Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Universum

 1. Stjärnstoft: Nästan alla element på jorden – inklusive människan – består av stjärnstoft
 2. Människohjärnan: Människohjärnan är det mest komplicerade ämnet i universum – åtminstone från vår optik
 3. Vintergatan: Jorden är en del av galaxen Vintergatan, som bara är en av många miljarder galaxer. Vintergatan innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor, varav solen bara är en av dem
 4. Liv: Det är uppskattat att i vår galax enbart finns cirka 500 miljoner planeter där liv kan existera (så kallade ’Goldilocks Planets’). Denna uppskattning baseras på det faktum att det finns 50 miljarder planeter i vår galax och att endast 1% av dessa är Goldilocks Planets
 5. Det observerbara universumet: Det finns förmodligen mer än 170 miljarder galaxer i det observerbara universumet – och dessa galaxer kommer sannolikt att representera endast en liten del av det totala antalet galaxer i universum
 6. Multivers: Vissa forskare tror att det finns flera universum i ett enda ”multivers”
 7. Oändligheten: De flesta forskare är överens om att universum är oändligt, men samtidigt växer det hela tiden
 8. Avlägsna rymdfarkoster: Voyager 1 lämnade vårt solsystem den 20 mars 2013 och är den enda rymdfarkosten som någonsin gjort det
 9. Kallsvetsning: När två metaller i rymden kommer i kontakt med varandra, hänger de mer eller mindre permanent ihop; ett fenomen som kallas ”kallsvetsning” (på jorden kräver svetsning av metaller hög värme)
 10. En brinnande isplanet: Omkring 30 ljusår från jorden finns en planet kallad ‘Gliese 436 b’, som är helt täckt av brinnande is. Gliese 436 b brinner eftersom den ligger mycket nära sin stjärna. Den är täckt av is eftersom dess atmosfär är så stark att hela planetens vatten är kopplat till en speciell isform som täcker hela planeten

Otroliga fakta om universum

 • När man tittar på stjärnhimmel ser man förflutna: Detta beror på att stjärnorna ligger väldigt långt från jorden och deras ljus tar därför flera år för att nå hit. Solljuset tar ca. 8 minuter för att nå jorden (solen är stjärnan närmast jorden)
 • Hubble-teleskopet tillåter oss att se miljontals år tillbaka i tiden: På en viss bild kunde vi se 13 miljarder år tillbaka i tid, vilket är tänkvärt när universum endast är ca. 13,7 miljarder år gammalt
 • Din tv visar universums skapande: När din TV inte är inställd på en viss kanal, och i stället visas svartvitt flimmer (även kallat ”myrkrig”) med det karakteristiska hackande tv-ljudet, ca. 1% av allt detta flimmer och buller är efterdyningarna av Big Bang (universums skapelse)
 • Det finns en diamantplanet: Astronomerna har upptäckt en planet bestående av en massiv diamant och med en diameter på ca. 40 200 km. Planetens namn är ”BPM 37093”, men den kallas också ”Lucy” efter låten ”Lucy in the Sky with Diamonds”. Det handlar om 50 ljusår från jorden i konstellationen Centaurus
 • Den mörka materien: Även om människan har varit i rymden flera gånger, vet man fortfarande inte vad rymden består av. Det antas att rymden består av följande: 4,9% ”vanlig” materia, 26,8% mörk materia och 68,3% mörk energi. De två senare ämnena – som tillsammans står för cirka 95% av rymden – är ämnen med okänd komposition, som man nästan inte vet något om

 

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022