genomsnittlig månadsinkomst (ca $ 67)
 5. Befolkning: Majoriteten av Haitis nuvarande befolkning härstammar från slavar som transporterades till landet från Afrika tidigare
 6. Port-au-Prince: Namnet på den haitiska huvudstaden Port-au-Prince som betyder "Prinsens hamn "och kommer från ett franskt skepp som var förankrad i stadens hamn. Port-au-Prince grundades år 1749 och nu boende för runt 950 000 invånare
 7. Diktatorer: Haiti har länge varit ett land märkt av diktatur, våld och fattigdom. Under perioden år 1804-1915 så hade Haiti mer än 70 diktatorer!
 8. Slavupproret: År 1801 ledde den tidigare slaven Toussaint L'Ouverture (1743-1803), nästan 500 000 haitiska slavar i kampen mot de franska kolonialisterna. Deras seger var den första framgångsrika slavrevolten och hjälpte Haiti att etablera sig som världens första svarta republik
 9. Flagga: År 1803 skapade Haitis första härskare, Jean-Jacques Dessalines (1758-1806) landets flagga genom att riva den vita randen av den franska flaggan (som består av tre ränder; blå, vita och röda ränder.) Medan han förkunnade att han skulle "riva alla vita människor i nationen". De återstående blå och röda ränderna representerade landets svarta och mulatt befolkning. Haitis vapensköld är i mitten av flaggan
 10. Mulatter: Under 1800-talet utvecklade Haiti omfattande tabeller för genetiskt ursprung som differentierade mulatt stater för hundratals klassificeringar av svarta och vita. Dessa varierade från "Sacatra" som var 7/8 svart i flera varianter av "Sangmeles" som bara var 1/16 svarta. Tekniskt sett är en mulatt någon som är hälften svart och hälften vit - men termen används mer flexibelt i dag


Fakta: Haitis presidentpalats efter jordbävningen år 2010

 

MichelleWalz + Kevin McManus – Flickr.com

 

Presidentpalatset i Haiti efter jordbävningen år 2010

Geografiske fakta

 • Placering: Haiti ligger på den västra sidan av ön Hispaniola och omfattar cirka en tredje del av öns totala yta (de två tredjedelar i öster är Dominikanska republiken). Haiti ligger mellan Karibiska havet och Nordatlanten
 • Markgränser: Dominikanska Republiken (360 km)
 • Kustlinje: 1 771 km
 • Klimat: Tropiskt. Halvtorrt i öster där passadvindarna avskärs av berg
 • Landskap: Primärt bergslandskap
 • Lägsta punkt: 0 m (Karibiska havet)
 • Högsta punkt: 2 680 m (Pic de la Selle)
 • Naturliga resurser: Bauxit, koppar, kalciumkarbonat, guld, marmor och vattenkraft
 • Största staden: Port-au-Prince
 • Huvudstad: Port-au-Prince
 • Total areal (km2): 27.750,00 (2020)
 • Landområden (km2): 25.688,07 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 1.326,10 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 18.400,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 66,76 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 12,60 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 93,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,30 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2.915.276,00 (2022)
 • Befolkning i största stad: 1,24 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 11.447.569,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 58,50 (2012)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 23,19 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 113,57 (1998)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 21,09 (2012)
 • Etniska grupper: 95 % svart, 5 % mulatt och vitt
 • Språk: Franska och kreol (båda är officiella språk)
 • Religioner: Katoliker 80 %, protestanter 16 % (Baptist 10 %, pingst 4 %, Adventist 1 %, övriga 1 %), ingen 1 %, övriga 3 %
 • Nettoinvandring: 0,06 (2010)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,81 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 23,50 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 17,90 (1999)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 8,68 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 60,40 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 63,19 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 277.215,15 (2021)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 195,57 (2021)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 297,68 (2021)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 7,60 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 11,80 (2019)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): -32.248,00 (2022)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 31,20 (2012)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 2,10 (2012)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 10,00 (2017)
 • Arbetsstyrka, totalt: 66,12 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 54,81 (2012)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 5.160.154,00 (2022)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 1,80 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 82,50 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 14,10 (2012)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 2,76 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 7,70 (2020)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 4,00 (2018)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 30.680.495.042,37 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 39,57 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 38,95 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 18,80 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 2,73 (2018)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 57,96 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 0,65 (2021)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 0,40 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 383,00 (2010)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 61,69 (2016)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 42,04 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 938.000,00 (2019)
 • Internationell turism, antal avgngar: 54,84 (2012)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 42,04 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): -0,83 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 0,71 (2013)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 45,40 (2021)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 0,23 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 410,26 (2020)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 409,13 (2022)

Haiti's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 4,94 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 40,72 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 20.944.392.615,08 (2021)
 • BNP, KPP (US$): -1,80 (2021)
 • BNI (US$): 1.829,59 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 36.095.639.132,67 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 20.967.472.007,42 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 4,10 (2020)
 • Utlåningsränta (%): 33,98 (2022)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 25,45 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 409,13 (2022)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 82,69 (2021)
 • Varuexport (US$): 19,30 (2021)
 • Varuimport (US$): 4.042.917.791,03 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 15,46 (1997)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 26,10 (1981)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 81,77 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 12,40 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): -1,89 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 14,91 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 13,35 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 102,15 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 1.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 914.000.000,00 (2022)
 • Försvarsutgifter (US$): 2.987.000.000,00 (2022)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 4,10 (2020)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 5.329.607.557,78 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 0,19 (2021)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 20.912.067,40 (2021)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

The World Factbook – Haiti
The World Bank – Haiti

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022