Fakta om solen

Sanna fakta om solen
 1. Ålder: Solen är ungefär 4,57 miljarder år gammal och är lika gammal som vårt solsystem
 2. Mass: Solen innehåller 99,86% av all massa i hela solsystemet. Solen förlorar 4 miljoner ton massa per sekund
 3. Jorden: Det finns plats för 1.300.000 jordklot inuti solen. Solen väger ungefär 333 000 gånger så mycket som jorden
 4. Stjärna: Solen är en stjärna - men bara en liten stjärna; det finns stjärnor som är upp till 40 gånger större än vår sol
 5. Vintergatan: Solen befinner sig i galaxen Vintergatan, som innehåller 200-400 miljarder stjärnor. Vintergatan är bara en av miljarder galaxer i det observerbara universum
 6. Cirkulation: Solen kretsar kring det galaktiska centrumet (Vintergatans centrum) på ett avstånd av ca 26.000 ljusår. Dess omloppstid är 225-250 miljoner år
 7. Vetenskapen: Solen studeras främst med hjälp av rymdsonder (särskilt SOHO-sonden). Även om människan har studerat solen under lång tid vet vi relativt lite om den
 8. Solljus och aktivitet: Solljuset tar bara drygt 8 minuter på sig att nå jorden och är också mer än 30 000 år gammalt eftersom dess skapelseprocess börjar djupt inne i solens centrum. Förändringar och aktivitet på solens yta visar sig på solen i form av solfläckar, soleruptioner och solvindar. Solaktivitet kan ses och kännas på jorden som syd- och norrsken, samt som störningar i vår radiokommunikation och elförsörjning.
 9. Vind och väder: Solen är den drivande kraften för vind och väder på jorden, och står också för ungefär 1/3 av tidvattenrörelserna i haven (månen står för resten).
 10. Energi: Solljus är jordens primära energikälla. Jordens andra energikälla är klyvbara material som härstammar från en annan stjärnas död och är fångade i jordskorpan. Det är dessa material som skapar geotermisk energi (som t.ex. driver vulkaner) och som också gör det möjligt för människor att använda kärnreaktorer
Fakta: Solen är en av de mindre stjärnorna i universum
Tillskrivning: Jaharwell - Wikipedia.org

Fakta: Solen är bara en liten stjärna; det finns stjärnor som är 40 gånger större

 

Teoretiska fakta om solens utveckling

Dessa fakta är inte helt faktiska - bara rimliga teorier (vilket också gäller för några av de 10 fakta ovan!):

 • Skapande: Solen bildades när ett gigantiskt molekylmoln - som huvudsakligen bestod av helium och väte - kollapsade. Denna kollaps gav sannolikt upphov till många andra stjärnor också
 • I dag: Idag är solen ungefär halvvägs genom sin livslängd
 • 1 miljard år: Om cirka 1 miljard år kommer inget liv att kunna existera på jorden
 • 2 miljarder år: Om cirka 2 miljarder år kommer allt vatten på jorden att ha avdunstat på grund av att solen har förlorat materia
 • 4-5 miljarder år: Om 4-5 miljarder år kommer solen att krympa, bli varmare och utvecklas till en röd jättestjärna
 • Jorden: Jorden kommer inte att överleva solens utveckling till en röd jätte, eftersom solen kommer att expandera så mycket att dess radie överstiger jordens omloppsbana, vilket gör jordens existens omöjlig. Solens radie vid denna tidpunkt kommer att vara 250 gånger dess nuvarande
 • Planeterna: Vid den här tiden kommer dock planeterna i solsystemet redan att ha knuffats ut ur solsystemet eftersom solen kommer att ha förlorat cirka 30% av sin massa. Andra teorier tyder dock på att planeterna kommer att sväljas upp av solen vid denna tidpunkt
 • Vit dvärg: Efter att ha varit en röd jätte kommer solen att utvecklas till en så kallad "vit dvärg". Solen förblir i denna fas i många miljarder år
 • Svart dvärg: Man tror att solen då kommer att utvecklas till en så kallad "svart dvärg". Det finns dock ännu inga svarta dvärgar i universum, eftersom utvecklingstiden för en svart dvärg är längre än universums ännu unga ålder på ca 13,7 miljarder år.

 

Fakta om solen som stjärna

Solens profil
Mass: 1,9891×1030 kg
Diameter: 1 392 000 km
Perimeter: 700 000 km
Genomsnittligt avstånd från jorden: 149.600.000 km
Ljusstyrka: 3.846×1026 W
Ytans temperatur: 5.515 °C