Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om ugglor

 1. Kannibaler: Ugglor äter andra uggle arter - särskilt de som är mindre än de själva
 2. Stora ögon: Ugglorna har extremt stora ögon och berör nästan varandra inne i huvudet
 3. Rovdjur: Ugglor är rovdjur och äter därför uteslutande kött. Det enda undantaget är älvugglan som kompletterar sin kost med frukt och frön
 4. Ljud: Även ugglor är kända för sina särpräglade uggleljud (en "hoo" -agtig pip) det finns flera arter som inte låter något alls. Vissa ugglearter visslar också
 5. Tysta mördare: Ugglornas förmåga att jaga utan att höras är en av deras främsta fördelar som är förknippade med jakt. Ugglornas fjäderdräkt är speciellt anpassade för tyst jakt vilket gör att de kan flyga upp nära sitt byte utan att bli upptäckt
 6. Arter: Ugglor (Strigiformes) består av två familjer: De faktiska ugglorna (Strigidae) och tornugglor (Tytonidae). Dessa familjer har ett antal släkten och ca 200 arter totalt
 7. Hon- och hanugglor: Hunugglor är i allmänhet större och tyngre än honugglorna
 8. Spridning: Ugglor bor överallt på jorden förutom Antarktis (Sydpolen)
 9. Mat: Även ugglor brukar äta små djur som t.ex. insekter, möss, råttor, fåglar, kaniner, etc. Några av de större arterna jagar även större byten. Några exempel är: små apor, unga vårtsvin, rävar, små rådjur, örnar, etc. Några ugglor lever främst på fisk
 10. Klassificering: Trots att ofta ugglor kallas "rovfågel" så är de inte relaterade till rovfåglar t.ex. örnar, hökar och falkar. Enligt den vetenskapliga klassificeringen så är det en ständig vetenskaplig förändring av ugglor enligt den så kallade Sibley-Ahlquist modellen så är ugglan närmare släkt med kolibrier, hägrar och sångfåglar (t.ex. sparv) än t.ex. hökar

Fakta: Ugglor jagar tyst

 

Attribution: Jürgen from Sandesneben – Flickr.com

 

Fakta: Ugglor jagar nästan helt tyst

 

Största och minsta uggla arter

 • Minsta ugglearten: Den minsta ugglearten i världen älvugglan (Micrathene whitneyi) som kan vara så liten som 12,5 cm lång, ha ett vingspann på 27 cm och en vikt 40 g
 • Största ugglearten: Den största ugglearten i Europa är det berguven (Bubo bubo). Ibland är det också titeln på världens största uggla, även om den stora fiskarugglan (Bubo blakistoni) är i allmänhet lite tyngre och lappugglan (Strix nebulosa) är i allmänhet lite längre

 

Artnamn (svenska) Latinskt namn Längd (cm) Vingomfång (cm) Vikt (kg)
Berguv Bubo bubo 56 – 75 160 – 188 1,5 – 4,2
Blakistons fiskuv Bubo blakistoni 60 – 72 44,7 – 56 3,15 – 4,6
Lappuggla Strix nebulosa 61 – 84 140 (gns.). Kan bli över 152 0,58 – 1,9

 

Ugglornas förmåga att rotera huvudet

 • 270 grader: Ugglor kan vrida huvudet 270 grader. Även om det finns vissa människor som kan vrida huvudet upp till 180 grader så är det endast möjligt att vrida på huvudet ca 160 grader för alla andra
 • Synfält: Anledningen till att ugglor kan vrida sina huvuden hela 270 grader är att de inte kan ändra sitt synfält utan att röra på huvudet och därför är de beroende sig på att kunna vrida huvudet i många riktningar. Människor och många djur kan titta med sina ögon och titta i olika riktningar tack vare en speciell ögonmusklerna – men denna muskel har inte i ugglor
 • Halskotor: För att kunna vrida huvudet 270 grader så har ugglor hela 14 halskotor – vilket är mycket jämfört med de sju halskotorna som de flesta andra fåglar
 • Blodreserver: När ugglor vrider sitt huvud i extrema vinklar så stäng blodtillförseln till huvudet av. Därför har ugglor speciella blodreserver som samlar in blodet varje gång då halsen är vriden i extrema grader. Utan skulle dessa reserver ugglor svimma varje gång de vred på huvudet
 • Blodådror: Ugglornas blodådror har speciella omloppsbanor som innehåller luftkuddar som båda bidrar till att förhindra blodkärlen att brista genom rörelsen av huvudet. Utan de särskilda blodådrorna så skulle ugglor svimma varje gång de vred på huvudet
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022