Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om planeten Pluto

 1. Upptäckt: Pluto upptäcktes 1930 av Clyde Tombaugh. Men 1905 hade Percival Lowell redan upptäckt att det fanns en annan planet nära Neptunus och Uranus på grund av avvikelser i deras kretslopp. Tombaugh och Lowell var båda amerikanska astronomer
 2. Dvärgplanet: Pluto sågs länge som vårt solsystems nionde planet. Sedan den 24 augusti 2006 har Pluto klassificerats som en ”dvärgplanet”. Omklassificeringen inträffade när den Internationella Astronomiska Unionen antog en definition av vad en planet är
 3. Dygn: 1 dygn på Pluto (den tid det tar Pluto att rotera en gång runt sin egen axel) motsvarar 6 dagar och 9 timmar här på jorden
 4. År: 1 år på Pluto (den tid det tar Pluto att rotera en gång runt solen) motsvarar 248 år på jorden
 5. Yta: På grund av det långa avståndet mellan Jorden och Pluto känner man inte till mycket om Plutos yta. Det är känt att temperaturen är -223 till -233 grader
 6. Rymdfarkoster: Pluto har aldrig besökts av rymdfarkoster från Jorden. Under 2006 skickades dock farkosten New Horizons, som var planerad att vara framme i 2015
 7. Storlek: Pluto är mindre än Jordens måne (diametern är ca 2.390 km, vilket motsvarar ca 2/3 av månens diameter)
 8. Tyngdkraft: Plutos tyngdkraft är mycket svagare än Jordens (ca 6% av Jordens tyngdkraft)
 9. Rotation: Pluto roterar baklänges (retrograd rotation) precis som Uranus och Venus, och roterar alltså från öst mot väst. I praktiken betyder det att solen stiger i väst och går ner i öster
 10. Kretslopp: Pluto har ett mycket elliptiskt kretslopp; När Pluto ligger nära solen, töar isen och skapar en tunn, tillfällig atmosfär. När Pluto är längre bort från solen, sjunker temperaturen. Här menar man att atmosfären fryser – detta är dock inte ett faktum

Mer fakta om Pluto

 • Månar: Pluto har 5 månar: Charon, Nix, Hydra, Kerberos och Styx – läs eventuellt mera om Plutos månar här
 • Solen: Plutos avstånd från solen är i genomsnitt 5,9 miljarder km. Plutos excentriska väg leder dock till att Plutos närmaste avstånd till solen är 4,4 miljarder km och det längsta 7,3 miljarder km
 • Namn: Namnet Pluto har en speciell historia bakom det: Idéen till namnet kom från en 11-årig flicka som hette Venetia Burney från Oxford, Storbritannien. 1930 föreslog hon sin farfar att den nyupptäckta planeten skulle vara uppkallad efter den romerska guden för underjorden. Farfar skickade in namnet till Lowell Observatory och det blev valt. Det bör nämnas att namnet Pluto också valdes eftersom det börjar med bokstäverna ’pl’, som är Percival Lowells initialer och på så vis hyllas också Lowell en aning. Tekniskt sett heter Pluto idag ”134340” på grund av omklassificeringen av dvärgplaneten i 2006
 • Plutoider: När Pluto degraderades från en planet till en dvärgplanet den 24:e Augusti 2006 erkände International Astronomical Union dock Plutos särställning i vårt solsystem och valde därför att införa samlingsnamnet ’plutoider’ på alla dvärgplaneter som är längre bort än Neptunus
 • Kuiperbältet: Pluto är en del av det så kallade Kuiperbältet’, som är en samling av asteroider, dvärgplaneter och kometer i ett kretslopp utanför Neptunus, som alla bildades i början av vårt solsystem historia. Förhoppningen är att expeditionen till Pluto (New Horizon) – som också kommer att besöka Kuiperbältet – kan hjälpa oss att förstå ursprunget av vårt solsystem bättre. Pluto är överlägset den största kända dvärgplaneten i Kuiperbältet
Plutos profil
Massa: 1,250×1022 kg (0,00218 x Jorden)
Excentricitet: 0,2488273
Diameter vid ekvatorn: 2.390 km
Omkrets vid ekvatorn: 7.231,9 km
Rotationshastighet: 4,7 km/s
Aphelium: 7.376.124.302 km
Perihelium 4.436.756.954 km
Gnsn. avstånd från solen: 5.906.440.628 km
Yttemperatur: -223 till -233 °C

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022