Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Tanzania

 1. Vilda djur: Tanzania har den största koncentrationen av vilda djur per km2 varje år i världen. Det uppskattas att det finns cirka 4 miljoner vilda djur i Tanzania
 2. Palmtjuven: Den tanzaniska ön Zanzibar är hem för Palmtjuv (Birgus latro) vilket är en stor kokoskräftan som lever på kokosnötter. Kräftan tar även ner kokosnötter från träden och äta dem efter att de sönderdelats i sin håla. Palmtjuven kan bli upp till 1 meter lång och väga upp till 4,1 kg - vilket gör den till världens största landlevande leddjur
 3. Kilimanjaro: Afrikas högsta berg, Kilimanjaro ligger i Tanzania nära gränsen till Kenya. Med sina 5895 meter så är Kilimanjaro även världens högsta fristående berg
 4. Nationalsången: Tanzania har samma nationalsång som Sydafrika. Låten heter "Mungu Ibariki Africa" (Gud välsigne Afrika) och komponerades av Enock Sontonga år 1897
 5. Dugong: Dugong (Dugong dugon) tillhör arten manater och stora marina däggdjur som lever i varma kustvatten från västra Stilla havet till Afrikas östkust. Dugonger kan bli lite mer än fyra meter lång och väga upp till ca 1 ton. Anledningen till att de kallas också "havskor” är att de i huvudsak livnär sig på sjögräs. Dugonger har länge levt längs med Tanzanias kust men är nu extremt utrotningshotade här som i andra städer
 6. Väder och klimat: Klimatet i Tanzania är tropiskt längs kusten i Zanzibar och Selous viltreservat. I höglandet och i de övriga jaktmarkerna så är klimatet tempererat. Vädret är normalt enligt följande: varmt och torrt från mitten av december till mars. Varmt och blött från slutet av mars till slutet av maj. Varmt och torrt från juni till slutet av oktober. Varmt och blött från november till mitten av december
 7. Språk: Det talas över 120 språk i Tanzania. De flesta av dessa är inom bantuspråksfamiljen att det finns mellan 250 och 535 olika språk - antalet beror på hur man definierar språk och dialekter. Kiswahili (samma som Swahili) tillsammans med engelska är de två officiella språk. Dock är engelska standardspråket i företagsekonomi, administration och högre utbildning. Dessutom talar man också arabiska (särskilt på Zanzibar) samt många andra lokala språk
 8. Kiswahili: Kiswahili är modersmål för Bantuer som bor i Zanzibar eller vid kusten nära ön. Även om Kiswahili är Bantuspråk i struktur och ursprung så finns det många som blanda arabiska och engelska ord i språket. Swahili är lingua franska som också varit en del av centrala och östra Afrika. Modersmålet för många tanzanier är ett av de många lokala språken
 9. Världens dyraste lövträ: African blackwood (Dalbergia melanoxylon) - även känd som grenadilla eller Mpingo - är världens dyraste lövträd och finns i flera afrikanska länder men särskilt i Tanzania. African blackwood används speciellt till klarinetter men eftersom trädet är hotat så finns det flera organisationer som kämpar för att behålla den och träet är därför svårtillgängligt för klarinettillverkare. Tidigare ansågs det att afrikanska blackwood vara samma som Ebony
 10. Historik: Tanzania var ursprungligen en del av Tyska Östafrika men blev ett brittiskt mandat direkt efter första världskriget. Tanzania blev självständigt från Storbritannien år 1961 och fick sin första president, Julius Nyerere år 1962 Från slutet av 1970-talet så har Tanzanias ekonomi försämras kraftigt. I mitten av 1980-talet fick landet låna pengar från Den Internationella Valutafonden och genomgå en rad reformer som har förbättrat ekonomin avsevärt


Palmtjuven är en eremitkräfta som lever Zanzibar utanför Tanzanias kust

 

Attribution: TKnoxB + USFWS Headquarters – Flickr.com | Brocken Inaglory – Wikipedia.org

 

Palmtjuven är en enorm eremitkräfta som bl.a. lever på ön Zanzibar utanför Tanzanias kust. Palmtjuven klättra i träd för att skära loss kokosnötter med klorna; Kräftan lever nämligen av kokosnötter. När en kokosnöt faller ner till marken dra kräftan nöten in i sin håla. Hålans fuktiga miljö bidrar till att kokosnöten snabbt börjar ruttna vilket är nödvändigt för att palmtjuven ska kunna äta den

Geografiske fakta

 • Placering: Östafrika. Mellan Kenya och Moçambique kust mot Indiska oceanen
 • Markgränser: Burundi (451 km), Demokratiska republiken Kongo (459 km), Kenya (769 km), Malawi (475 km), Moçambique (756 km), Rwanda (217 km), Uganda (396 km), Zambia (338 km)
 • Kustlinje: 1 424 km
 • Klimat: Varierar från tropiskt längs kusten till tempererat i högländerna
 • Landskap: Slätter längs kusten, central platå, höglandet i norr och söder
 • Lägsta punkt: 0 m (Indiska oceanen)
 • Högsta punkt: 5 895 m (Kilimanjaro)
 • Naturliga resurser: Vattenkraft, tenn, fosfat, järnmalm, kol, diamanter, ädelstenar, guld, naturgas och nickel
 • Största staden: Dar es-Salaam
 • Huvudstad: Dodoma
 • Total areal (km2): 947.300,00 (2020)
 • Landområden (km2): 886.549,56 (2010)
 • Tätortsområden (km2): 3.405,81 (2010)
 • Jordbruksareal (km2): 395.212,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 44,62 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 51,64 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 644,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,21 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 0,06 (2014)
 • Befolkning i största stad: 67,44 (2020)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 7.046.892,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 2,91 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 35,95 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 4,95 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 64,05 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 1,78 (2021)
 • Etniska grupper: På fastlandet: 99 % afrikaner (av dessa, 95 % Bantu, som består av mer än 130 stammar), övriga 1 % (asiater, européer och araber). På Zanzibar: araber och afrikaner, såväl som blandningar av de två
 • Språk: Kiswahili/swahili (officiellt), kiunguja (namn på Swahili i Zanzibar), engelska (officiellt språk och det primära språket i handel, administration och högre utbildning), arabiska (i stor utsträckning på Zanzibar). Dessutom många lokala språk
 • Religioner: På fastlandet: 30 % kristna, 35 % muslimer, 35 % lokala religioner. På Zanzibar: Mer än 99 % muslimer
 • Nettoinvandring: 34,70 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 4,77 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 35,98 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 26,40 (2017)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 6,12 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 67,59 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 64,01 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 65,82 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 85,75 (2020)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 31,10 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 186,27 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 242,97 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 6,60 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 16,32 (2019)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 33,10 (2018)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 2,90 (2018)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 2,78 (2020)
 • Arbetsstyrka, totalt: 29.043.312,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 35,38 (2020)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 21,67 (2020)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 61.498.438,00 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 57,60 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 96,91 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 3,86 (2020)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 14,93 (2014)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 378.187,24 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 104.631.837.116,51 (2020)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 103,68 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 22,00 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 41,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 8,70 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 11,27 (2018)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 2,81 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 0,18 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): -200.381,00 (2017)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 22,00 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 2.701,00 (2017)
 • Internationell turism, antal ankomster: 1.527.000,00 (2019)
 • Internationell turism, antal avgngar: 148.000,00 (1996)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 2.701,00 (2017)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 475,00 (2006)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 0,70 (2010)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 2,00 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 5.276,00 (2018)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 0,58 (2017)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 193,60 (2020)

Tanzania's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 6,68 (2020)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 54,46 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 67.775.101.794,35 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,28 (2021)
 • BNI (US$): 1.135,54 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 175.034.871.280,44 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 67.562.417.126,43 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 9,55 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 3,29 (2020)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 29,28 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 193,60 (2020)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 38,09 (2020)
 • Varuexport (US$): 8,30 (2021)
 • Varuimport (US$): 5.622.391.796,39 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 31,28 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 8,49 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 116,24 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 17,50 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 6,74 (2017)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 34,62 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 16,68 (2020)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 135,73 (2020)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 28.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 6.354.000.000,00 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 9.968.000.000,00 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 9,55 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 19.843.854.593,13 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 1,03 (2020)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 659.313.034,17 (2020)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022