Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Panama

 1. Haven: Panama är den enda plats i världen där du kan se solen gå upp över Stilla havet och gå ner över Atlanten. Du kan också bada i Stilla havet och Atlanten på samma dag
 2. Panama City: Panama City är den enda huvudstad i världen som har regnskog inom sina stadsgränser. Om 1,2 mn. människor bor i Panama City
 3. Vasco Núñez de Balboa: Den första europé som korsade Panama (där Panamakanalen är idag) var spanjoren Vasco Núñez de Balboa år 1513. 401 år senare byggdes Panamakanalen
 4. Gratis försäkring: Myndigheterna i Panama erbjuder 30 dagars kostnadsfri hälsa och olycksfallsförsäkring för alla besökare
 5. Pensionärer: Många pensionärer bosätter sig i Panama och landet betraktas av många som ett bra ställe att dra sig tillbaka i
 6. US dollars: Panama var det första latinamerikanska landet att anta dollarn som sin valuta (i nivå med den befintliga Balboa)
 7. Panama järnvägen: Panama järnvägen är en av världens äldsta järnväg som fortfarande är i bruk. Den öppnades år 1855 och var särskilt viktigt under guldrushen år 1948 och under byggandet av Panamakanalen år 1914
 8. Panama hatt: Den världsberömda och mycket distinkt Panama hatten kommer inte från Panama utan från Ecuador
 9. Sport: Baseball, boxning och fotboll är de mest omtyckta sporterna i Panama
 10. Historia: Det spanska kungaherraväldet kontrollerade Panama år 1500 till 1821 då landet anslöt sig till Colombia, Ecuador och Venezuela i Republiken Gran Colombia. Då denna upplöstes år 1830 förblev Panama en del av landet Colombia. År 1903 trädde Panama sig ut ur från Colombia med USA: s stöd och strax efter så hade de två länderna ett avtal om att USA skulle bygga Panamakanalen och hade också suveränitet i landsbygdssektioner kring var och en av kanaländarna (Panamakanalen området)


Läs också fakta om Panamakanalen

 

 

Fakta: Ca 40 % av Panamas befolkning bor i Panama City

 

Attribution: Matthew Straubmuller + Václav Synáček – Flickr.com

 

Cirka 40 % av Panamas befolkning bor i huvudstaden Panama City (1,3 mn. av 3,5 mn. människor)

Geografiske fakta

 • Placering: Centralamerika. Mellan Colombia och Costa Rica med kusten mot Karibiska havet och norra Stilla havet
 • Markgränser: Colombia (225 km) och Costa Rica (330 km)
 • Kustlinje: 2 490 km
 • Klimat: Tropiskt havsklimat. Varmt, fuktigt och molnigt med en lång regnperiod (maj-januari)
 • Landskap: Inlandet består främst av branta, klippiga berg och tudelade platåer. Kustområdena är särskilt kännetecknade av slätter och böljande kullar
 • Lägsta punkt: 0 m (Stilla havet)
 • Högsta punkt: 3 475 m (Volcan Baru)
 • Naturliga resurser: Koppar, mahogny, räkor, och vattenkraft
 • Största staden: Panama City
 • Huvudstad: Panama City
 • Total areal (km2): 75.320,00 (2020)
 • Landområden (km2): 71.714,31 (2010)
 • Tätortsområden (km2): 2.892,14 (2010)
 • Jordbruksareal (km2): 21.741,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 29,31 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 56,81 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 212,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 3,14 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 1,63 (2019)
 • Befolkning i största stad: 58,17 (2020)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 1.899.081,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 1,54 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 94,67 (2020)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 19,30 (2021)
 • Etniska grupper: 70 % Mestis (en blandning av vita och indianer), 14 % indianer och blandade raser, 10 % vita och 6 % indianer
 • Språk: Spanska (officiellt språk) och engelska (ca 14 %)
 • Religioner: 85 % romerska katoliker och 15 % protestanter
 • Nettoinvandring: 12,30 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,42 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 18,45 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 68,78 (2021)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 5,14 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 81,90 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 75,62 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 78,68 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 135,02 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 13,90 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 75,11 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 144,76 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 4,70 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 38,00 (2019)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 1,20 (2019)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 7,98 (2018)
 • Arbetsstyrka, totalt: 1.984.594,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 50,79 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 65,97 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 4.381.583,00 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 485,00 (2000)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 10,29 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 60,82 (2019)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 5,00 (2020)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 175.605,13 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 61.187.737.939,23 (2020)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 2.064,18 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 64,25 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 17,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 22,37 (2021)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 2,06 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 2,90 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 4,22 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 56.000,00 (2017)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 34,00 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 31,23 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 647.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 401.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 31,23 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 0,39 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 2,25 (2016)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 1,00 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 11.833,00 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 3,21 (2019)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 122,14 (2021)

Panama's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 1,76 (2021)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 66,56 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 63.605.065.800,00 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 15,34 (2021)
 • BNI (US$): 14.516,46 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 138.809.364.462,69 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 60.039.704.000,00 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 22,68 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 1,63 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 27,68 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 122,14 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 91,47 (2020)
 • Varuexport (US$): 5,41 (2021)
 • Varuimport (US$): 3.440.629.200,00 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 14,44 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 18,18 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 106,50 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 20,00 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): -14,45 (2020)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 26,35 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 6,94 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 104,98 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 28.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 13.116.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 20.505.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 22,68 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 17.607.245.600,00 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 0,00 (2020)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 0,00 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022