Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Mali

 1. Fattigdom: Mali är ett av världens fattigaste länder. Ca 36 % av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen
 2. Jordbruk: Jordbruket producerar främst bomull, majs, hirs, ris, jordnötter och olika grönsaker. Får och getter är de vanligaste husdjur
 3. Jordbruk: Tillsammans med guld och husdjur så är bomull den viktigaste exportvaran
 4. Åldersgrupper: 47 % av befolkningen är barn och ungdomar i åldern 0-14 år och endast 6,7 % är 55 år eller äldre
 5. Nationaldag: Malis nationaldag är den 22 september som firar landets självständighet från Frankrike år 1960
 6. Läs och skrivkunnighet: 43,1 % av män och 24,6 % för kvinnor (över 15 år) kan läsa och skriva
 7. Regioner: Mali är indelat i åtta regioner: Kayes, Koulikoro (och Bamako), Sikasso, Segou, Mopti, Timbuktu, Gao och Kidal
 8. Historia: Dagens Mali var ursprungligen en del av tre västafrikanska riken; Ghana riket, Mali riket och Songhai riket. I slutet av 1800-talet så tog Frankrike kontroll över Mali och höll detta till Malis utbrytning år 1960
 9. Maliriket: Maliriket fanns från år 1230 till 1600 och ansågs vara Malis storhetstid. Mali riket sträckte sig ut till Afrikas västkust och dess start för tillväxt Trans-Sahara handeln (som förband handeln för nordafrikanska land och medelhavs länder med länderna söder om Sahara öknen)
 10. Guldåldern: Under Malis guldålder (cirka år 1300) var det ett uppsving i matematik, astronomi, litteratur och konst i Mali riket


Fakta: Moskén i Djenne är en byggnad i lera

 

Attribution: Jurgen + Juan Manuel Garcia – Flickr.com

 

Moskén i Djenne, Mali är en av världens största byggnader i lera

Geografiske fakta

 • Placering: Mitt i Västafrika, sydväst om Algeriet, väster om Niger och norra Guinea, Elfenbenskusten och Burkina Faso
 • Markgränser: Algeriet (1 376 km), Burkina Faso (1 000 km), Guinea (858 km), Elfenbenskusten (532 km), Mauritanien (2 237 km), Niger (821 km) och Senegal (419 km)
 • Kustlinje: 0 km (inlandsstat)
 • Klimat: Subtropiskt torka. Varmt och torrt i februari till juni, regnigt, fuktigt och milt i juni till november; svalt och torrt i november-februari
 • Landskap: Generellt platt eller backiga sandtäckta slätter. I söder finns savann och i norr kuperade backar
 • Lägsta punkt: 23 m (Senegalfloden)
 • Högsta punkt: 1 155 m (Hombori Tondo)
 • Naturliga resurser: Guld, fosfater, kaolin, salt, kalksten, uran, bryozokalksten, granit och vattenkraft (känd även fall av bauxit, järnmalm, mangan, tenn och koppar, men detta utvinns inte)
 • Största staden: Bamako
 • Huvudstad: Bamako
 • Total areal (km2): 1.240.190,00 (2020)
 • Landområden (km2): 1.243.208,25 (2010)
 • Tätortsområden (km2): 2.910,43 (2010)
 • Jordbruksareal (km2): 412.010,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 33,77 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 10,90 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 12,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,30 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 2,94 (2021)
 • Befolkning i största stad: 20.855.724,00 (2021)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 41,90 (2020)
 • Befolkning, totalt: 0,80 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 4,68 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 19,62 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 1,56 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 75,60 (2018)
 • Etniska grupper: 50 % Mandé (Bambara, Malinke och soniké), 17 % fulaniere, 12 % Voltas, Songhai 6 %, 10 % Tuareg och Moor, 5 % övriga
 • Språk: Franska är officiellt språk men ca 80 % kan kommunicera på Bambara. Modersmål i Mali fördelar sig enligt följande: 46,3 % Bambara, Peul/foulfoulbe 9,4 %, Dogon 7,2 %, Maraka/soninke 6,4 %, Malinke 5,6 %, sonrhai/djerma 5,6 %, minianka 4,3 %, tamacheq 3,5 %, Senoufo 2,6 %, ospecificerad 0,6 %, övriga 8,5 %. Totalt talas cirka 40 språk i Mali
 • Religioner: 94,8 % muslimer, 2,4 % kristna, animister 2 %, ingen 0,5 %, ospecificerade 0,3 %
 • Nettoinvandring: 2.741,00 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 8,69 (2019)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 40,56 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 1,28 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 9,16 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 59,69 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 302.636,50 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 30,76 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 256,71 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 2,90 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 5,30 (2019)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 58,80 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 0,27 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 3,10 (2018)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 27,40 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 8,30 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 58,89 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 7.616.657,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 60,49 (2020)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 733,00 (2002)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 30,86 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 44,68 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 3,53 (2020)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 125,01 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 0,10 (2010)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 0,60 (2019)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 217.000,00 (2019)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 236,88 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 36,00 (2018)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 7,50 (2020)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 5,69 (2020)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 0,13 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 0,44 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 14,00 (2018)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 196,30 (2002)
 • Internationell turism, antal ankomster: 50,94 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 79,79 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 196,30 (2002)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 55,32 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 28,20 (2018)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): -200.000,00 (2017)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 16,60 (2020)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 2.713.230,00 (2021)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 113,49 (2021)

Mali's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 6,49 (2017)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 52,94 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 19.143.741.503,15 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 3,07 (2021)
 • BNI (US$): 917,91 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 51.040.719.779,26 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 18.576.157.105,08 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 5,67 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 3,93 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 20,50 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 113,49 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 77,31 (2020)
 • Varuexport (US$): 6,71 (2021)
 • Varuimport (US$): 1.284.437.963,79 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 13,90 (2019)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 134,57 (2020)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 40.671.097.786,28 (2021)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 43,10 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 4,59 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 15,16 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 5,14 (2017)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 131,71 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 21.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 5.015.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 6.530.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 5,67 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 3.925.197.663,90 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 3,33 (2020)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 593.365.423,05 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022