Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Panamakanalen

 1. Längd: 77,1 km
 2. Längd: 33,5 m
 3. Djup: 26 m
 4. Färdigställd: Den 15 augusti 1914
 5. Kostnad: $ 375 000 000 (Cirka 8,6 md USD dollar)
 6. Ingenjörer: John Findlay Wallace, John Frank Stevens, George Washington Goethals
 7. Sprängmedel vid konstruktion: 27 miljoner kg dynamit
 8. Antal transporter: 12 - 15,000 per år (ca. 40 per dag)
 9. Snabbaste transporter: 2 timmar och 41 minuter bärplansbåt Pegasus, US Navy (1979)
 10. Dyraste transport: USD 330 000 Disney Cruise (2008)

Panamakanalen historia

 • Bakgrund: Bakgrunden till att bygga Panamakanalen var uppenbarligen att skapa en snabbare sjöväg runt de amerikanska kontinenterna, men också för att undvika den farliga vägen via Drakpassagen och Kap Horn på spetsen av Sydamerika
 • Första försöket: Det första försöket att bygga Panamakanalen var 1881-1894, då den franske ingenjören Ferdinand de Lesseps ledde arbetet. Han hade strax innan varit framgångsrika i att bygga Suezkanalen. Fransmännen kunde inte slutföra arbetet, vilket berodde på en kombination av tropiska sjukdomar och dödsfall samt tekniska, ekonomiska och politiska problem
 • Panamas utbrytning: 1903 begärde Panama utträdde ur från Colombia med stöd från USA och omedelbart efter så skrev de två länderna ett avtal om att USA skulle bygga Panamakanalen. Avtalet gav också USA kontroll över de små fläckar av mark som omger var och en av kanaländarna (Panamakanalen Zone)
 • Låg kostnad: USA hade också som en kanal i Nicaragua men beslutade 1904 att köpa det franska projektet i Panama och färdigställa kanalen här. Den totala köpesumman uppgick till 40 mn. USD och inkluderade även Panama järnvägen men var långt under 109 mn. USD som fransmännen hade erbjudit projektet
 • Konstruktion: Panamakanalen byggdes av USA pionjärregementet. Arbetet inleddes 1904 och kanalen var officiellt klar 15 augusti 1914, då det första fartyget seglade genom kanalen
 • USA: År 1977 ingick parterna ett avtal om att slutföra överföringen från USA till Panama i slutet av 20-talet vilket blev verklighet 1999

 

Video av Panamakanalen

Nedan kan du se en video om Panamakanalen, bland annat visar hur skeppen höjs och sänks i slussystemen:

 

Mer fakta om Panamakanalen

 • Första transporten: Den 15 augusti 1914 lastfartyget SS Ancon var det första fartyget någonsin att korsa (då) nya Panamakanalen
 • Snabb genväg: Fartyg som seglar mellan New York och San Francisco sparar 12 668 km segling tack vare Panamakanalen
 • Panama vs Suez: Det har tagits bort 14 gånger vikten av byggandet av Panamakanalen än Suezkanalen
 • Roterande ventiler: Panamakanalen har ett fungerande slussystem där passerande båtar successivt höjs/sänks. Det är nu 24 slussar (12 par)
 • Kostnader: Den lägsta kostnaden som någonsin betalats för att passera Panamakanalen var $ 0,36 som betalades av Richard Halliburton som simmade i kanalen 1928
 • Användning: USA är det land som spenderar mest tid i kanalen. Härnäst kommer: Kina, Japan, Chile och Nordkorea
 • Liv: Det totala antalet dödsfall i samband med arbete på Panamakanalen uppskattas till 27 609; ca 22 000 under den franska ledningen (1881-1894) och 5609 under den amerikanska (1904-1914). Arbetarna var av många olika raser, men speciellt många västindiska slavar var bland offren för att de genomfört de mest farliga uppgifter. Dödsorsak var fram för allt tropiska sjukdomar, olyckor, hantering av sprängämnen, gasläckor, jordskred och extrem utmattning pga. hårt arbete i ett mycket varmt klimat

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022