Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Chile

 1. Santiago: Hovedstaden Santiago huser omrking 7 millioner chilenere – det svarer til ca. 36% af den totale befolkning
 2. Påskeøen: Påskeøen – der er kendt for sine 887 mystiske kæmpestatuer (moai) – er chilensk territorie. Påskeøen er desuden verdens mest isolerede ø og befinder sig hele 3.700 km fra Chiles kyst
 3. Atacamaørkenen: I det nordlige Chile findes Atacamaørkenen, som er jordens tørreste sted. Her regner det mindre end 0,05 mm pr. år
 4. Poeternes land: Chilenerne kalder selv deres land for ’país de poetas’, hvilket betyder ”poeternes land”. Dette er ikke uden grund, idet Chiles to eneste nobelprisvindere vandt prisen i litteratur (Gabriela Mistral i 1945 og Pablo Neruda i 1971)
 5. Bjerge: Andesbjergene – som er verdens længste bjergkæde – løber gennem hele Chile (fra syd til nord) og dækker omkring 80% af landet
 6. Ojos del Salado: Vulkanen Ojos del Salado i Andesbjergene (på grænsen mellem Chile og Argentina) ligger i 6.390 meters højde og er verdens højeste vulkan. Ojos del Salado indeholder også en kratersø, som dermed også verdens højest beliggende sø
 7. Økonomisk stabilitet: Chile er ét af de mest rige og økonomisk stabile lande i Sydamerika
 8. Sport: Den mest populære sport i Chile er uden tvivl fodbold. Tennis betragtes dog som landets mest succesfulde sport. Nationalsporten er rodeo
 9. Uafhængighed: Chiles uafhængighedskrig mod spanierne udspillede sig i årene 1810 – 1826. Chiles nationaldag (Fiestas Patrias) fejres hvert år den 18. og 19. september til minde om uafhængigheden. Siden 1967 har det været obligatorisk at hænge det chilenske flag på alle offentlige bygninger under Fiestas Patrias. Flaget skal være i perfekt stand og hænge korrekt fra en flagstang eller bygningens facade – hvis ikke loven efterleves kan det resultere i bøder på op til 40.000 pesos (ca. 80 USD)
 10. Navn: Oprindelsen til navnet ’Chile’ er ukendt. Mange mener, at navnet stammer fra det indianske ord ’tchilli’, som betyder ”sne” eller ”jordens dybeste punkt”. Andre teorier går på, at det stammer fra ordet ’chili’ (Mapuche), som betyder ”hvor landet ender” eller ordet ’chiri’ (Quechua), der betyder ”koldt”

Fakta: Atacama ørkenen og Ojos del Salado ligger i Chile

 

Attribution: Miradas.com.br + Danielle Pereira + sergejf  – Flickr.com

 

Fakta: Chile er hjemland for verdens tørreste sted ‘Atacamaørkenen' (øverst og i midten) samt verdens højeste vulkan ‘Ojos del Salado' (nederst). Vulkanen indeholder desuden verdens højst beliggende sø

Geografiske fakta

 • Placering: Den sydlige del af Sydamerika. Mellem Argentina, Peru og Stillehavet
 • Landegrænser: Argentina (5.308 km), Bolivia (860 km) og Peru (171 km)
 • Kystlinje: 6.435 km
 • Klima: Tempereret. Ørken i nord, køligt og fugtigt i syd og middelhavsklima i den centrale del af landet
 • Landskab: Lave bjerge omkring kystområderne, en frugtbar central dal og højere bjerge i øst
 • Laveste punkt: 0 m (Stillethavet)
 • Højeste punkt: 6.893 m (Nevado Ojos del Salado)
 • Naturressourcer: Kobber, tømmer, jernmalm, nitrater, værdifulde metaller, molybdæn og vandkraft
 • Største by: Santiago
 • Hovedstad: Santiago
 • Total areal (kvadratkilometer): 756.700,00 (2020)
 • Landområder (km2): 723.594,53 (2015)
 • Byområder (km2): 3.579,67 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 157.100,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 21,13 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 24,49 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 73,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 4,80 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 5,18 (2018)
 • Befolkning i største by: 25,96 (2020)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 6.811.595,00 (2021)
 • Befolkning, total: 0,99 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 1,10 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 72,79 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 12,18 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 0,26 (2021)
 • Etniske grupper: 95,4% hvide og hvide blandet med de oprindelige indianere, 4% mapuche og 0,6% andre indfødte grupper
 • Sprog: Spansk (det officielle sprog), Mapudungun, tysk og engelsk
 • Religioner: 70% romerske katolikker, 15,1% evangelister, 1,1% jehovas vidner, 1% andre kristne, 4,6% øvrige, 8,3% ingen
 • Nettoindvandring: 5,80 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,54 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 11,83 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 9,07 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 7,22 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 82,04 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 76,75 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 79,38 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 136,31 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 14,90 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 62,14 (2020)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 112,60 (2020)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 14,90 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 35,80 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2,10 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 9,28 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 8.684.417,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 42,53 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 61,84 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 19.493.184,00 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 17,40 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 101,48 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 87,82 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 16,27 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 472.832,83 (2017)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 307.025.198.896,84 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 3.895,44 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 88,30 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 19,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 29,20 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 20,47 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,18 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 12,11 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 113.709,00 (2021)
 • Børsnoterede selskaber, total: 194,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 2.120,00 (2005)
 • International turisme, antal ankomster: 5.431.000,00 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 4.091.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 2.120,00 (2005)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 676,51 (2018)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,06 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 3,20 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 158.583,00 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 13,32 (2018)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 142,08 (2021)

Chile's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 1,28 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 72,58 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 317.058.508.651,76 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 11,67 (2021)
 • BNI (US$): 16.265,10 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 559.157.699.738,30 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 298.640.738.864,23 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 18,09 (2019)
 • Udlånsrente (%): 4,52 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 31,75 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 142,08 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 3,83 (2017)
 • Vareeksport (US$): 8,66 (2021)
 • Vareimport (US$): 27.446.580.546,44 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 20,15 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 11,45 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 107,97 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 5,10 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 12,14 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 18,73 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 4,18 (2018)
 • Industri, værditilvækst (US$): 106,93 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 122.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 94.677.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 92.197.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 18,09 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 100.661.577.525,04 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,96 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 6.230.436.399,47 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022