Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Belgien

 1. Øl: Der brygges over 800 forskellige slags øl i belgien. En gennemsnitlig belgier konsumerer 150 liter øl pr. år. Verdens første øl-akademi åbnede i 1999 i Herk-de-Stad, Belgien
 2. Skolegang: Belgien er ét af de få lande i verden, hvor skolegang er obligatorisk helt frem til 18 års alderen
 3. Chokolade: I Belgien produceres 220.000 tons chokolade pr. år, hvilket svarer til 22 kg pr. indbygger. De verdenskendte ’pralinere’ blev opfundet af schweizeren Jean Neuhaus i Bruxelles i 1912. Lufthavnen i Bruxelles er det sted i verden, hvor der sælges mest chokolade (800 tons pr. år)
 4. BMI: Body Mass Index blev opfundet mellem år 1830 og 1850 af den belgiske videnskabsmand Adolphe Quételet og bruges fortsat i dag til at indikere en persons idealvægt
 5. Saxofonen: Saxofonen blev opfundet i 1846 af den belgiske instrumentbygger Adolphe Sax (som også lagde navn til instrumentet)
 6. Tintin: Tegneseriefiguren Tintin blev skabt af den belgiske kunstner Hergé (hvis rigtige navn var Georges Prosper Remi). Der er solgt mere end 200 millioner eksemplarer af albumserien 'Tintins oplevelser'
 7. Statsborgerskaber: Næstefter Canada er Belgien det land i verden, der hvert år uddeler flest nye statsborgerskaber
 8. UNESCO: Der findes 11 steder i Belgien, der er med på UNESCOs Verdensarvsliste
 9. Regioner: Belgien er opdelt i 3 regioner: Flandern, Vallonien og Bruxelles. Flandern og Vallonien er de største regioner og er hver opdelt i 5 provinser, som igen er opdelt i kommuner. Bruxelles er hovedstadsregionen
 10. Sprogstridigheder: Selvom den officielle sproggrænse mellem nederlandsk, fransk og tysk blev fastlagt i 1963, har der altid eksisteret en sprogstridighed mellem de fransk- og flamsktalende belgiere. Årsagerne til stridighederne er ikke kun sproglige, men også sociale, politiske, økonomiske og historiske

Fakta: Adolphe Sax, der opfandt saxofonen, kom fra byen Dinant i Belgien

 

Attribution: Dennis Jarvis – Flickr.com | Romanm + Nabokov – Wikipedia.org

 

Opfinderen af saxofonen, Adolphe Sax, kom fra byen Dinant i Belgien

Geografiske fakta

 • Placering: Vesteuropa. Mellem Frankrig og Holland med kystlinje ud mod Nordsøen
 • Landegrænser: Frankrig (620 km), Tyskland (167 km), Luxembourg (148 km) og Holland (450 km)
 • Kystlinje: 66,5 km
 • Klima: Tempereret. Milde vintre og kølige somre. Generelt fugtigt og overskyet med meget nedbør
 • Landskab: Flade kystsletter i nordøst, bølgende bakker i den centrale del af landet og skovklædt bjerglandskab i sydøst (Ardennerne)
 • Laveste punkt: 0 m (Nordsøen)
 • Højeste punkt: 694 m (Botrange)
 • Naturressourcer: Byggematerialer, kvartssand og karbonater
 • Største by: Bruxelles
 • Hovedstad: Bruxelles
 • Total areal (kvadratkilometer): n/a
 • Landområder (km2): n/a
 • Byområder (km2): n/a
 • Landbrugsareal (km2): n/a
 • Landbrugsareal (% af total areal): n/a
 • Skovareal (% af landarealet): n/a
 • Plantearter (højere), truede: n/a
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): n/a

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 2.109.631,00 (2022)
 • Befolkning i største by: 0,47 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 11.592.952,00 (2021)
 • Befolkning, total: 12,70 (2020)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,51 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 85,99 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 1,88 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -1,53 (2021)
 • Etniske grupper: 58% flamlændere, 31% vallonere, 11% blandede eller andre
 • Sprog: 60% nederlandsk (flamsk), 40% fransk, under 1% tysk (alle tre er officielle sprog)
 • Religioner: 75% romerske katolikker, 25% andre (inkl. protestanter)
 • Nettoindvandring: 4,67 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,60 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,20 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 11,08 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 9,70 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 84,40 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 79,50 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 81,89 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 47,20 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 80,68 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 11,80 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 24,90 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 23.999,00 (2022)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 21,40 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,70 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 6,26 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 5.328.510,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 26,34 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 56,67 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 4,80 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 102,15 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 98,12 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 7,42 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 2,00 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 298.120.624.936,60 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 7.709,12 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 92,79 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 5,80 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 23,40 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 18,21 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,31 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 11,74 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 34.366,00 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 117,00 (2015)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 3.612,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 2.584.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 5.850.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 3.612,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 6.970,00 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 5,58 (2019)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 3,40 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 3,15 (2019)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 381,06 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 132,46 (2022)

Belgien's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 74,99 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 594.104.177.539,53 (2021)
 • BNP per indbygger (US$): 6,13 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 51.247,01 (2021)
 • BNI (US$): 688.480.845.299,09 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 599.601.791.048,83 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 6,02 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 14,79 (2020)
 • Udlånsrente (%): 44,50 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 116.563.670.245,35 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 132,46 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 172,67 (2021)
 • Vareeksport (US$): 632.852.000.000,00 (2022)
 • Vareimport (US$): 620.616.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 9,05 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 8,23 (2022)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 102,49 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 104,86 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 26,44 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 19,62 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 12,32 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 73.193.410.993,02 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 26.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 1,08 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 6.311.494.796,59 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 14,79 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 9,60 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,45 (2017)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 35,56 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022