Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Ecuador

 1. Quito: Hovedstaden Quito er på Unescos Verdensarvsliste og betragtes som det bedst bevarede bycentrum i hele Latinamerika
 2. Biodiversitet: Ecuador er hjemsted for mere end 1.600 fuglearter og 6.000 sommefuglearter, hvilket er med til at gøre landet til 1 af verdens 17 ‘megadiverse‘ lande. Ecuador er desuden det mest biodiverse land i verden målt på antal arter pr. km2 og samlet set verdens 8. mest biodiverse land
 3. Naturrettigheder: Ecuador var det første land i verden, der gjorde naturrettigheder til en del af sin grundlov
 4. Chimborazo: Ecuadors højeste punkt, Chimborazo (6.267 m), er en vulkan, der er verdens fjerneste punkt fra Jordens midte – dette på trods af at Chimborazo ikke er Jordens højeste bjerg. Forklaringen bag dette fænomen er, at Jorden pga. sin elliptiske form buler ud omkring ækvator og derved bringer overfladen længere væk fra Jordens midte end andre dele af planeten
 5. Dagenes længde: På grund af Ecuadors placering ved ækvator er der kun meget lidt forskel på dagenes længde i løbet af året. Solen står derfor op omkring kl. 6.00 på alle årets dage
 6. Cotopaxi: Ecuador er hjemland for verdens højeste aktive vulkan, Cotopaxi, der måler ca. 5.900 m. Cotopaxi er samtidig Ecuadors mest aktive vulkan
 7. Valgdeltagelse: Valgdeltagelse (dvs. at stemme) er obligatorisk for alle ecuadorianere i alderen 18-65
 8. Olie: 40% af Ecuadors eksportvarer er olie
 9. US dollars: Som resultat af en økonomisk krise har valutaen i Ecuador været US dollars siden år 2000. På grund af mangel på mønter producerer de ecuadorianske myndigheder dog deres egne mønter ved navn ’centavo’. Før dollaren var landets valuta den såkaldte ’Sucre’, som var navngivet efter Bolivias 2. præsident; Antonio José de Sucre
 10. Emigration: På grund økonomisk ustabilitet i deres hjemland lever omkring 2-3 millioner ecuadorianere i udlandet – heraf mange i Spanien

Fakta: Hovedstaden Quito i Ecuador har den mest velbevarede bymidte i Latinamerika

 

Attribution: bob + LeRoc – Flickr.com

 

Ecuadors hovedstad Quito har det mest velbevarede historiske bycentrum i hele i Latinamerika

Geografiske fakta

 • Placering: Den vestlige del af Sydamerika. Mellem Colombia og Peru med kystlinje ud mod Stillehavet
 • Landegrænser: Colombia (590 km) og Peru (1.420 km)
 • Kystlinje: 2.237 km
 • Klima: Tropisk langs kysterne og i de lavtliggende dele af Amazonas. I indlandet og de højereliggende områder er klimaet generelt køligere
 • Landskab: Kystsletter i vest, bjerge i det centrale indland (Andesbjergene) og fladt eller bølget jungleterræn i øst
 • Laveste punkt: 0 m (Stillethavet)
 • Højeste punkt: 6.267 m (Chimborazo)
 • Naturressourcer: Petroleum, fisk, tømmer og vandkraft
 • Største by: Guayaquil
 • Hovedstad: Quito
 • Total areal (kvadratkilometer): 256.370,00 (2020)
 • Landområder (km2): 253.213,92 (2015)
 • Byområder (km2): 2.293,85 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 54.200,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 21,82 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 50,32 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 1.859,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 2,27 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 3.042.941,00 (2021)
 • Befolkning i største by: 1,18 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 17.797.737,00 (2021)
 • Befolkning, total: 33,00 (2020)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 1,49 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 48,77 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 0,64 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 98,08 (2021)
 • Etniske grupper: 71,9% mestits (en blanding af hvide og oprindelige indianere), 7,4% Montubio, 7,2% afroecuadorianere, 7% indianere, 6,1% hvide og 0,4% øvrige
 • Sprog: Spansk (det officielle sprog) og oprindelige sprog (Quechua, Shuar)
 • Religioner: 95% romerske katolikker og 5% andre
 • Nettoindvandring: 11,10 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,05 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 17,04 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 4,20 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 7,53 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 76,06 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 68,77 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 72,15 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 94,34 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 20,10 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 114,48 (2020)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 213,08 (2020)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 11,60 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 36,00 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,30 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 11,30 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 8.527.976,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 61,51 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 69,63 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 0,40 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 36,80 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 18,48 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 64,36 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 4,50 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 284.239,53 (2020)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 125.597.644.330,51 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 1.375,86 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 70,70 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 47,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 19,40 (2004)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 9,03 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,83 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 2,51 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 35.894,00 (2021)
 • Børsnoterede selskaber, total: 26,00 (2000)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 956,00 (2000)
 • International turisme, antal ankomster: 2.108.000,00 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 1.515.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 956,00 (2000)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 35,64 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 1,39 (2016)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 3,60 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 2,22 (2017)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 70,82 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 123,89 (2021)

Ecuador's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 4,16 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 57,72 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 106.165.866.000,00 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,24 (2021)
 • BNI (US$): 5.965,13 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 208.600.950.803,52 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 104.502.252.483,14 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 13,28 (2019)
 • Udlånsrente (%): 0,13 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 31,17 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 123,89 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 0,00 (2020)
 • Vareeksport (US$): 17.829.883.000,00 (2021)
 • Vareimport (US$): 26.699.000.000,00 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 48,34 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 12,49 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 96,86 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,70 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 5,62 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 25,41 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 95,07 (2020)
 • Industri, værditilvækst (US$): 16,79 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 42.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 25.687.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 2,46 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 13,28 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 33.095.660.000,00 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 2.417.000.000,00 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 19,51 (2020)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022