Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Belgien

 1. Øl: Der brygges over 800 forskellige slags øl i belgien. En gennemsnitlig belgier konsumerer 150 liter øl pr. år. Verdens første øl-akademi åbnede i 1999 i Herk-de-Stad, Belgien
 2. Skolegang: Belgien er ét af de få lande i verden, hvor skolegang er obligatorisk helt frem til 18 års alderen
 3. Chokolade: I Belgien produceres 220.000 tons chokolade pr. år, hvilket svarer til 22 kg pr. indbygger. De verdenskendte ’pralinere’ blev opfundet af schweizeren Jean Neuhaus i Bruxelles i 1912. Lufthavnen i Bruxelles er det sted i verden, hvor der sælges mest chokolade (800 tons pr. år)
 4. BMI: Body Mass Index blev opfundet mellem år 1830 og 1850 af den belgiske videnskabsmand Adolphe Quételet og bruges fortsat i dag til at indikere en persons idealvægt
 5. Saxofonen: Saxofonen blev opfundet i 1846 af den belgiske instrumentbygger Adolphe Sax (som også lagde navn til instrumentet)
 6. Tintin: Tegneseriefiguren Tintin blev skabt af den belgiske kunstner Hergé (hvis rigtige navn var Georges Prosper Remi). Der er solgt mere end 200 millioner eksemplarer af albumserien 'Tintins oplevelser'
 7. Statsborgerskaber: Næstefter Canada er Belgien det land i verden, der hvert år uddeler flest nye statsborgerskaber
 8. UNESCO: Der findes 11 steder i Belgien, der er med på UNESCOs Verdensarvsliste
 9. Regioner: Belgien er opdelt i 3 regioner: Flandern, Vallonien og Bruxelles. Flandern og Vallonien er de største regioner og er hver opdelt i 5 provinser, som igen er opdelt i kommuner. Bruxelles er hovedstadsregionen
 10. Sprogstridigheder: Selvom den officielle sproggrænse mellem nederlandsk, fransk og tysk blev fastlagt i 1963, har der altid eksisteret en sprogstridighed mellem de fransk- og flamsktalende belgiere. Årsagerne til stridighederne er ikke kun sproglige, men også sociale, politiske, økonomiske og historiske

Fakta: Adolphe Sax, der opfandt saxofonen, kom fra byen Dinant i Belgien

 

Attribution: Dennis Jarvis – Flickr.com | Romanm + Nabokov – Wikipedia.org

 

Opfinderen af saxofonen, Adolphe Sax, kom fra byen Dinant i Belgien

Geografiske fakta

 • Placering: Vesteuropa. Mellem Frankrig og Holland med kystlinje ud mod Nordsøen
 • Landegrænser: Frankrig (620 km), Tyskland (167 km), Luxembourg (148 km) og Holland (450 km)
 • Kystlinje: 66,5 km
 • Klima: Tempereret. Milde vintre og kølige somre. Generelt fugtigt og overskyet med meget nedbør
 • Landskab: Flade kystsletter i nordøst, bølgende bakker i den centrale del af landet og skovklædt bjerglandskab i sydøst (Ardennerne)
 • Laveste punkt: 0 m (Nordsøen)
 • Højeste punkt: 694 m (Botrange)
 • Naturressourcer: Byggematerialer, kvartssand og karbonater
 • Største by: Bruxelles
 • Hovedstad: Bruxelles
 • Total areal (kvadratkilometer): 30.530,00 (2018)
 • Landområder (km2): 18.091,89 (2010)
 • Byområder (km2): 12.349,23 (2010)
 • Landbrugsareal (km2): 13.508,00 (2016)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 44,61 (2016)
 • Skovareal (% af landarealet): 22,58 (2016)
 • Plantearter (højere), truede: 0,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 8,55 (2016)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 2.065.284,00 (2019)
 • Befolkning i største by: 0,50 (2019)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 11.484.055,00 (2019)
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,54 (2019)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 86,04 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 1,96 (2019)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -1,52 (2019)
 • Etniske grupper: 58% flamlændere, 31% vallonere, 11% blandede eller andre
 • Sprog: 60% nederlandsk (flamsk), 40% fransk, under 1% tysk (alle tre er officielle sprog)
 • Religioner: 75% romerske katolikker, 25% andre (inkl. protestanter)
 • Nettoindvandring: 3,37 (2018)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,62 (2018)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,30 (2018)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 12,10 (2016)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 10,70 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 83,90 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 79,40 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 81,60 (2018)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 49,25 (2018)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 80,26 (2018)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 13,80 (2016)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 27,80 (2016)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 240.000,00 (2017)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 21,90 (2017)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,30 (2017)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 5,36 (2019)
 • Arbejdsstyrke, total: 5.101.824,00 (2019)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 27,89 (2019)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 59,35 (2019)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 10,30 (2017)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 103,91 (2017)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 98,04 (2019)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 9,25 (2019)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 2,00 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 290.804.644.437,88 (2019)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 7.709,12 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 88,66 (2018)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 5,80 (2016)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 28,20 (2016)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 14,24 (2019)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,78 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 19,46 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 24.677,00 (2018)
 • Børsnoterede selskaber, total: 111,00 (2018)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 3.605,00 (2017)
 • International turisme, antal ankomster: 9.119.000,00 (2018)
 • International turisme, antal afgange: 13.098.000,00 (2018)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 3.605,00 (2017)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 10.710,00 (2018)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 6,20 (2014)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 2,90 (2018)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 3,07 (2017)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 377,38 (2018)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 117,11 (2019)

Belgien's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 74,99 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 529.606.710.418,04 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 1,40 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 46.116,70 (2019)
 • BNI (US$): 626.399.512.740,90 (2019)
 • BNI-vækst (årlig %): 531.413.654.224,31 (2019)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 1,04 (2018)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 15,31 (2017)
 • Udlånsrente (%): 44,50 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 100.787.745.434,51 (2019)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 117,11 (2019)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 163,29 (2019)
 • Vareeksport (US$): 444.563.000.000,00 (2019)
 • Vareimport (US$): 426.198.000.000,00 (2019)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 9,87 (2019)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 8,98 (2019)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 84,89 (2016)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 81,32 (2016)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 24,38 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 19,03 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 12,00 (2019)
 • Industri, værditilvækst (US$): 63.569.583.934,12 (2019)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 32.000,00 (2017)
 • Militærudgifter (% af BNP): 0,93 (2018)
 • Militærudgifter (US$): 4.959.692.173,32 (2018)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 15,31 (2017)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 1,44 (2019)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,48 (2016)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 34,78 (2018)

Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 13. november 2014