Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Solen

 1. Ålder: Solen är ca. 4,57 miljarder år gammal och är således i vårt solsystems ålder
 2. Massa: Solen innehåller 99,86% av all massa i hela solsystemet. Solen förlorar 4 miljoner ton massa per sekund
 3. Jorden: Det finns plats för 1.300.000 jordklot i solen. Solen väger ca 333.000 gånger så mycket som Jorden
 4. Stjärna: Solen är en stjärna – men bara en liten av sitt slag; Det finns stjärnor som är upp till 40 gånger större än vår sol
 5. Vintergatan: Solen ligger i galaxen Vintergatan, som innehåller 200-400 miljarder stjärnor. Vintergatan är bara en av många miljarder galaxer i det observerbara universumet
 6. Omlopp: Solen cirklar runt det galaktiska centrumet (Vintergatans centrum) på ett avstånd av ca. 26.000 ljusår. Dess omloppstid är 225-250 miljoner år
 7. Vetenskap: Solen studeras huvudsakligen med hjälp av rymdprober (speciellt sonden SOHO). Även om människan har studerat solen länge, vet vi väldigt lite om den
 8. Solljus och aktivitet: Solljus tar drygt 8 minuter för att nå jorden och är mer än 30 000 år gammalt, eftersom dess skapelseprocess börjar långt in i solens centrum. Förändringar och aktivitet på solens yta manifesterar sig på solen i form av solfläckar, solutbrott och solsken. Solaktivitet kan ses och kännas på Jorden som syd- och norrsken, liksom störningar i vår radiokommunikation och strömförsörjning
 9. Vind och väder: Solen är drivkraften för vind och väder på jorden, och är också ansvarig för ca. 1/3 av tidvatteneffekten i oceanerna (månen står för resten)
 10. Energi: Solljus är jordens främsta energikälla. Jordens andra energikälla är klyvbara material, som kommer från en annan stjärnas död, fångad i jordens jordskorpa. Dessa är de material som skapar geotermisk energi (som aktiva vulkaner) och gör det också möjligt för människan att utnyttja atomreaktorer

Teoretiska fakta om solens utveckling

Denna fakta är inte helt bekräftat- utan är endast troliga teorier (som också gäller för några av de 10 fakta ovan!):

 • Skapelse: Solen skapades i samband med ett enormt molekylärt moln – bestående huvudsakligen av helium och väte – som kollapsade. Denna kollaps orsakade antagligen också många andra stjärnor
 • Idag: Solen är idag ca. halvvägs genom sin livstid
 • 1 miljard år: Om ca. 1 miljard år kan det inte finnas liv på jorden
 • 2 miljarder år: Om ca. 2 miljarder år kommer allt vatten på jorden att förångas på grund av damm som solen förlorar
 • 4-5 miljarder år: Om 4-5 miljarder år kommer solen att dra ihop sig, bli varmare och utvecklas till en röd jättestjärna
 • Jorden: Jorden kommer inte att överleva solens utveckling till en röd jätte, eftersom solen kommer att expandera så mycket att dess radie överstiger jordens bana och därmed göra det omöjligt för Jorden att existera. Solens radie kommer vid denna tidpunkt vara 250 gånger dess nuvarande
 • Planeterna: Vid denna tidpunkt skulle planeter i solsystemet emellertid redan ha drivits ut ur solsystemet som en följd av att solen förlorar omkring 30% av sin massa. Andra teorier påpekar dock att planeterna här kan komma att absorberas av solen
 • Vit dvärg: Efter att ha blivit en röd jätte, kommer solen att utvecklas till en så kallad ”vit dvärg”. Solen förblir i denna fas i många miljarder år
 • Svart dvärg: Man tror att solen kommer att bli en så kallad ”svart dvärg”. Det finns emellertid fortfarande inga svarta dvärgar i universum, eftersom utvecklingen av en svart dvärg är längre än universumets fortfarande unga ålder på ungefär 13,7 miljarder år

 

Fakta om Solen som stjärna

Solens profil
Massa: 1,9891×1030 kg
Diameter: 1.392.000 km
Omkrets: 700.000 km
Gnsn. avstånd fr Jorden: 149.600.000 km
Luminositet: 3.846×1026 W
Yttemperatur: 5.515 °C

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022