Asien

Fakta om Mongoliet

Fakta om Mongoliet

1. Djurliv: Mongoliets djurliv omfattar: kameler, gerbiler, örnar, hästar (inklusive Przewalski-hästar, världens sista vildhästras) och mer än ...

Fakta om Ryssland

Fakta om Ryssland

1. Handskakning: Ryssar skakar aldrig hand i en dörröppning eftersom de tror att det kommer att leda till meningsskiljaktigheter eller argument 2. 12 ...

Fakta om Afghanistan

Fakta om Afghanistan

1. Alfabetisk uppställning: Ungefär 12% av alla kvinnor och 43% av alla män är läskunniga i Afghanistan (det nationella genomsnittet är ungefär ...