Fakta om Makedonien

Makedoniens ruiner

1. Namn: Makedoniens officiella namn är "Republiken Makedonien" enligt landets egen konstitution. I internationella kretsar kallas landet dock för "f.d. jugoslaviska republiken Makedonien" (FYROM), eftersom Makedonien har en tvist med Grekland om namnet Makedonien - läs mer längst ner i artikeln

2. Moder Theresa: Moder Theresa föddes 1910 i Makedoniens huvudstad Skopje av albanska föräldrar. Idag finns det ett museum tillägnat henne i centrum av Skopje

3. Kuklica: Cirka 8 km från staden Kratovo ligger den lilla byn Kuklica med cirka 100 invånare. Kuklica är känd för sina stenpelare som liknar människor och har därför fått smeknamnet "Stenstaden". Nya stenpelare dyker upp vart 5-6 år enligt lokalbefolkningen

4. Trottoar: I Makedonien används trottoarer inte för att gå på, utan för att parkera

5. Deni: Den makedonska valutan heter "denarii" (eller "makedonska denarii") och den minsta enheten är 1 - dvs. det finns inga öron, som vi känner det från de nordiska kronorna. De fanns dock tidigare under namnet "deni" men avskaffades på grund av sitt minimala värde och sin sällsynthet

Fakta: Sjön Mavrovo är känd för sin halvt sjunkna kyrka
Tillhörighet: Rilind Hoxha - Flickr.com

Fakta: Sjön Mavrovo är en populär turistattraktion som är mest känd för sin halvt sjunkna kyrka

 

6. Arbetslöshet: Arbetslösheten är ett stort problem i Makedonien och har varit det sedan Jugoslavien föll samman 1991. Ungdomsarbetslösheten (bland 15-24-åringar) var 53,9% under 2013, medan den var 30% för hela samhället.

7. Kokino: Enligt NASA är Kokino i Makedonien det fjärde äldsta astronomiska observatoriet i världen. De tre äldsta är: Abu Simbel (Egypten), Stonehenge (Storbritannien) och Angkor Wat (Kambodja). Kokino ligger 30 km från staden Kumanovo och ca 6 km från gränsen till Serbien

8. Ohridsjön: Ohridsjön bildades för 4-5 miljoner år sedan och har ett genomsnittligt djup på 155 meter, vilket gör den till en av de äldsta och djupaste sjöarna i världen. Den har 200 endemiska djurarter (dvs. arter som är infödda i området) och har varit ett UNESCO-världsarv sedan 1979

9. Millenniets kors: Millenniekorset är ett 66 meter högt kors som står på toppen av berget Vodno i Skopje. Det restes 2002 till minne av 2000 år av kristendom i Makedonien och världen.

10. Mavrovo-sjön: Mavrovo-sjön är en av de mest populära turistattraktionerna i Makedonien. Den ligger på 1000 meters höjd och ca 100 km från Skopje. I mitten av sjön finns en halvt nedsänkt kyrka, vilket bidrar till dess popularitet

Fakta: Den makedonska staden Kuklica är känd för sina stenpelare
Upphovsrätt: markoskavesna - Flickr.com

Byn Kuklich är känd för sina stenpelare som ser ut som människor. Enligt lokalbefolkningen dyker nya stenpelare upp vart 5-6 år

Geografiska fakta

 • Plats: Sydöstra Europa. Norra Grekland
 • Landets gränser: Albanien (151 km), Bulgarien (148 km), Grekland (246 km), Kosovo (159 km) och Serbien (62 km)
 • Kustlinje: 0 km (inlandsstat)
 • Klimat: Varma, torra somrar och höstar. Relativt kalla vintrar med kraftiga snöfall
 • Landskap: Bergigt landskap täckt av djupa bassänger och dalar. Det finns 3 stora sjöar, alla på gränsen till grannländerna. Hela landet genomkorsas av floden Vardar.
 • Lägsta punkt: 50 m (floden Vardar)
 • Högsta punkt: 2 764 m (Golem Korab)
 • Naturresurser: Järnmalm, koppar, bly, zink, kromit, mangan, nickel, volfram, guld, silver, asbest, gips och timmer
 • Största stad: Skopje
 • Huvudstad: Skopje
 • Total yta (kvadratkilometer): 25.710,00 (2021)
 • Landområden (km2): 23.681,04 (2015)
 • Stadsområden (km2): 701,27 (2015)
 • Jordbruksmark (km2): 12.600,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av den totala arealen): 49,96 (2021)
 • Skogsareal (% av landareal): 39,71 (2021)
 • Växtarter (högre), utrotningshotade: 4,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 3,66 (2020)

Demografiska fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total yta): 611.107,00 (2023)
 • Befolkning i den största staden: -1,08 (2023)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 1.811.980,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 21,80 (2019)
 • Befolkningstillväxt i stadsområden (årlig %): 83,46 (2022)
 • Befolkning i stadsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Befolkning i landsbygdsområden (% av den totala befolkningen): 40,52 (2023)
 • Befolkningstillväxt i landsbygdsområden (årlig %): -1,97 (2023)
 • Etniska grupper: 64,2% makedonier, 25,2% albaner, 3,9% turkar, 2,7% romer, 1,8% serber och 2,2% övriga
 • Sprog: 66,5% makedonska (officiellt språk), 25,1% albanska (officiellt språk), 3,5% turkiska, 1,9% romska, 1,2% serbiska och 1,8% övriga
 • Religioner: 64,7% makedonska ortodoxa, 33,3% muslimer, 0,37% andra kristna och 1,63% andra och ospecificerade
 • Nettoinvandring: 4,56 (2022)

Födelse- och dödstal

 • Fruktsamhetstal, totalt (födslar per kvinna): 1,60 (2022)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,90 (2022)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19 år som har fått barn eller är gravida): 32,62 (2022)
 • Dödstal, brutto (per 1.000 personer): 12,30 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, kvinnor (år): 72,22 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, män (år): 74,42 (2022)
 • Förväntad livslängd vid födseln, alla (år): 504.033,74 (2022)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 73,81 (2022)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 127,50 (2022)
 • Dödlighet, män (per 1.000 vuxna män): 4,80 (2019)
 • Självmordsfrekvens, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 13,90 (2019)
 • Spädbarnsdödlighet (per 1 000 levande födda): -1.000,00 (2023)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av total arbetskraft): n/a
 • Inkomstandel av den högsta 10%: 22,90 (2019)
 • Inkomstandel av den lägsta 10%: 1,90 (2019)
 • Arbetslöshet, total (% av total arbetskraft): 14,48 (2022)
 • Arbetskraften, totalt: 76,74 (2022)
 • Arbetskraft med grundutbildning (% av arbetskraften): 62,78 (2022)
 • Arbetskraft med medelhög utbildning (% av arbetskraften): 801.197,00 (2023)
 • Antal fattiga i förhållande till nationella fattigdomsgränser (% av befolkningen): 0,10 (2022)
 • Andel av befolkningen med måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning (%): 24,00 (2021)
 • Inskrivna elever, grundskola (brutto %): 91,38 (2022)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla ungdomar (% av den totala arbetskraften i åldern 15-24): -0,47 (2023)
 • Ungdomar som varken studerar eller arbetar, totalt (% av alla ungdomar): 18,43 (2022)
 • Läs- och skrivkunnighet, vuxna totalt (% av befolkningen över 15 år): 6,00 (2018)

  Utgifter

 • Hushållens (och NPIS) konsumtionsutgifter (US$): 28.772.164.933,43 (2023)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 3.788,67 (2014)
 • Invånare som använder Internet (% av befolkningen): 83,02 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 5,10 (2019)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 4,62 (2019)
 • Alkoholkonsumtion per capita (liter ren alkohol, förväntade uppskattningar, +15 år): 59,48 (2023)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av total arbetskraft): 4,08 (2022)
 • Nya företag (antal registreringar): 3,74 (2015)
 • Nya företag (nyregistreringar per 1.000 invånare i åldern 15-64 år): 6.478,00 (2022)
 • Noterade företag, totalt: 97,60 (2012)
 • Affärsförhållanden (0 = lägsta betyg till 100 = högsta betyg): 683,00 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 118.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgångar: 28,16 (2022)
 • Järnvägslinjer (totalt antal kilometer): 683,00 (2021)
 • Järnvägar, antal transporterade passagerare (miljoner passagerarkilometer): 25,35 (2021)

Hälsa

 • Sjukhusbäddar (per 1 000 invånare): 4,28 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100.000 män): 4,10 (2022)
 • Sjuksköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 2,83 (2015)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 72,84 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 147,96 (2023)

Fakta Makedoniens ekonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 1,81 (2023)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 80,75 (2019)
 • BNP per capita (US$): 14.761.237.042,21 (2023)
 • GDP, KPP (US$): 1,03 (2023)
 • BNI (US$): 8.146,47 (2023)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 45.068.909.110,32 (2023)
 • Bruttosparande (% av BNP): 13.952.038.518,42 (2023)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Inlåningsränta (%): 13,00 (2021)
 • Låneränta (%): 9,36 (2023)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 21,36 (2023)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 147,96 (2023)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 122,32 (2022)
 • Vareeksport (US$): 12,39 (2023)
 • Vareimport (US$): 1.828.272.761,89 (2023)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 8,95 (2023)
 • Import av livsmedel (% av import av varor): 10,56 (2023)
 • Index för livsmedelsproduktion (2004 - 2006 = 100): 100,68 (2022)
 • Index för animalieproduktion (2004 - 2006 = 100): 0,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (% av BNP): -0,33 (2023)
 • Industri (inklusive byggverksamhet), förädlingsvärde (US$): 24,55 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (% av BNP): 5,44 (2023)
 • Industri, förädlingsvärde (US$): 93,24 (2022)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 16.000,00 (2020)
 • Militära utgifter (% av BNP): 8.999.000.000,00 (2023)
 • Militära utgifter (US$): 12.056.000.000,00 (2023)

Andra

 • Nuvarande utgifter för hälso- och sjukvård (% av BNP): 13,00 (2021)
 • Arbetsgivaravgifter och skatter (% av företagets vinst): 3.152.657.641,14 (2023)
 • Mottaget utvecklingsbistånd (ODA) per capita (US$): 1,61 (2022)
 • Sociala avgifter (% av inkomsten): 224.960.256,37 (2022)