Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Qatar

 1. Rikedom: Qatar anses vara ett av världens rikaste länder främst på grund av landets många oljeresurser som har skapats genom två stora industrier; energi (olja och gas) och konstruktion
 2. Utländsk arbetskraft: Stora industrier lockar stora mängder utländska arbetskraft så det finns nu mer än 180 olika nationaliteter i Qatar även om det totala antalet invånare bara är 2 miljoner. Endast cirka 10 % av Qatars befolkning är födda i landet
 3. Könsfördelning: 69,5 % av befolkningen är 25-54 år. Denna åldersgrupp bestående av 1 170 547 män och 248 369 kvinnor. Skillnaden mellan könen är också sammankopplade med de utländska arbetarna eftersom de flesta av de utländska arbetarna är oftast män och industrisektorn är generellt mansdominerade. De män som har oförmåga att arbeta (äldre, sjuka, kriminella, etc.) skickas oftast tillbaka till sitt hemland
 4. Könsfördelning: Befolkningsökningen i Qatar är speciell: 1950 = 25 000 1970 = 47 000 2000 = 591 000 2005 = 906 000 2013 = 2 000 000. Den höga befolkningstillväxten beror mycket på utländska arbetstagare. Procentuellt sett var detta starkast under åren 2005 tillväxt - 2009 då den låg på 13 % - 21 %
 5. Styre: Qatar har styrts av Al Thani familjen sedan mitten av 1800-talet och den nuvarande gruvenören, Hamad bin Kalifa Al Thani som har suttit vid makten sedan 1995 då han tog makten från sin far i en fredlig kupp
 6. Ålder: I Qatar så finns det minst 33 personer som är över 100 år gamla Qatar är också ett av de få länder i världen där män har en längre genomsnittlig livslängd än kvinnor
 7. Ghutra: Män i Qatar bär en utmärkande huvudbonad som kallas en "ghutra" som finns i många olika färger där var och en har en speciell betydelse; vita betyder "renhet" och röda symboliserar "patriotism". En svart/vit visar ”frihet”. Det finns även andra färger som inte nödvändigtvis har en symbolisk innebörd
 8. Aspire Academy: Sportshallen i Aspire Academy med sin mäktiga 290 000 m2 är världens största. Den innehåller en fotbollsplan, en 200-meters löparbana, en olympisk simbassäng (50 meter lång), en dykningsbassäng, ett gym, en sporthall, 13 bordtennisbord, fäktning och squashbanor samt en plats för närkontaktsporterna
 9. Torch-doha: Det högsta tornet är hotellet Torch-doha med sina 51 våningar och är över 300 meter högt
 10. VM 2022: Qatar ska vara värd för fotbolls-VM 2022 detta innebär att de redan arbetar mycket med att förbättra landets infrastruktur och bygga nya hotell, bostäder, butiker, mm.


Qatar karaktäriseras särskilt på de många skyskrapor

 

Attribution: SaNYouRFriendLyNeighbor + Pedronet + jikatu – Flickr.com

 

Qatars utmärkande skyskrapor står i stark kontrast till landets vidsträckta gyllene öknen

Geografiske fakta

 • Placering: Mellanöstern. En halvö mellan Persiska viken och Saudiarabien
 • Markgränser: Saudiarabien (60 km)
 • Kustlinje: 563 km
 • Klimat: Mycket torr. Milda, behagliga vintrar och mycket varma, fuktiga somrar. Många sandstormar och generellt mycket damm
 • Landskap: Främst platt, gyllene öknen täckt med lös sand eller grus
 • Lägsta punkt: 0 m (Persiska viken)
 • Högsta punkt: 103 m (Tuwayyir al Hamir)
 • Naturliga resurser: Olja, naturgas och fisk
 • Största staden: Doha
 • Huvudstad: Doha
 • Total areal (km2): 11.490,00 (2020)
 • Landområden (km2): 10.591,24 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 678,05 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 740,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 6,44 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 0,00 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 0,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 32,76 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2.688.235,00 (2021)
 • Befolkning i största stad: 0,20 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 0,14 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 11,80 (2020)
 • Etniska grupper: 40 % araber, 18 % indianer, 18 % av pakistanier, 10 % av iranier, övriga 14 %
 • Språk: Arabiska är det officiella språket men engelska används i stor utsträckning som andra språk
 • Religioner: 77,5 % muslimer, 8,5 % kristna, övriga 14 %
 • Nettoinvandring: 7,20 (2018)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,80 (2021)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 9,82 (2021)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 99,62 (2021)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 1,31 (2021)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 47,00 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 93,46 (2017)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 4,00 (2018)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 1,70 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 7,20 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 4,50 (2021)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 0,00 (2022)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 14.824,00 (2018)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 100,00 (2021)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 582.000,00 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 99,28 (2021)
 • Arbetsstyrka, totalt: 79,27 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 80,94 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 78,31 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 0,72 (2021)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 1,59 (2018)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): n/a
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 0,69 (2021)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 7,30 (2019)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 55.081.431.390,54 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 16.415,25 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 89,82 (2021)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 56,39 (2021)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): -2,61 (2021)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): n/a

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 0,33 (2021)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 240,24 (2020)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 2,49 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 144,20 (2021)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): -8,43 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 78,74 (2021)
 • Internationell turism, antal avgngar: 2.003.258,00 (2022)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): -8,43 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 102,17 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 1,25 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 6,26 (2018)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 779.386,00 (2022)
 • Läkare (per 1 000 invånare): -2,65 (2021)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 120,79 (2022)

Qatar's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): n/a
 • BNP-tillväxt (årlig %): n/a
 • BNP per invånare (US$): n/a
 • BNP, KPP (US$): n/a
 • BNI (US$): n/a
 • BNI-tillväxt (årlig %): n/a
 • Bruttobesparing (% av BNP): n/a

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): n/a
 • Utlåningsränta (%): n/a
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): n/a
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): n/a

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): n/a
 • Varuimport (US$): n/a
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 0,06 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 10,79 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 162,02 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): n/a
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): n/a
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): n/a
 • Industri, värdetillväxt (US$): n/a

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 22.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): n/a
 • Försvarsutgifter (US$): n/a

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): n/a
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): n/a
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): n/a
 • Sociala bidrag (% av inkomst): n/a
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022