Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Argentina

 1. Tandmus: Ligesom man i mange lande har en tandfe, har man i Argentina en "tandmus" ved navn 'El Ratón Pérez', der erstatter børns tabte mælketænder med mønter (under hovedpuden). Denne tradition stammer oprindeligt fra Madrid, Spanien og findes derfor også i en del andre spansktalende lande
 2. Øreflipper: Når et barn har fødselsdag, er det tradition at man hiver fødselaren i øreflipperne; 1 gang for hvert år barnet er fyldt
 3. Walisisk: Den største og mest betydningsfulde walisiske koloni blev etableret i den argentinske Chubut-provins i 1865. I fire generationer talte nybyggerne walisisk, men sproget er i dag ved at uddø i området. Herudover findes der tyske kolonier i Santa Fe, Corrientes, Misiones, Cordoba, Neuquén og Buenos Aires
 4. Bolig: 60% af alle argentinere ejer deres egen bolig og der er generelt en tendens til at man tilbygger for udvide boligen fremfor at flytte til en større bolig
 5. Højdeforskelle: Argentinerne er stolte over deres lands ekstreme højdeforskelle; det laveste punkt er -105 m (Laguna del Carbon) og det højeste 6.960 m (Cerro Aconcagua)
 6. Buenos Aires: Buenos Aires huser lige knap 3 millioner indbyggere – og ca. 14 millioner hvis man medtager forstæderne
 7. Tango: Tango stammer fra Buenos Aires og har dybe rødder i den argentinske kultur. Dansens oprindelse er noget uklar, men den har i hvert fald altid afspejlet forskellene mellem kønnene og som sådan været en meget sensuel dans
 8. Dia del Amigo: Venners dag (Dia del Amigo) fejres hvert år den 20. juli og er en dag, der – som navnet antyder – er dedikeret til venner. Traditionen blev startet af en argentinsk lærer i begyndelsen af 1970'erne, idet læreren følte sig ”forbundet” til alle andre mennesker på jorden, da rumfartøjet Apollo 11 landede på månen
 9. Fingeraftryk: Første gang fingeraftryk blev anvendt til opklaring af en kriminel gerning, var i 1892, hvor en argentinsk mor blev fundet skyldig i drabet på sine 2 børn. Herefter blev Argentina hurtigt det første land i verden til at bruge fingeraftryk som den primære idenfikationsform i straffesager. Forud for alt dette var den kroatiske pioner inden for fingeraftryk, Juan Vecutich, immigreret til Argentina
 10. Che Guevara: Che Guevara var en meget central figur i den marxistiske revolution på Cuba i 1950’erne og er i dag for mange et symbol på oprør og individualitet. Selvom de fleste med god grund tror, at han var cubaner, blev han født i byen Rosario syd for Buenos Aires og var dermed argentiner

Fakta: Iguazú-vandfaldene ligger i Argentina

 

Attribution: SF Brit + Matt Gillman + João Paulo Corrêa de Carvalho – Flickr.com

 

Iguazú-vandfaldene består af mere end 275 vandfald og ligger i den nordlige del af Argetina på grænsen til Brasilien. Vandfaldene er med på Unescos verdensarvsliste

Geografiske fakta

 • Største by: Buenos Aires
 • Total areal (kvadratkilometer): 2.780.400,00 (2018)
 • Landområder (km2): 2.690.269,50 (2010)
 • Byområder (km2): 55.032,20 (2010)
 • Landbrugsareal (km2): 1.487.000,00 (2016)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 54,34 (2016)
 • Skovareal (% af landarealet): 9,80 (2016)
 • Plantearter (højere), truede: 70,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 4,62 (2016)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 3,99 (2017)
 • Befolkning i største by: 16,26 (2018)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 15.057.273,00 (2019)
 • Befolkning, total: 0,99 (2019)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 74,29 (2019)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): -0,51 (2019)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 109,74 (2017)
 • Nettoindvandring: 8,80 (2018)

Fødsel og død

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,26 (2018)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 17,02 (2018)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 25,86 (2019)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 7,61 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 79,86 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 73,08 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 76,52 (2018)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 132,09 (2018)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 14,00 (2016)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 79,48 (2018)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 147,09 (2018)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 15,10 (2016)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 29,90 (2018)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,80 (2018)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 21,80 (2016)
 • Arbejdsstyrke, total: 20.772.672,00 (2019)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 48,75 (2019)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 66,40 (2019)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 44.938.712,00 (2019)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 32,10 (2017)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 19,23 (2019)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 1,13 (2019)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 9,84 (2019)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 600.795,98 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 652.317.053.856,28 (2019)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 3.074,70 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 74,29 (2017)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 38,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 9,80 (2016)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 91,99 (2019)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,91 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 0,20 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 24.000,00 (2017)
 • Børsnoterede selskaber, total: 91,00 (2019)
 • International turisme, antal ankomster: 6.942.000,00 (2018)
 • International turisme, antal afgange: 11.130.000,00 (2018)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 17.609,00 (2017)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 8,01 (2019)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 5,00 (2014)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 3,50 (2016)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 5.667,00 (2018)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 2,60 (2017)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 232,75 (2019)

Argentina's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 47,29 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 58,96 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 449.663.446.954,07 (2019)
 • BNP, KPP (US$): -2,16 (2019)
 • BNI (US$): 10.006,15 (2019)
 • BNI-vækst (årlig %): 1.031.214.906.484,16 (2019)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 432.302.320.236,19 (2019)

Import og eksport

 • Vareeksport (US$): 12,84 (2019)
 • Vareimport (US$): 57.726.703.804,32 (2019)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 60,54 (2019)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 6,49 (2019)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 129,11 (2016)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 232,75 (2019)
 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 16,05 (2017)
 • Indlånsrente (%): 16,05 (2017)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 9,12 (2017)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): -2,35 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 16,68 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 23,13 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 104.015.776.432,62 (2019)
 • Udlånsrente (%): 53,55 (2019)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 29,90 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 67,26 (2019)
 • Industri, værditilvækst (US$): 107,00 (2016)
 • Bevæbnede styrker, total: 105.000,00 (2017)
 • Militærudgifter (% af BNP): 65.116.000.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (US$): 49.124.000.000,00 (2019)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,85 (2018)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 4.144.991.771,42 (2018)
 • Handel (% af BNP): 1,60 (2018)

Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 13. november 2014