Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Argentina

 1. Tandmus: Ligesom man i mange lande har en tandfe, har man i Argentina en "tandmus" ved navn 'El Ratón Pérez', der erstatter børns tabte mælketænder med mønter (under hovedpuden). Denne tradition stammer oprindeligt fra Madrid, Spanien og findes derfor også i en del andre spansktalende lande
 2. Øreflipper: Når et barn har fødselsdag, er det tradition at man hiver fødselaren i øreflipperne; 1 gang for hvert år barnet er fyldt
 3. Walisisk: Den største og mest betydningsfulde walisiske koloni blev etableret i den argentinske Chubut-provins i 1865. I fire generationer talte nybyggerne walisisk, men sproget er i dag ved at uddø i området. Herudover findes der tyske kolonier i Santa Fe, Corrientes, Misiones, Cordoba, Neuquén og Buenos Aires
 4. Bolig: 60% af alle argentinere ejer deres egen bolig og der er generelt en tendens til at man tilbygger for udvide boligen fremfor at flytte til en større bolig
 5. Højdeforskelle: Argentinerne er stolte over deres lands ekstreme højdeforskelle; det laveste punkt er -105 m (Laguna del Carbon) og det højeste 6.960 m (Cerro Aconcagua)
 6. Buenos Aires: Buenos Aires huser lige knap 3 millioner indbyggere – og ca. 14 millioner hvis man medtager forstæderne
 7. Tango: Tango stammer fra Buenos Aires og har dybe rødder i den argentinske kultur. Dansens oprindelse er noget uklar, men den har i hvert fald altid afspejlet forskellene mellem kønnene og som sådan været en meget sensuel dans
 8. Dia del Amigo: Venners dag (Dia del Amigo) fejres hvert år den 20. juli og er en dag, der – som navnet antyder – er dedikeret til venner. Traditionen blev startet af en argentinsk lærer i begyndelsen af 1970'erne, idet læreren følte sig ”forbundet” til alle andre mennesker på jorden, da rumfartøjet Apollo 11 landede på månen
 9. Fingeraftryk: Første gang fingeraftryk blev anvendt til opklaring af en kriminel gerning, var i 1892, hvor en argentinsk mor blev fundet skyldig i drabet på sine 2 børn. Herefter blev Argentina hurtigt det første land i verden til at bruge fingeraftryk som den primære idenfikationsform i straffesager. Forud for alt dette var den kroatiske pioner inden for fingeraftryk, Juan Vecutich, immigreret til Argentina
 10. Che Guevara: Che Guevara var en meget central figur i den marxistiske revolution på Cuba i 1950’erne og er i dag for mange et symbol på oprør og individualitet. Selvom de fleste med god grund tror, at han var cubaner, blev han født i byen Rosario syd for Buenos Aires og var dermed argentiner

Fakta: Iguazú-vandfaldene ligger i Argentina

 

Attribution: SF Brit + Matt Gillman + João Paulo Corrêa de Carvalho – Flickr.com

 

Iguazú-vandfaldene består af mere end 275 vandfald og ligger i den nordlige del af Argetina på grænsen til Brasilien. Vandfaldene er med på Unescos verdensarvsliste

Geografiske fakta

 • Placering: Den sydlige del af Sydamerika. Mellem Uruguay, Chile og det sydlige Atlanterhav
 • Landegrænser: Bolivia (832 km), Brasilien (1.261 km), Chile (5.308 km), Paraguay (1.880 km) og Uruguay (580 km)
 • Kystlinje: 4.989 km
 • Klima: Mest tempereret. Tørt i den sydøstlige del og subantarktisk i den sydvestlige del
 • Landskab: Frugtbare sletter i den nordlige halvdel (Pampas), flade og bølgede højsletter i syd (Patagonia) og bjergrige egne langs den vestlige grænse (Andesbjergene)
 • Laveste punkt: -105 m (Laguna del Carbon)
 • Højeste punkt: 6.690 m (Cerro Aconcagua)
 • Naturressourcer: Bly, zink, tin, kobber, jernmalm, mangan, petroleum og uranium
 • Største by: Buenos Aires
 • Hovedstad: Buenos Aires
 • Total areal (kvadratkilometer): n/a
 • Landområder (km2): n/a
 • Byområder (km2): n/a
 • Landbrugsareal (km2): n/a
 • Landbrugsareal (% af total areal): n/a
 • Skovareal (% af landarealet): n/a
 • Plantearter (højere), truede: n/a
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): n/a

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 73,49 (2019)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): -0,54 (2020)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 109,74 (2017)
 • Etniske grupper: 97% hvide (primært spaniere og italienere), 3% mestits (en blanding mellem hvide og oprindelige indianere) og andre
 • Sprog: Spansk (det officielle sprog), italiensk, engelsk, tysk, fransk og oprindelige sprog (Mapudungun, Quechua)
 • Religioner: 92% romerske katolikker (dog under 20% praktiserende), 2% protestanter, 2% jøder og 4% andre
 • Nettoindvandring: n/a

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): n/a
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 30,17 (2020)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): n/a

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: n/a
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: n/a
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 21,80 (2018)
 • Arbejdsstyrke, total: n/a
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 17.866,00 (2018)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 19,23 (2019)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 1,10 (2020)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 11,46 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): n/a

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): n/a
 • Elforbrug (kWh per indbygger): n/a
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): n/a
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antal rygere, total (over 15 år): 9,65 (2018)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 92,11 (2020)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): n/a
 • Børsnoterede selskaber, total: n/a
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 8.360,78 (2017)
 • International turisme, antal ankomster: n/a
 • International turisme, antal afgange: n/a
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 8.360,78 (2017)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 7,89 (2020)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 35,80 (2019)

Argentina's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 58,96 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 383.066.977.653,56 (2020)
 • BNP per indbygger (US$): -9,91 (2020)
 • BNP, KPP (US$): 8.441,92 (2020)
 • BNI (US$): 942.366.939.742,54 (2020)
 • BNI-vækst (årlig %): 372.835.129.455,68 (2020)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): -8,55 (2020)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 9,62 (2018)
 • Udlånsrente (%): 29,39 (2020)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 86.073.145.331,96 (2020)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 15,19 (2018)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 30,50 (2020)
 • Vareeksport (US$): 54.884.000.000,00 (2020)
 • Vareimport (US$): 42.354.000.000,00 (2020)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): n/a
 • Fødevareimport (% af vareimport): n/a
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): n/a
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 108,23 (2018)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 17,85 (2020)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 22,47 (2020)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 13,86 (2020)
 • Industri, værditilvækst (US$): 53.094.258.911,36 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: n/a
 • Militærudgifter (% af BNP): 0,76 (2020)
 • Militærudgifter (US$): 2.907.185.374,15 (2020)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 9,62 (2018)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 29,90 (2019)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,41 (2019)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 29,99 (2019)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 11. august 2020