Fakta om Øresundsbroen

Mer än 114 miljoner bilar har kört över Öresundsbron

I årtionden har Öresundsbron förenat danskarna med sina bröder och systrar i Sverige. Men den Hur bekant är du med bron och förbindelsen över Öresund?

Danmark blev äntligen landfast med Sverige, och en tung trafik av bilar, lastbilar och inte minst tågförbindelsen har knutit oss danskar samman sedan öppnandet. Här ger vi dig lite imponerande information om Öresundsförbindelsen mellan Danmark och Sverige som du kanske inte kände till.

Mer än 114 miljoner bilar har kört över Öresundsbron
Tillskrivning: Thue C. Leibrandt - wikipedia.org

Hur många bilar tror du har åkt över Öresundsförbindelsen? Siffror från 2019 visar att mer än 114 miljoner bilar och andra fordon har passerat över bron sedan den öppnades för allmän trafik år 2000

  1. Vatten: Om du en dag kör in i brons tunneldel och ser en liten mängd vatten tränga in i tunneln ska du inte gripas av panik och larma myndigheterna. Det handlar inte om bristande underhåll eller en begynnande katastrof. Tunneln består av betongelement som drar ihop sig i kalla miljöer medan värme får dem att expandera. Mellan dessa element finns ett mjukt material som möjliggör rörelser, och det är här som lite vatten kan tränga in, men det är inte ett tecken på en förestående katastrof.
  2. Drönare: Om du funderar på att filma vägnätet på Öresundsbron med din nya drönare så kan du glömma det. Det är inte lagligt att göra sådana inspelningar, bland annat eftersom bron ligger mycket nära Köpenhamns flygplats, och särskilda regler gäller när man filmar nära en flygplats.
  3. Varvtalsreglering: Det finns ett ihärdigt rykte bland förare om att det inte finns någon hastighetskontroll i tunneldelen av broförbindelsen. Det stämmer att det inte finns några permanenta hastighetskontroller, men polisen kan ändå genomföra hastighetskontroller i tunneln för att fånga upp fortkörare.
  4. Öresundsförbindelsen: Om du tror att idén om en förbindelse mellan Danmark och Sverige är en relativt ny idé, så får du tänka om. Redan 1936 fanns det faktiskt ett seriöst förslag om att bygga en Öresundsförbindelse. Då beräknade man att det skulle kosta 152 miljoner kronor att finansiera. Som jämförelse kan nämnas att den nuvarande förbindelsen beräknades kosta 30,1 miljarder danska kronor.
  5. Peberholm: Byggandet av Öresundsförbindelsen krävde kreativitet på många fronter för att slutföra arbetet. Ett av dessa kreativa element var att bygga en konstgjord ö för att göra arbetet mer gynnsamt för byggandet av bron. Resultatet blev ön Peberholm.
  6. Helsingör-Helsingborg: Det fanns faktiskt planer på att bygga Öresundsförbindelsen mellan Helsingör i Danmark och Helsingborg i Sverige. Bland flera motargument mot denna lösning, även om avståndet mellan de två länderna är kortare än där Öresundsbron nu ligger, fanns det en rädsla för att Köpenhamnsborna inte skulle göra resan norrut lika mycket som de skulle om bron låg närmare dem.
  7. Renovering: Under 2018 påbörjades en lättare renovering av Öresundsbron i form av målning. Det är säkert att anta att detta kommer att ta lite tid att slutföra, och det uppskattas att projektet inte kommer att vara klart förrän 2032, kommer att kosta 300 miljoner danska kronor och täcka 300.000 kvadratmeter yta.
  8. Gränsöverskridande shopping: Den nya Öresundsbron skapade också möjligheter för danskar och svenskar att dra nytta av grannländerna. Det kunde handla om allt från att danskar köpte billiga kläder i Sverige medan svenskar åkte till Danmark för att köpa billig alkohol. På samma sätt köpte danskar billiga bilar i Sverige, men reglerna ändrades så att danskar inte kunde köpa billiga bilar i Sverige och använda dem i Danmark.
  9. TV-serie: Under 2011 samarbetade dansk och svensk TV för att skapa en dramaserie med Öresundsbron i centrum för berättelsen. Serien fick titeln "Broen" på danska och "Bron" på svenska. Serien inspirerade både fransk och engelsk TV att göra sina egna versioner, med tunneln under Engelska kanalen i centrum. Amerikansk och mexikansk TV gjorde samma sak och deras version av serien utspelade sig på gränsen mellan de två länderna.
  10. Årsdag: Därför firar Öresundsbron ett stort jubileum sommaren 2020. Den 1 juli i år är det exakt 20 år sedan bron öppnade för trafik. Om man skulle mäta åldern utifrån när byggandet av broförbindelsen påbörjades skulle bron vara 25 år i sommar, eftersom byggandet påbörjades 1995.