Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Afghanistan

 1. Läskunnighet: Cirka 12 % av kvinnorna och 43 % av männen är läskunniga i Afghanistan (det nationella genomsnittet är cirka 28 %). Antalet lärare har ökat från cirka 20 000 år 2010 till drygt 142 500 idag (2014)
 2. Nyår: Afghanerna fira sitt nyår 21 mars och den kallas "Nawroz" och dessutom så firas den alltid på den första vårdagen. Flera tusen reser varje år till Afghanistans fjärde största stad, Mazar-e-Sharif där nyåret firas mest
 3. Nationalsport: Afghaner vill att deras nationalsport Buzkashi (även känd som Kok-Boru eller Oglak Tartis) görs till en olympisk sport. Buzkashi betraktas också som världens vildaste sport som är en lagsport som går ut på väg att kasta en huvudlös get över en mållinje. Alla spelarna rider på en häst. Sporten har spelats i århundraden och sponsras i dag av stora företag som telefonföretag och flygbolag
 4. Poesi: Poesi är en populär del av den afghanska kulturen och afghanerna har berättat historier i dikter i över 1000 år. Landets tredje största stad Herat har varje tisdag kväll "poesiafton, där män, kvinnor och barn samlas för att dela gamla och nya historier, lyssna på traditionell musik och njuta av sött te och kakor sent in på natten
 5. Alexander den store: Alexander den store (år 356-323 f.Kr.) byggde om den afghanska staden Herat under 330 f.Kr. Även om han varit gift tre gånger så hade han bara barn med en av sina fruar, Roxana. Hon kom från Baktrien vilket var ett område som var mellan Amu-Darja och Hindu Kush bergen i norra delen av nuvarande Afghanistan
 6. Första Afghankriget: Storbritannien förlorade sitt första krig mot Afghanistan år 1842 men etablerade direkt om sig med landet efter diplomatiska förbindelser. Det andra kriget mellan de två kämpande varade mellan år 1878-1880 och resulterade i ett ökat engelskt inflytande i landet. I det sista kriget år 1919 vann Afghanistan sin självständighet från den Anglo-afghanska föredraget (även kallad Rawalpindi fördraget) när det undertecknades. Det bör noteras att Afghanistan aldrig var en del av Brittiska Indien (och därmed den brittiska monarkin) trots att britterna var inflytelserika i makten under perioden år 1980-1919
 7. Ledare: Efter att Afghanistan blev självständigt år 1919 har landet blivit fråntagen flera ledare: 1 abdikerade, två dog i attackerna, två togs bort, tre blev avsatta och 4 avrättades
 8. Senare krig: Sedan slutet av 1970-talet har Afghanistan varit inblandad i några krig – och även kriget mot de invaderande sovjetiska styrkor år 1979 och det nuvarande kriget i Afghanistan som startade 2001
 9. Osama Bin Laden: Den berömda al-Qaida-ledaren Usama bin Ladin tillbringade flera år i Afghanistan - för att stödja kriget mellan Afghanistan och Sovjetunionen på 1980-talet men också som affärspartner till islamiska rörelsen med talibanerna 1996 och många år framöver. Han avslutade sina dagar 2 maj 2011 då amerikanska specialstyrkor dödade honom i Pakistan på order av den amerikanske presidenten Barack Obama
 10. Osama Bin Laden: Afghanistans nationaldag firas varje år den 19 augusti för att fira dagen 19 augusti 1919 då kung Amanullah Khan förklarade landet självständigt


Fakta: Afghanistan erbjuder många olika landskap

 

Attribution: Officer – Wikipedia.org

 

Fakta: Afghanistan erbjuder många olika landskap. Här är (från övre vänstra till höger): 1) Band-e Amir National Park 2) Salangpasset i Parwanprovinsen 3) Korangaldalen i Kunarprovinsen och 4) Kajaki-fördämningen i Helmand-provinsen

Geografiske fakta

 • Placering: Sydvästra Asien. Norra och västra Pakistan, öster om Iran
 • Markgränser: Kina (76 km), Iran (936 km), Pakistan (2 430 km), Tadzjikistan (1 206 km), Turkmenistan (744 km) och Uzbekistan (137 km)
 • Kustlinje: 0 km (inlandsstat)
 • Klimat: Torrt till halvtorrt. Kalla vintrar och varma somrar
 • Landskap: Mest bergslandskap. Slätter i norr och sydväst
 • Lägsta punkt: 258 m (Amu-Darja)
 • Högsta punkt: 7 485 m (Noshak)
 • Naturliga resurser: Naturgas, olja, kol, koppar, krom, talk, baryt, svavel, bly, zink, järnmalm, salt och stenar
 • Största staden: Kabul
 • Huvudstad: Kabul
 • Total areal (km2): 652.860,00 (2020)
 • Landområden (km2): 636.173,23 (2015)
 • Tätortsområden (km2): 3.993,84 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 383.560,00 (2020)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 58,81 (2020)
 • Skogsområde (% av landarean): 1,85 (2020)
 • Växtarter (högre), hotade: 5,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 0,16 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i största stad: n/a
 • Befolkningstillväxt (årlig %): n/a
 • Befolkning, totalt: n/a
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 17,81 (2019)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): n/a
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 106,70 (2019)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): 53,76 (2020)
 • Etniska grupper: 42 % Pashtun, 27 % tadsjik, 9 % hazarere, 9 % uzbeker, 4 % aimakker, turkmen 3 %, 2 % baluchere, 4 % övrigt
 • Språk: 50 % afghansk-persiska/dari (officiellt), 35 % pashto (officiellt), 11 % turkiska språk (främst usbesis och turmensk), 4 % mindre språk (ca 30 olika - främst Baluchi och Pashai). Det finns många tvåspråkiga men dari är lingua franca. I de områden där det finns turkiska språk majoriteter kan en av det turkiska språket vara de tredje officiella språket
 • Religioner: 80 % sunni, 19 % shiitiska muslimska, 1 % övriga
 • Nettoinvandring: 4.335.770,00 (2021)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 63,85 (2019)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 36,05 (2020)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 16,20 (2020)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 7,11 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 58,19 (2020)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 15,90 (2019)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 210,05 (2020)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): -183.672,00 (2021)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 0,21 (2018)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 4.274,00 (2018)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 0,45 (2018)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 59,75 (2020)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): n/a
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 45,39 (2020)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 9.390.149,00 (2021)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 12,10 (2015)
 • Arbetsstyrka, totalt: 11,00 (2018)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 431.516,98 (2020)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 37,27 (2021)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): n/a
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 70,00 (2020)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 11,71 (2020)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 3,95 (2021)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 23,30 (2020)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 3,60 (2019)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 18,40 (2020)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 2,83 (2019)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 65,43 (2020)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 45,00 (2020)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 0,21 (2018)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 26,31 (2021)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 4,75 (2020)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 40.099.462,00 (2021)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 2,85 (2021)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 318,59 (2020)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 73,69 (2021)
 • Internationell turism, antal ankomster: 59,87 (2020)
 • Internationell turism, antal avgngar: 62,58 (2020)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 73,69 (2021)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 2,46 (2021)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 47,48 (2020)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 0,28 (2016)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 54,50 (2016)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 0,10 (2021)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 149,90 (2019)

Afghanistan's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 44,06 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 14.786.861.638,45 (2021)
 • BNP per invånare (US$): -20,74 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 368,75 (2021)
 • BNI (US$): 66.797.918.068,58 (2021)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 14.910.923.351,93 (2021)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 15,59 (2021)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 3,87 (2019)
 • Utlåningsränta (%): 101,05 (2020)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 0,00 (2019)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 149,90 (2019)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): n/a
 • Varuexport (US$): 5.574.000.000,00 (2021)
 • Varuimport (US$): 1,36 (2020)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 26,92 (2019)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 118,04 (2020)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 0,39 (2017)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 9,06 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 2.305.125.041,69 (2021)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 2,30 (2019)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 1.339.800.235,48 (2021)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 1.037.000.000,00 (2021)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 278.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 278.250.788,01 (2021)
 • Försvarsutgifter (US$): 107,94 (2020)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 3,87 (2019)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 14,84 (2017)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 0,60 (2017)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 24,71 (1978)
Relaterade artiklar
Senast uppdaterad av redaktionen den 29. augusti 2022