Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Syrien

 1. Kylt stål: Svärd från Damaskus har varit mycket populär och uppskattad genom tiderna. Enligt skriftliga källor var svärd bladen "smidda vid nedkylning med urinen från någon rödhårig pojke eller i kroppen på en muskulös slav"
 2. Paulus: Enligt Bibeln så var det på vägen till Damaskus som aposteln Paulus hade en vision och konverterade till kristendomen. Därefter blev han döpt i Damaskus och flydde även från stadens guvernör (som skulle gripa honom) genom att sänka honom med en hink från ett fönster i stadsmuren
 3. Den argentinska anslutningen: Ca 1,3 miljoner argentinare har syriska eller libanesiska rötter eftersom många syrianer och libaneser bosatte sig i Argentina under 1900-talet. Föräldrarna till förre detta argentinska presidenten Carlos Menem kom från den syriska byn Yabrud
 4. Tidigare invånare: För omkring 10 000 f.Kr. (den tidigare stenåldern) så var Syrien ett centrum för samtida kulturer och även den plats där jordbruk och boskapsskötsel skedde för första gången i världshistorien
 5. Tidigare invånare: Vi vet med säkerhet att den syriska huvudstaden - Damaskus - har varit bebodd sedan år 6300 f.Kr. även om det finns tecken på bosättningar som går tillbaka till 9000 f.Kr. Detta gör Damaskus till en av världens äldsta bebodda städer (om inte den äldsta). Staden har cirka 1,7 miljoner invånare
 6. Ebla: Stadsstaten Ebla grundades 3000 f.Kr. och har uppnått stor rikedom genom handel med grannländerna och städerna (särskilt Sumer, Assyrien och Akkad) och nationer (speciellt hurrierne och hattierne)
 7. Skiftande härskare: Under perioden Ebla stiftelsen fram till omkring 900 f.Kr. Syrien erövrades flera gånger av allt från assyrier, egyptier och hittiter till romare, greker och araber. Under perioden 900 f.Kr. till början av 1900-talet hade landet många olika härskare t.ex. europeiska korsfarare, kurder, mongoler, mamelucker och Osmanska som slutligen delades mellan Storbritannien och Frankrike år 1916
 8. Franska mandat: År 1920 invaderades Syrien av Frankrike som blev kvar i makten i landet fram till år 1946 då de drog tillbaka sina trupper ur landet efter påtryckningar från de brittiska och syriska nationalisterna. Syrien var kvar i händerna på en republikansk regering som hade bildats år 1930 under det franska mandatet och blev officiellt då självständigt från Frankrike
 9. Baathpartiet: År 1958 så var Syrien tillsammans Egypten, Förenade Arabrepubliken en del av en plan för en panarabisk stat. Detta höll bara fram till år 1961 då Syrien lämnade republiken. Härifrån fram till år 2000 så har Syrien styrts av det panarabiska socialistiska Baathpartiet. President Hafez al-Assad dog år 2000 och hans son, Bassar al-Assad valdes som landets nya (och nuvarande)
 10. Inbördeskriget i Syrien: Inbördeskriget i Syrien inleddes den 15 mars 2011 genom ett antal fredliga protester som inspirerades av den arabiska våren – då de blev hårt nedtryckta av den syriska armén. Striderna ägde rum mellan två muslimska grupper: 1) oppositionen, som huvudsakligen består av sunnimuslimer och 2) regeringens framstående personer, som är alawiter (även muslimer)


Syrien har många ruiner av forntida civilisationer

 

Attribution: Johan Siegers + UltraView Admin + Pinkospy – Flickr.com

 

Många människor som över tiden har erövrat Syrien har satt sina spår; högst upp till vänster är den bysantinska Simeon stylitenkyrkan och till höger Crusader Krak des Chevaliers och nere ser man templet i den arabiska ruinstaden Palmyra

Geografiske fakta

 • Placering: Mellanöstern. Mellan Libanon och Turkiet med kust mot Medelhavet
 • Markgränser: Irak (605 km), Israel (76 km), Jordanien (375 km), Libanon (375 km) och Turkiet (822 km)
 • Kustlinje: 193 km
 • Klimat: Mestadels torrt ökenklimat. Längs kusten: Varma, torra, soliga somrar (juni-augusti) och milda, regniga vintrar (december till februari). I huvudstaden Damaskus är det generellt kallare väder och ibland kan man se snöblandat regn eller snö
 • Landskap: I allmänhet halvtorrt landskap med öken höjder. Smal kustnära slätter. Fjällen i väster
 • Lägsta punkt: -200 m (ett namnlös område nära Galileiska sjön)
 • Högsta punkt: 2,814 m (Mount Hermon)
 • Naturliga resurser: Olja, fosfater, mangan, asfalt, järnmalm, bergsalt, marmor, gips, vattenkraft
 • Största staden: Aleppo
 • Huvudstad: Damaskus
 • Total areal (km2): 185.180,00 (2020)
 • Landområden (km2): 180.422,92 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 5.092,25 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 139.210,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 75,81 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 2,84 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 26,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 1,28 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 0,10 (2021)
 • Befolkning i största stad: n/a
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): n/a
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 1,15 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 81,66 (2013)
 • Etniska grupper: 90,3 % araber - dessutom även kurder och armenier. Övriga 9,7 %
 • Språk: Arabiska (officiellt språk), kurdiska, armeniska, arameiska, Circassian (förstås av många), franska, engelska
 • Religioner: 74 % sunni, 16 % muslimer (Inklusive alawiter och druser), 10 % kristna, 10 % judiska (små samhällen i Damaskus, Al Qamishli och Aleppo)
 • Nettoinvandring: 113,12 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,80 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 19,67 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 3,78 (2021)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 4,99 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 305.569,62 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 86,30 (2014)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 14,00 (2018)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 0,70 (2019)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 3,20 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 18,40 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 212.187,00 (2021)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 1,29 (2016)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 3,00 (2003)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 35,78 (2020)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 20,38 (2010)
 • Arbetsstyrka, totalt: 72,14 (2020)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 75,56 (2020)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 68,89 (2020)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 2.139,00 (2010)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 8,61 (2010)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): n/a
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 0,24 (2018)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 14,90 (2019)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 1,40 (2017)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 908,47 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 2.424.000,00 (2019)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 183,77 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 56,12 (2021)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 60,45 (2019)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 2,69 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 2,62 (2021)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 2.439.814,00 (2021)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 79,68 (2021)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1.223,00 (2013)
 • Internationell turism, antal ankomster: 6.259.000,00 (2010)
 • Internationell turism, antal avgngar: 6.142.683,00 (2021)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1.223,00 (2013)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 43,88 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 29,90 (2003)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 1,54 (2016)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 21.324.367,00 (2021)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 35,20 (2007)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 143,20 (2012)

Syrien's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 41,97 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 11.079.795.397,28 (2020)
 • BNP per invånare (US$): -3,87 (2020)
 • BNP, KPP (US$): 533,39 (2020)
 • BNI (US$): 10.617.637.274,15 (2020)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 14,67 (2010)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 22,09 (2020)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 4,47 (2012)
 • Utlåningsränta (%): 739.000.000,00 (2021)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 19,30 (2019)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 143,20 (2012)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): 481,69 (2020)
 • Varuimport (US$): 48,39 (2020)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 21,02 (2010)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 21,04 (2010)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 123,20 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 6.463.000.000,00 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 2.447.863.623,87 (2020)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 36,70 (2012)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 4,06 (2010)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 2.494.887.483,15 (2011)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 269.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): n/a
 • Försvarsutgifter (US$): n/a

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 4,47 (2012)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 100,06 (2020)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): n/a
 • Sociala bidrag (% av inkomst): n/a
Relaterade artiklar
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022