Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om planeten Mars

 1. Solen: Mars är den fjärde planeten från solen. Avståndet till solen är ca. 228 miljoner km
 2. Dygn: 1 dygn på Mars (den tid det tar Mars att rotera en gång) tar drygt 24 timmar (24,6 timmar) – nästan som ett dygn här på Jorden
 3. År: 1 år (den tid det tar Mars att rotera en gång runt solen) motsvarar 687 dagar här på jorden
 4. Tyngdkraft: Tyngdkraften på Mars är bara 37% av tyngdkraften på Jorden. Det betyder att med samma kraft kan du hoppa 3 gånger högre på Mars än på Jorden
 5. Yta: Mars är en klippig planet vars yta kännetecknas av vulkaner, meteoriska attacker, jordbävningar, atmosfäriska effekter samt dammstormar (sandstormar)
 6. Egenskaper: Mars har inga ringar eller något globalt magnetfält. Mars har en tunn atmosfär, som huvudsakligen består av koldioxid, kväve och argon. Mars har dessutom 2 månar: Phobos och Deimos
 7. Rymdfarkoster: Mer än 40 rymdfarkoster har besökt Mars – både genom att passera, ligga i omlopp och genom att landa på planetens yta. Det första framgångsrika uppdraget till Mars var ”Mariner 4” 1965
 8. Största vulkan: Mars har den största vulkanen i hela solsystemet, Olympus Mons, som är 25 km hög och har en diameter på 600 km. I jämförelse är Jordens största vulkan, Mauna Loa, lite över 4 km hög (4.169 m) och 3-5 km bred
 9. Klyftor: Mars har flera klyftsystem; särskilt Valles Marineris systemet, som går runt ekvatorn, är anmärkningsvärt. Även om detta inte är ett faktum, tror dagens experter att dessa klyftor är gjorda av vatten
 10. Namn: Mars kallas också ”den Röda Planeten” eftersom järnmineraler i planetens jord oxideras – dvs. rostar – vilket medför att jorden och den dammiga atmosfären blir rödaktig. Själva namnet Mars kommer från den romerska mytologin, där Mars var krigsguden. Anledningen till att romarna valde att namnge Mars efter sin krigsgud är den röda färgen på planeten som leder tankarna till blod

Mer fakta om Mars

 • Liv: Vid denna tidpunkt i planetens historia kan Mars inte husera liv (åtminstone inte liv som vi känner till det). Ett av de viktigaste vetenskapliga målen är att ta reda på om det har funnits – och i framtiden kan finnas potential för liv på Mars
 • Årstider: På grund av dess lutning har Mars säsonger som påverkar dess yta, precis som Jorden. Årstiderna på Mars är dock längre än på Jorden, eftersom Mars är 1,5 gånger längre bort från solen och är också en aning elliptisk (detta medför att dess avstånd till solen varierar, vilket förlänger årstiderna)
 • Poler: Mars har vita fläckar runt polerna – men om dessa innehåller vatten är det inte känt ännu. Polernas storlek varierar beroende på årstiden
Mars profil
Massa: 6,4185×1023 kg (0,107 x Jorden)
Excentricitet: 0,093315
Diameter vid ekvatorn: 6.794 km
Omkrets vid ekvatorn: 24.343 km
Rotationshastighet: 24,077 km/s
Aphelium: 249.209.300 km
Perihelium: 206.669.000 km
Gnsn. avstånd från solen: 227.940.000 km
Yttemperatur: -143 till 35 °C

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022