Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Colombia

 1. Geografisk unikt: Colombia er det eneste land i Sydamerika, der både har kystlinje mod Stillehavet og Atlanterhavet. Herudover er det også det eneste sydamerikanske land, der er forbundet med Nordamerika (via Panama)
 2. Øst og vest: Andesbjergene adskiller de befolkede lavtliggende kystområder i vest med de næsten ubeboede jungler i øst. Junglerne dækker 54% af Colombias land, men huser kun omkring 3% af befolkningen
 3. Blandet folkefærd: Colombianerne er et blandet folkefærd; omkring 20% nedstammer fra europæere, mens kun omkring 1% er oprindelige indianere (som lever i junglen i øst). Den største gruppe er 'mestits' (58%), som er en blanding af hvide og indianere. Herudover er der også sorte (4%) og mulatter (14%) samt blandinger af sorte og indianere (3%)
 4. Isolation: Colombias befolkning lever i høj grad i seperate klynger, hvilket især skyldes Andesbjergene, idet de adskiller landet i forskellige områder. Nogle lever i lavlandet ud til kysterne, andre i isolerede bjergdale og hovedstaden - Bogotá - ligger i et øde bjergbassin i 2.640 meters højde
 5. Mange naturressourcer: Colombias mange naturressourcer er en vigtig faktor i landets økonomi. Colombia står for en stor del af verdens produktion af smaragder, men også guld, sølv og platin produceres i betydelige mængder. Kulproduktionen er desuden den største på det sydamerikanske kontinent. Herudover er landets verdenskendt for dets kaffeproduktion. Olie findes også, men produktionen saboteres af guerrillagrupper, hvilket hæmmer udviklingen og fremgangen på dette område
 6. Tidlig historie: De ældste arkæologiske fund i Colombia stammer fra år 20.000 f.Kr. Omkring år 10.000 f.Kr. var det nuværende Colombia beboet af indianerstammer, der levede i jæger-samler samfund. I det første årtusinde f.Kr. begyndte visse grupper af befolkningen at udvikle et politisk system (Cacicazgo), hvor magten var fordelt i en form for pyramidestruktur
 7. Kolonisering: I starten af 1500-tallet ankom de spanske kolonister til Peru. Her startede udforskningen og koloniseringen af landet også. Den oprindelige befolknings (indianernes) antal blev kraftigt reduceret som følge af den voldsomme kolonisering, men også pga. fremmede sygdomme som f.eks. skoldkopper. I 1600-tallet begyndte kolonisterne at hente slaver fra afrika til Colombia
 8. Uafhængighed: Helt fra starten af den spanske kolonisering var der adskillige oprør for uafhængighed – deres ringe størrelse gjorde dem dog ubetydelige og de større blev alle slået ned. Fra år 1810 begyndte magten dog at skifte hænder og i 1819 blev Colombia endeligt uafhængigt af spanierne under den venezuelansk-fødte Simón Bolivar
 9. Borgerkrige: I 1800- og 1900-tallet var der 3 borgerkrige i Colombia: Den Colombianske Borgerkrig i 1860 – 1862, Tusindedageskrigen i 1899 – 1902 og La Violencia i 1948 – 1958. Sammenlagt kostede krigene mindst 300.000 menneskeliv (hhv. 4.000, 100.000 og 150.000 – 300.000)
 10. Narkotika: Siden starten af 1980’erne har den colombianske regering i samarbejde med USA forsøgt at bekæmpe den omfattende narkotikahandel, der udspringer fra landet (bl.a. pga. dets unikke forbindelse til Nordamerika via Panama). Narkokartellerne har dog svaret igen ved voldsbølger rettet mod dommere, avisredaktører, borgerrepræsentanter osv. På trods af adskillige anholdelser af magtfulde ledere i Narkokartellerne, er de fortsat en uregerlig magtfaktor i Colombia

Fakta: Landskabet i Colombia byder på hav, bjerge, floder og regnskov

 

Attribution: Pedro Szekely + Edgar Jiménez – Wikipedia.org

 

I Colombia har man både adgang til Stillehavet, Atlanterhavet og Andesbjergene samt floderne og regnskoven i Amazonas

Geografiske fakta

 • Placering: Den nordlige del af Sydamerika. Peru har 2 kystlinjer: én mod det Caribiske Hav (mellem Panama og Venezuela) og én mod det nordlige Atlanterhav (mellem Ecuador og Panama)
 • Landegrænser: 6.309 km
 • Kystlinje: 3.208 km (1.760 km mod det Caribiske Hav og 1.448 km mod det nordlige Atlanterhav)
 • Klima: Tropisk langs kysterne og på de østlige sletter; køligere i højlandet
 • Landskab: Flade lavtliggende kystområder i vest og nord, højland i centrum og lavlandssletter i øst. Andesbjergene løber desuden igennem den centrale, vestlige og nordlige del af landet
 • Laveste punkt: 0 m (Stillethavet)
 • Højeste punkt: 5.775 m (Pico Cristobal Colon)
 • Naturressourcer: petroleum, naturgas, kul, salt, jernmalm, nikkel, guld, kobber, smaragder og vandkraft
 • Største by: Bogotá
 • Hovedstad: Bogotá
 • Total areal (kvadratkilometer): 1.140.619,05 (2020)
 • Landområder (km2): 1.127.197,64 (2015)
 • Byområder (km2): 5.114,56 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 482.428,23 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 43,48 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 53,31 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 268,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 1,61 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 24,42 (2022)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 10,55 (2022)
 • Etniske grupper: 58% mestits (en blanding af oprindelige indianere og hvide), 20% hvide, 14% mulatter, 4% sorte, 3% blandet sorte-indianere og 1% indianere
 • Sprog: Spansk (det officielle sprog)
 • Religioner: 90% romerske katolikker og 10% andre
 • Nettoindvandring: n/a

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): n/a
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 81,74 (2021)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): n/a

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: n/a
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: n/a
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 5,74 (2018)
 • Arbejdsstyrke, total: n/a
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): n/a
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 18,26 (2021)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 8,50 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 49,09 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 17,40 (2015)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): n/a

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): n/a
 • Elforbrug (kWh per indbygger): n/a
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): n/a
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antal rygere, total (over 15 år): 20,99 (2022)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 1,53 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): n/a
 • Børsnoterede selskaber, total: n/a
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): -0,57 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: n/a
 • International turisme, antal afgange: n/a
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): -0,57 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 112,68 (2020)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 164,78 (2022)

Colombia's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 8,50 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 70,06 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 314.464.137.241,33 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 10,68 (2021)
 • BNI (US$): 6.104,14 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 869.840.627.132,73 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 309.255.500.360,23 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 19,47 (2020)
 • Udlånsrente (%): 10,18 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 25,01 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 164,78 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 37,17 (2021)
 • Vareeksport (US$): 11,52 (2021)
 • Vareimport (US$): 36.211.359.215,78 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): n/a
 • Fødevareimport (% af vareimport): n/a
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): n/a
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 23,60 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 9,81 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 13,54 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 15,81 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 108,91 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: n/a
 • Militærudgifter (% af BNP): 56.999.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 77.413.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 19,47 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 78.638.871.209,81 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 3,40 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 10.180.134.292,08 (2021)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022