Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Zambia

 1. Navn: Zambias navn stammer fra Zambezifloden. Ordet ’Zambezi’ stammer fra det lokale ord ’yambezi’, der betyder ”alles hjerte”
 2. Hovedstad: Hovedstaden Lusaka var oprindelig planlagt til at huse 200.000 mennesker - nu bor der over 1,5 millioner! Zambias første hovedstad var byen Livingstone
 3. Vandfald: I Zambia findes totalt 17 vandfald – 10 af dem findes i den nordlige del af landet. Det største, smukkeste og mest kendte er Victoria Falls i den sydlige del af landet på grænsen til Zimbabwe
 4. Vejr og klima: Fra oktober til april er der regnsæson i landet, hvilket indebærer flere ’regnstorme’ og mest af alt minder om en østasiatisk monsun. Klimaet er ellers mildt og temperaturen bliver kun sjældent 35 grader
 5. Termitter: Termitbo i Zambia kan ”vokse” sig lige så store som menneskeskabte hytter
 6. Beboelse: Store dele af Zambia er tyndt befolket og langt størstedelen af landets befolkning bor i det mest udviklede område kaldet ’Line of Rail’. I området findes en jernbane, som sammenkæder Kobberbæltet (et mineområde, hvor der er meget kobber) med hovedstaden Lusaka og den sydlige grænseby Livingstone
 7. Minedrift: Der har været minedrift i zambia i mere end 2000 år, hvor især kobber og jern er blevet udvundet. Kobber er fortsat Zambias vigtigste naturressource og landet er verdens 5. største kobberproducent
 8. Fattigdom: Zambia er ét af verdens fattigste lande og rangerer lavt på UNs Human Development Index. 64% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. 14,9% af alle børn er undervægtige
 9. David Livingstone: Den første europæer der kom til Zambia var portugiseren Francisco de Lacerda i slutningen af det 18. århundrede. I det 19. århundrede kom flere europæere til landet. Af disse var briten David Livingstone den mest prominente med sin vision om at ende slaveriet vha. ’kristendom, handel og civilisation’. Byen Livingstone er navngivet efter ham
 10. Nordrhodesia: I 1888 fik den britiske virksomhed ’BSA Company’ rettighederne til mineraler i en del af landet, der lidt senere blev til Nordvest Rhodesia. I modstykke hertil blev den anden halvdel af landet navngivet Nordøst Rhodesia. I 1911 blev de to dog samlet til Den Britiske Koloni Nordrhodesia. Sydrhodesia var det nuværende Zimbabwe. I 1964 blev Zambia et uafhængigt land og det har siden haft 3 forfatninger

Fakta: Victoria Falls er verdens største vandfald

 

Attribution: Meraj Chhaya – Flickr.com

 

Fakta: Victoria Falls i den sydlige del af Zambia (ved siden af byen Livingstone) er verdens største vandfald

Geografiske fakta

 • Placering: Sydafrika. Øst for Angola og syd for Den Demokratiske Republik Congo
 • Landegrænser: Angola (1.110 km), Den Demokratiske Republik Congo (1.930 km), Malawi (837 km), Mozambique (419 km), Namibia (233 km), Tanzania (338 km), Zimbabwe (797 km)
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Tropisk, men ændrer sig alt efter højde. Regnsæson i perioden oktober - april
 • Landskab: Mest højt plateau med enkelte bakker og bjerge
 • Laveste punkt: 329 m (Zambezifloden)
 • Højeste punkt: 2.301 m (Mafinga Hills)
 • Naturressourcer: Kobber, kobolt, zink, bly, kul, smaragder, guld, sølv, uranium og vandkraft
 • Største by: Lusaka
 • Hovedstad: Lusaka
 • Total areal (kvadratkilometer): 752.610,00 (2020)
 • Landområder (km2): 740.140,22 (2015)
 • Byområder (km2): 2.079,14 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 238.360,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 32,06 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 60,28 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 23,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 0,37 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 25,46 (2020)
 • Befolkning i største by: 3.041.789,00 (2022)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 2,84 (2021)
 • Befolkning, total: 19.473.125,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 45,19 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 4,09 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 54,81 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 1,82 (2021)
 • Etniske grupper: 99,5% afrikanere (inkluderer Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Lunda og andre afrikanske grupper), 0,5% andre (inkluderer europæere, asiatere og amerikanere)
 • Sprog: 33,4% bembe, 14,7% nyanja, 11,4% tonga, 4,5% chewa, 5,5% lozi, 2,9% nsenga, 2,5% tumbuka, 1,9% lunda (nordvestlig), 1,8% kaonde, 1,8% lala, 1,8% lamba, 1,7% engelsk (det officielle sprog), 1,5% luvale, 1,3% mambwe, 1,2% namwanga, 1,1% lenje, 1% bisa, 9,4% andre, 0,4% uspecificerede
 • Religioner: 50-75% kristne, 24-49% muslimer og hinduer, 1% traditionelle trosretninger
 • Nettoindvandring: -5.000,00 (2022)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 4,31 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 34,51 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 29,20 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 6,97 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 58,49 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 61,22 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 23,00 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 20,50 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 250,21 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 368,65 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 2,70 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 40,20 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 23,26 (2021)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 44,40 (2015)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,00 (2015)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 5,20 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 63,93 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 57,04 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 6.938.998,00 (2022)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 54,40 (2015)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 69,50 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 98,72 (2017)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 9,30 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 31,36 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 87,50 (2020)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 22.953.466.527,28 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 701,94 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 21,23 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 103,97 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 14,40 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 6,54 (2018)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 0,28 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 10.640,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 1,07 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 240.136,71 (2021)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.248,00 (2019)
 • International turisme, antal ankomster: 502.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 59,61 (2021)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 1.248,00 (2019)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 4,19 (2018)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,00 (2010)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 12,00 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 1,02 (2018)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 0,12 (2018)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 332,78 (2022)

Zambia's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 8,72 (2020)
 • BNP-vækst (årlig %): 66,94 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 22.147.634.727,36 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,60 (2021)
 • BNI (US$): 1.137,34 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 69.244.879.107,14 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 20.225.790.733,05 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 7,16 (2020)
 • Udlånsrente (%): 10,40 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 9.413.204.785,76 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 332,78 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 0,00 (2021)
 • Vareeksport (US$): 2.087.162.295,11 (2021)
 • Vareimport (US$): 11.651.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 7,67 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 8,86 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 128,88 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 9,48 (2020)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 42,81 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 42,50 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 112,48 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 9,42 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 16.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 9.047.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 1,30 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 7,16 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 10,99 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 282.577.995,89 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 54,99 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022