Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Litauen

 1. Lietuva: På litauisk kaldes Litauen for ’Lietuva’
 2. Påske: I Litauen er det ikke påskeharen, der kommer med æg i påsken; det er ”påske-bedstemor”
 3. Nationalsport: Nationalsporten i Litauen er basketball og det litauiske landshold er ét af de bedste i verden. Flere litauiske basketballspillere har spillet i den amerikanske liga NBA
 4. Kristendom: I 1387 var Litauen var det sidste land i Europa, der blev omvendt til kristendommen af Storhertugen Jogaila. Dette skete efter at korsridderne og Den Liviske Orden i mere end 100 år havde forsøgt at omvende den hedenske befolkning
 5. Hedenske traditioner: Selvom Litauen har været et kristent land i flere hundrede år, er der fortsat flere hedenske traditioner, som lever videre. Nogle af disse er endda en del af de kristne ritualer og begivenheder
 6. Tidligere stormagt: I det 14. århundrede var Litauen ét af de største lande i Europa og inkluderede det nuværende Hviderusland og Ukraine samt dele af Polen og Rusland
 7. Den baltiske kæde: Den 23. august 1989 var Litauen en del af Den baltiske kæde; en demonstration mod Sovjetunionens daværende besættelse af Estland, Litauen og Letland. Under demonstrationen tog omkring 2 millioner mennesker hinanden i hånden og dannede en 600 km lang kæde, der strakte sig igennem alle tre lande
 8. Nationalparfume: Litauen er det eneste land i verden, der har en nationalparfume; The Scent of Lithuania. Parfumen kan bruges på kroppen, men er egentlig tiltænkt hjemmet. Det siges, at duften indeholder hele nationens historie
 9. Natur: Omkring 1/3 af Litauen er dækket af skov. Landskabet er generelt præget af lavtliggende vådområder med mange mindre søer
 10. Nationalfugl: Litauens nationalfugl er storken, idet der findes forholdsvis mange storke uden for byområderne

Fakta: Vilnius er hovedstaden i Litauen

 

Attribution: Jean-Pierre Dalbéra – Wikipedia.org + F Mira – Flickr.com

 

Hovedstaden i Litauen, Vilnius, huser ca. 535.000 indbyggere og er dermed den største by i landet

 

Geografiske fakta

 • Placering: Østeuropa. Mellem Rusland og Litauen med kystlinje ud mod Østersøen
 • Landegrænser: Hviderusland (680 km), Litauen (576 km), Polen (91 km), Rusland (Kaliningrad) (227 km)
 • Kystlinje: 90 km
 • Klima: Skiftende mellem fastlandsklima og kystklima. Våde, moderate vintre og milde, varme somre
 • Landskab: Lavland. Mange små søer spredt udover landet. Frugtbar jord
 • Laveste punkt: 0 m (Østersøen)
 • Højeste punkt: 294 m (Aukstojas)
 • Naturressourcer: Tørv, dyrkbar jord og tømmer
 • Største by: Vilnius
 • Hovedstad: Vilnius
 • Total areal (kvadratkilometer): 65.290,00 (2020)
 • Landområder (km2): 62.585,35 (2015)
 • Byområder (km2): 1.185,85 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 29.428,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 46,99 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 35,15 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 1,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 4,20 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 44,63 (2020)
 • Befolkning i største by: 539.978,00 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 0,21 (2021)
 • Befolkning, total: 2.800.839,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,51 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 88,34 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 31,75 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -0,42 (2021)
 • Etniske grupper: 84,1% litauere, 6,6% polakker, 5,8% russere, 1,2% hviderussere, 1,1% andre, 1,2% uspecificerede
 • Sprog: Litauisk 82%, russisk 8%, polsk 5,6%, andre 0,9% og uspecificerede 3,5%
 • Religioner: 77,2% romerske katolikker, 4,1% russisk ortodokse, 0,8% gammeltroende, 0,6% evangeliske lutherske, 0,2% evangeliske reformerte, 0,8 andre (inkl. sunni-muslimer, græske katolikker, jøder og karaitiske jøder)
 • Nettoindvandring: -11.853,00 (2021)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,48 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 9,00 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 13,22 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 15,60 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 80,00 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 70,10 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 74,93 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 8,10 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 73,28 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 200,93 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 9,60 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 2,70 (2020)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 27,50 (2019)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2,60 (2019)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,11 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 1.475.531,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 21,01 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 60,31 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 20,90 (2019)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 9,80 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 102,76 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 68,25 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 11,32 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 99,83 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 62.789.175.252,77 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 3.821,15 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 86,93 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 133,73 (2021)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 32,00 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 14,31 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,57 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 5.305,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 2,97 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 45,00 (2003)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.911,00 (2019)
 • International turisme, antal ankomster: 2.284.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 1.643.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 1.911,00 (2019)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 468,00 (2018)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 6,43 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 45,40 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 9,45 (2019)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 5,04 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 125,41 (2021)

Litauen's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 81,62 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 66.445.256.585,37 (2021)
 • BNP per indbygger (US$): 5,98 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 23.723,34 (2021)
 • BNI (US$): 119.263.273.159,52 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 63.887.018.863,18 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 5,08 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 13,17 (2019)
 • Udlånsrente (%): 35,20 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 16.813.190.471,85 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 125,41 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): 40.828.000.000,00 (2021)
 • Vareimport (US$): 44.585.000.000,00 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 16,50 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 11,29 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 107,56 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 92,29 (2020)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 20,80 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 25,30 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 16,12 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 10.713.242.804,84 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 37.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 2,02 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 1.240.539.262,06 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 13,17 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 4,68 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 36,45 (2020)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 156,47 (2021)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022