Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om rovdjur

  1. Rovdjur: Rovdjur är djur som överlever genom att äta andra djur. Rovdjur är köttätare vilket innebär att deras kost består främst av kött
  2. Asätare: Vissa rovdjur jagar sina byten medans andra är asätare som äter resterna av andra rovdjur, rov eller döda djur
  3. Byten: Till skillnad från rovdjur finns bytesdjur. De kan dock vara både köttätare och växtätare. Djur som äter både kött och växter kallas "allätare" eller "allätande djur"
  4. Djurrike: Trots att ordet rovdjur får de flesta att tänka på ett djur med vassa tänder och vassa klor så är det långt ifrån alla rovdjur som har dessa karakteristiska. Rovdjur är en benämning för alla djur som äter andra djur för att överleva och rovdjur finns i alla delar av djurriket - inklusive amöbor, nematoder, blötdjur, leddjur, fiskar, groddjur, reptiler, fåglar och däggdjur
  5. Näringskedjan: Näringskedjan är en process där energin överförs från en organism till en annan. Rovdjur är en viktig del av näringskedjan och ingår normalt på följande sätt: 1) en växt absorberar solenergi 2) en växtätande djur äter växten 3) ett rovdjur äter växtätare 4) ett alfa rovdjur äter rovdjuret och är därför högst upp i näringskedjan
  6. Jakttekniken: Hur ett rovdjur jagar och lägger ner sitt byte beror på flera faktorer men för det mest används någon av följande fyra tekniker: jakt, förföljelse, bakhåll eller samarbete
  7. Hjälpmedel: De mest uppenbara verktyget för jakt är tänder och klor men också trötthet, gift och el används (t.ex. bland vargar, ormar och elektriska ålar)
  8. Verktyg: Precis som det finns naturliga hjälpmedel så finns det också olika verktyg vars användning kräver en viss typ av intelligens. Exempel på detta är 1) schimpanser som sticker myror med pinnar eller kastar spjut på andra primater, 2) delfiner som använder havssvampar för att förstöra havsbotten och därmed få tillgång till begravda offer 3) havsuttern krossar skalen med stenar
  9. Trollsländan: Trollsländan betraktas idag som det mest framgångsrika rovdjuret i jakten eftersom en trollslända klarar av att fånga sitt byte i 95 % av fallen. Som jämförelse ett lejons framgång i jakt är ca 25 % och en haj ca 50 %
  10. Rovdjur/bytesdjur: I zoologi talar man om förhållandet eller samspelet mellan rovdjur och bytesdjur - det vill säga att vissa rovdjur äger sina bytesdjur och vice versa. Exempel är lejon - zebra, björn - fisk, räv - kanin, etc. Båda grupperna lever i samma miljö där de utvecklas och anpassas tillsammans

Fakta: Trollsländan är den mest framgångsrika jägare

 

Attribution: Daniel lightscaper + William + L Church – Flickr.com

 

Fakta: Bland alla världens rovdjur anses trollsländan som den mest framgångsrika jägare eftersom den klarar av att lägga ner sitt byte i 95 % av fallen. Dess framgång beror främst på att de kan beräkna avståndet till bytet och bytets position och därmed förutsäga var den kan fånga bytet

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022