Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om planeten Venus

 1. Rotation: Venus roterar baklänges (retrograd rotation) jämfört med de flesta andra planeter, vilket innebär att solen går upp i väst och går ned i öst
 2. Dygn: 1 dygn på Venus (den tid det tar Venus att rotera ett varv runt sin egen axel) motsvarar 243 dagar på jorden. En dag på Venus motsvarar således ungefär 117 dagar här på jorden
 3. År: 1 år på Venus (den tid det tar Venus att rotera ett varv runt solen) motsvarar 225 dagar på jorden – det vill säga, 1 dygn är längre än 1 år på Venus
 4. Solen: Venus är den näst närmaste planeten till solen (Merkurius är den närmaste) med ett avstånd av 108 miljoner kilometer. Jordens avstånd är i jämförelse 150 miljoner km
 5. Utseende: Sett från Jorden verkar Venus som den ljusaste av alla planeter; Detta beror på att de två planeternas korta avstånd från varandra och hur Venus moln reflekterar solljus
 6. Egenskaper: Venus har varken månar, ringar eller globalt magnetfält. Atmosfären är tjock och består huvudsakligen av koldioxid, kväve och svavelsyra
 7. Yta: Venus är en stenig planet där landskapet domineras av vulkaner och kratrar
 8. Vulkaner: På Venus finns mer än 1000 vulkaner med en diameter på över 20 km. Jämfört med Jordens största vulkan, Mauna Loa, som har en diameter på 3-5 km
 9. Kratrar: Kratrar på Venus yta har en diameter av åtminstone 1,5 km. Detta beror på att alla mindre meteorer brinner upp i den tjocka atmosfären och därför inte kan träffa planetens yta
 10. Namn: Namnet Venus kommer från romerska mytologin, där Venus var kärlekens gudinna och skönhet – som gudinnan Afrodite i den grekiska mytologin

Mer fakta om Venus

 • Jordens systerplanet: Förutom att vara den närmaste planeten till jorden, påminner Venus mycket om Jorden i storlek, tyngdkraft, densitet, massa och sammansättning – därför kallas Venus ibland för Jordens ”systerplanet”
 • Extrem värme: Venus yta är väldigt het; 464 grader i genomsnitt – för förståelse, bly smälter vid 327 grader! Dessutom är trycket våldsamt; ca. 90 gånger så starkt som på Jorden – det motsvarar trycket 1 km under havsytan!
 • Liv: Den höga medeltemperatur på 464 grader gör det osannolikt att det finns liv (som vi känner till det) på Venus
 • Rymdfarkoster: Hittills har mer än 40 rymdfarkoster besökt Venus. De få sonder som landat på Venus har inte överlevt mer än ett par timmar pga. den extrema värmen. Magellan-uppdraget i början av 1990 kartlade ca 98% av planetens yta. Även om vi inte normalt kan se igenom Venus tjocka atmosfär, använde man i Magellan-uppdraget infraröd utrustning för kartläggningen. Under 2010 bevisade European Space Agency’s Venus Express, att det har skett vulkanisk aktivitet på Venus under de senaste hundra åren och att Venus kan därför fortfarande vara vulkaniskt aktiv
 • Venuspassager: I vissa perioder kan Venus – som Merkurius – ses i passage över solen. Detta fenomen kallas också Venuspassager och sker mycket sällan. Den senaste Venus passagen var den 6:e juni 2012 och nästa är 11:e December 2117. Läs eventuellt mer om venuspassager här
Venus profil
Massa: 4,8685×1024 kg (0,815 x Jorden)
Excentricitet: 0,0067
Diameter vid ekvatorn: 12.104 km
Omkrets vid ekvatorn: 38.025 km
Rotationshastighet: 35,02 km/s
Aphelium: 108.939.000 km
Perihelium 107.477.000 km
Gnsn. avstånd från solen: 108.208.930 km
Yttemperatur: -45 til 500 °C (gnsn. 464 °C)

 

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022