Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Tunisien

 1. Iles Cani: Tunisien är Afrikas nordligaste land med Iles Cani ("hundöarna") ut ur staden Metline som Afrikas nordligaste punkt
 2. Befolkningssammansättning: De allra flesta (98 %) av Tunisiens befolkning är araber och berber. Utöver det finns det cirka 1 % européer (mestadels fransmän och italienare) och 1 % övriga (mestadels judar)
 3. Gastronomi: Nationalrätten Tunisien är couscous. I det tunisiska köket används främst fisk och skaldjur, oliver, honung, grönsaker och särskiljande kryddblandningar från Nordafrika
 4. Festivaler: Det finns några festivaler i Tunisien, innebär: Kartago filmfestival, Sahara International Festival, Tabarka Jazz Festival och Sbeitla Spring International Festival
 5. Sevärdheter: Tunisiens långa kust mot Medelhavet sträcker sig 1 148 km. I kombination med sitt varma väder är kusten därmed en av de största turistattraktionerna i Tunisien. En annan stor attraktion är staden Kartago som grundades av fenicierna år 814 f.Kr. och senare var centrum för flera stora riken. Idag är staden med på UNESCO: s världsarvslista
 6. Kairouan: Tillsammans med Mecka, Medina och Jerusalem är Kairouan i Tunisien en av de heligaste städerna i den islamiska världen. Staden grundades av araberna år 670 e.Kr. och så småningom blev det ett viktigt centrum för islamiskt lärande. Staden har länge lockat muslimer från många delar av världen och med sina 565 000 invånare och idag är det Tunisiens sjätte största stad. Kairouan representeras också av UNESCO: s världsarvslista
 7. Osmanska riket: Under 1574 erövrade turkarna Tunisien och landet blev en del av det osmanska riket. I slutet av 1900-talet drabbades Tunisien av en dödlig kombination av pest och svält medan det var politiska och sociala reformer i den osmanska huvudstaden
 8. Fransk kontroll: År 1869 förklarade Tunisien sig själv i konkurs och togs över av en internationell kommission. År 1881 så invaderade Frankrike landet och gjort det till en fransk protektorat även om Italien inte var nöjd med den här lösningen. Sedan dess har de fransmännen och italienarna alltid varit de största europeiska grupperna i landet
 9. Självständigt: Tunisien blev självständigt från Frankrike år 1956 enligt Habib Bourguiba som senare blev Tunisiens förste president. Landet har haft endast två presidenter, Zine El Abidine Ben Ali och Moncef Marzouki (nuvarande)
 10. I dag: Den tunisiska revolutionen startade 17 december 2010 av den 26-årige grönsakshandlare, Mohamed Bouazizi som satte eld på sig själv. Hans död utlöste en våg av protester i arabvärlden, även känd som den arabiska våren och detta har inneburit att flera presidenter i arabländerna var tvungen att avgå (inkl. Tunisiens president Zine El Abidine Ben Ali). Bakgrunden till detta var hög arbetslöshet, inflation, korruption, dåliga levnadsförhållanden och bristen på politiska friheter, bland annat yttrandefriheten


Fakta: Tunisiens långa kustlinje gör det till ett populärt turistmål

 

Attribution: Tab59 + ahisgett – Flickr.com | Patrick Verdier + BishkekRocks – Wikipedia.org

 

Tunisiens långa kustlinje mot Medelhavet (överst) i kombination med det varma vädret gör det till ett populärt turistmål. Den historiska staden Karthago (nedre) lockar också många turister

Geografiske fakta

 • Placering: Nordafrika. Mellan Algeriet och Libyen
 • Markgränser: Algeriet (965 km) och Libyen (459 km)
 • Kustlinje: 1 148 km
 • Klimat: Tempererat i norr med milda, regniga vintrar och varma, torra somrar. Öken i söder
 • Landskap: Berg i norr. Varma, torra slätter i centrum. Halvt torrt i söder (Saharaöknen börjar här)
 • Lägsta punkt: -17 m (Shatt al Gharsah)
 • Högsta punkt: 1 544 m (Jebel ech Chambi)
 • Naturliga resurser: Olja, fosfater, järnmalm, bly, zink och salt
 • Största staden: Tunis
 • Huvudstad: Tunis
 • Total areal (km2): 163.610,00 (2020)
 • Landområden (km2): 151.132,52 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 2.877,95 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 97.310,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 62,64 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 4,52 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 9,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 2,48 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 1,30 (2017)
 • Befolkning i största stad: 78,28 (2020)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): 2.402.680,00 (2021)
 • Befolkning, totalt: 0,83 (2021)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 69,89 (2021)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 1,29 (2021)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 30,11 (2021)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -0,23 (2021)
 • Etniska grupper: 98 % araber och berber, européer 1 %, 1 % övriga (inkl. judar)
 • Språk: Arabiska är officiellt språk och handelsspråket. Franska är också ett handelsspråk. Utöver detta talas berber (tamazight)
 • Religioner: 98 % muslimer (islam är den officiella religionen), 1 % kristna, 1 % andra (inkl. judar)
 • Nettoinvandring: 14,30 (2020)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 2,11 (2020)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 16,63 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 2,90 (1988)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 6,75 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 79,28 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 71,84 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 75,29 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 127,58 (2021)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 16,50 (2019)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 61,95 (2020)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 132,71 (2020)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 4,70 (2019)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 74,84 (2019)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 25,60 (2015)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 3,20 (2015)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 15,13 (2019)
 • Arbetsstyrka, totalt: 4.226.277,00 (2021)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 51,16 (2017)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 51,25 (2017)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 12.262.946,00 (2021)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 28,00 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 112,25 (2021)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 34,87 (2017)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 31,50 (2014)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 170.079,42 (2020)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 111.031.395.016,50 (2021)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 1.408,09 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 71,90 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 14,00 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 24,60 (2020)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 2,12 (2018)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 6,23 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 2,00 (2019)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): -9.189,00 (2021)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 80,00 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 1.777,00 (2019)
 • Internationell turism, antal ankomster: 2.012.000,00 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 739.000,00 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 1.777,00 (2019)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 1.109,00 (2018)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 2,18 (2017)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 1,90 (2019)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 15.715,00 (2019)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 2,51 (2017)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 173,44 (2021)

Tunisien's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 68,66 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 46.686.741.814,28 (2021)
 • BNP per invånare (US$): 4,32 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 3.807,14 (2021)
 • BNI (US$): 138.356.499.712,49 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 45.147.400.286,28 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 4,41 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 12,58 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 25,30 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 10.792.735.730,90 (2021)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 173,44 (2021)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 94,35 (2021)
 • Varuexport (US$): 16.689.000.000,00 (2021)
 • Varuimport (US$): 22.488.000.000,00 (2021)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 10,82 (2021)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 12,05 (2021)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 122,48 (2020)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 99,55 (2020)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 7,95 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 23,12 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 14,42 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 6.730.971.551,26 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 48.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 2,83 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 1.250.454.380,23 (2021)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 12,58 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 5,71 (2021)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 80,16 (2020)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 25,46 (2012)
Relaterade artiklar

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022