Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Montenegro

 1. Nationaldag: Nationaldagen den 13. juli markerer den dag i 1878, hvor Montenegro på Berlinerkongressen blev anerkendt som et uafhængigt land (som den 27. stat i verden)
 2. Navn: Navnet 'Montenegro' betyder bogstaveligt talt "sort bjerg" og stammer fra de mørke skovklædte bjerge, der dækker landet
 3. Højder: Omkring 60% af landet befinder sig i mere end 1.000 meters højde over havets overflade. Det højeste punkt er bjergtinden Bobotov Kuk, der ligger i 2.522 meters højde (selvom nogle kilder hævder, at der på grænsen til Albanien findes 3 bjergtinder, som er højere)
 4. 1. Verdenskrig: Bjergene har altid været en essentiel del af Montenegros forsvar og hjalp dermed til at bevare landets uafhængighed helt frem til 1. Verdenskrig, hvor Montenegro led et stort nederlag til Østrig-Ungarn (i 1916)
 5. Befrielse: I 1918 befriede De Allierede Montenegro fra Østrig-Ungarn. I den forbindelse blev Montenegro en del af Serbien og i 1922 bev det en del af Kongeriget Jugoslavien
 6. 2. Verdenskrig : I 1941 under 2. Verdenskrig indtog Mussolini Montenegro og gjorde det til en del af Kongeriget Italien. Selvom de italienske tropper trak sig ud af landet i 1943, forblev nogle af de tyske tropper (som var allierede med italierne) helt indtil december 1944
 7. SFR Jugoslavien: I 1943 dannedes Den Socialistiske Republik Montenegro, som var 1 af 6 republikker i den samlede Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien (SFR Jugoslavien). Dette varede indtil 1992, hvor SFR Jugoslavien blev opløst, og Serbien og Montenegro blev samlet i Den Føderative Republik Jugoslavien
 8. Serbien og Montenegro: I 2003 ændredes forfatningen, så Den Føderative Republik Jugoslavien blev omdøbt til 'Serbien og Montenegro'
 9. Uafhængighed: Den 21. maj 2006 fik Montenegro sin fulde uafhængighed, idet befolkningen ved en folkeafstemning løsrev sig fra Serbien
 10. To hovedstæder: Podgorica er med sine 160.000 indbyggere Montenegros største by og samtidig også landets administrative hovedstad (de facto). Byen Cetinje er landets 6. største by og landets principielle hovedstad (de jure). Situationen med de to hovedstæder har en sammenhæng med, at Cetinje i grundloven er angivet som landets hovedstad, historisk har været hovedstad og fortsat i dag huser en række administrative institutioner – men Podgorica er langt større og derfor i praksis Montenegros reelle hovedstad

Fakta: Montenegros landskab er præget af kystlinje med bjerge

 

Attribution: Michael Tyler – Flickr.com | Einer flog zu Weit – Wikipedia.org

 

Montenegros landskab kendetegnes på skovklædte bjerge, der rejser sig tæt på den lange kystlinje. På billedet ses Kotorbugten (øverst), en sø i Durmitor National Park (i midten) og øen Sveti Stefan (nederst)

Geografiske fakta

 • Placering: Den sydøstlige del af Europa. Mellem Adriaterhavet og Serbien
 • Landegrænser: Albanien (172 km), Bosnien-Hercegovina (225 km), Kroatien (25 km), Kosovo (79 km) og Serbien (124 km)
 • Kystlinje: 293,5 km
 • Klima: Middelhavsklima. Varme tørre somre og efterår. Relativt kolde vintre med meget sne i indlandet
 • Landskab: Meget bugtet kystlinje med smalt kystland, der mødes af høje, takkede kalkstensbjerge og plateauer
 • Laveste punkt: 0 m (Adriaterhavet)
 • Højeste punkt: 2.522 m (Bobotov Kuk)
 • Naturressourcer: Bauxit og vandkraft
 • Største by: Podgorica
 • Hovedstad: Podgorica (de facto), Cetinje (de jure)
 • Total areal (kvadratkilometer): 13.810,00 (2020)
 • Landområder (km2): 13.146,80 (2015)
 • Byområder (km2): 294,65 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 2.579,50 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 19,18 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 61,49 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 3,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 4,18 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 46,19 (2020)
 • Befolkning i største by: -0,34 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 619.211,00 (2021)
 • Befolkning, total: 22,60 (2019)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,16 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 78,91 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 32,17 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -1,38 (2021)
 • Etniske grupper: 43% montegrinere, 32% serbere, 8% bosniere, 5,3% albanere, 3,7% uspecificerede (inkl. kroatere)
 • Sprog: 22% taler montegrinsk, som er det officielle sprog. 63% taler serbisk, hvilket derfor er det største sprog. De øvrige sprog er bosnisk (5,5%), albansk (5,3%) og uspecificerede [inkl. kroatisk] (3,7%)
 • Religioner: 74,2% ortodokse, 17,7% muslimer, 3,5% katolikker, andre 0,6%, uspecificerede 3% og atheister 1%
 • Nettoindvandring: -480,00 (2022)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,75 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 11,40 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 11,47 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 14,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 70,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 73,82 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 112,00 (2012)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 7,60 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 67,55 (2021)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 136,65 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 10,40 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 1,90 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 26,00 (2018)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,80 (2018)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 17,88 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 77,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 56,82 (2020)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 286.549,00 (2022)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 0,10 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 14,00 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 102,25 (2021)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 67,83 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 21,09 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 98,98 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 8.415.075.610,37 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 4.612,34 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 82,22 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 178,40 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 31,40 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 35,95 (2020)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,64 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 3.270,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 7,95 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 206.076,32 (2021)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 250,00 (2019)
 • International turisme, antal ankomster: 351.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 21,79 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 250,00 (2019)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 27,80 (2020)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 3,86 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 31,70 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 5,37 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 2,74 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 134,80 (2022)

Montenegro's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 0,29 (2022)
 • BNP-vækst (årlig %): 73,82 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 5.861.268.038,80 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 12,43 (2021)
 • BNI (US$): 9.465,70 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 14.514.577.049,87 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 5.983.804.589,54 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 13,13 (2020)
 • Udlånsrente (%): 13,04 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 14,84 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 134,80 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 213,01 (2021)
 • Vareeksport (US$): 3,85 (2021)
 • Vareimport (US$): 225.829.193,28 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 13,55 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 23,65 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 99,35 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,40 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 13,03 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 17,46 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 5,64 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 106,87 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 12.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 742.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 3.704.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 13,13 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 869.548.142,89 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 1,74 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 98.628.193,00 (2021)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022