Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Estland

 1. Valg online: I 2005 var Estland det første land i verden, der afholdt et politisk valg over internettet
 2. Kratere: Estland har den højeste koncentration af meteorkratere i verden (det højeste antal meteorkratere pr. km2)
 3. Hovedstæder: Selvom Tallinn er Estlands eneste officielle hovedstad, har landet som noget unikt en række uofficielle hovedstæder med hvert deres særpræg; eksempelvis er Tartu den kulturelle og intellektuelle hovedstad, mens Pärnu er kendt som ”sommer-hovedstaden”
 4. 2 uafhængighedsdage: Estland har to nationale uafhængighedsdage. Estland blev uafhængige af Rusland den 24. februar 1918 og igen den 20. august 1991 efter 51 års besættelse
 5. Mindst religiøse land: Estland er verdens mindst religiøse land; kun 16% betragter religion som vigtigt i deres dagligdag, mens hele 78% ikke anser religion for værende vigtigt. De resterende 6% procent har enten nægtet at svare eller svaret ’ved ikke’. Dataene stammer fra undersøgelser foretaget af Gallup i årene 2006 – 2009
 6. Paul Keres: Mere end 100.000 mennesker deltog, da den estiske skakmester Paul Keres (1916 – 1975) blev begravet i 1975
 7. Kiiking: Esteren Ado Kosk opfandt sporten ’kiiking’ omkring år 1996. Sportens navn stammer fra det estiske ord ’kiik’, der betyder ”gyng” eller ”sving”. Sporten involverer en stor gynge, der kan rotere 360 grader rundt. Jo mere kraft man lægger i svinget, jo længere bliver gyngens arme. Rekorden er i dag 7 meter og 2 centimeter, og holdes af Andrus Aasamäe
 8. Gratis transport: Siden 2013 har al offentlig transport i hovedstaden Tallinn været gratis. Tiltaget blev gennemført for at få færre biler i byen og samtidig gøre tilværelsen lettere for byens mindre bemidlede borgere
 9. Skove: Omkring 61% af Estland er dækket af skov, hvor de mest almindelige træarter er fyr, gran og birk
 10. Skat: I 1994 blev Estland det første land i Europa, der introducerede en ”flad” skatterate på 26%, som gælder for alle borgere på tværs af alle indkomststørrelser. Den nye universelle skatterate erstattede de tidligere 3 skatterater for personlig indkomst samt 1 for virksomhedsindkomst. Eksemplet blev senere fulgt af Litauen (i 1994) og af Letland (i 1995)

Fakta: Estland har adskillige uofficielle hovedstæder

 

Attribution: cremona daniel + Bernt Rostad + markow76

 

Selvom Tallin (øverst) er Estlands officielle hovedstad, er der flere uofficielle hovedstæder i landet; heriblandt Tartu (til venstre) som er den intellektuelle hovedstad og Pärnu (til højre) som er “sommer-hovedstaden”

Geografiske fakta

 • Placering: Østeuropa. Mellem Letland og Rusland med kystlinje ud mod Østersøen og den Finske Bugt
 • Landegrænser: Letland (343 km) og Rusland (290 km)
 • Kystlinje: 3.794 km
 • Klima: Kystklima med våde, moderate vintre og kølige somre
 • Landskab: Sumpet lavland. Fladt i nord og bakket i syd
 • Laveste punkt: 0 m (Østersøen)
 • Højeste punkt: 318 m (Suur Munamagi)
 • Naturressourcer: Olieskifer, tørv, sjældne mineraler, fosfater, ler, bryozokalk, sand, dolomit og dyrkbar jord
 • Største by: Tallinn
 • Hovedstad: Tallinn
 • Total areal (kvadratkilometer): 45.340,00 (2020)
 • Landområder (km2): 42.656,57 (2015)
 • Byområder (km2): 449,97 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 9.850,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 23,04 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 57,04 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 0,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 7,67 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 31,10 (2020)
 • Befolkning i største by: 451.776,00 (2022)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 0,11 (2021)
 • Befolkning, total: 1.330.932,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,37 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 89,53 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 30,59 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -0,50 (2021)
 • Etniske grupper: 68,7% estere, 24,8% russere, 1,7% ukrainere, 1% hviderussere, 0,6% finner, 1,6% andre og 1,6% uspecificerede
 • Sprog: 68,5% estisk (det officielle sprog), 29,6% russisk, 0,6% ukrainsk, 1,2% andre og 0,1% uspecificerede
 • Religioner: 9,9% lutheranere, 16,2% ortodokse, 2,2% andre kristne (inkluderer metodister, syvende dags adventister, romerske katolikker samt pentekostale kristne), 0,9% andre, 54,1% ingen og 16,7% uspecificerede
 • Nettoindvandring: -1.000,00 (2022)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,61 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,00 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 9,23 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 14,00 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 81,30 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 72,40 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 76,74 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 4,50 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 58,20 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 147,04 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 6,50 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 1,60 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 23,50 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,00 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 6,18 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 722.717,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 34,30 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 67,06 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 20,60 (2020)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 7,90 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 97,60 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 69,42 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 10,92 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 99,87 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 23.321.315.796,10 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 6.732,37 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 91,04 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 149,08 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 29,70 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 16,71 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,33 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 20.329,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 24,19 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 14,00 (2003)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.033,00 (2017)
 • International turisme, antal ankomster: 1.695.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 558.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 1.033,00 (2017)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 290,00 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 4,57 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 24,30 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 6,61 (2019)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 3,47 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 151,94 (2022)

Estland's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 80,62 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 37.191.166.151,98 (2021)
 • BNP per indbygger (US$): 8,01 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 27.943,70 (2021)
 • BNI (US$): 56.420.510.064,94 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 36.545.965.937,21 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 7,29 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 13,02 (2020)
 • Udlånsrente (%): 38,00 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 8.593.562.824,14 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 151,94 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): 22.360.000.000,00 (2022)
 • Vareimport (US$): 25.801.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 11,03 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 10,02 (2022)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 98,20 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 95,03 (2021)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 30,59 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 23,11 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 12,72 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 4.730.204.286,51 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 7.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 2,16 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 763.954.588,46 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 13,02 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 19,40 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 32,19 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 156,96 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022