Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Litauen

 1. Lietuva: På litauisk kaldes Litauen for ’Lietuva’
 2. Påske: I Litauen er det ikke påskeharen, der kommer med æg i påsken; det er ”påske-bedstemor”
 3. Nationalsport: Nationalsporten i Litauen er basketball og det litauiske landshold er ét af de bedste i verden. Flere litauiske basketballspillere har spillet i den amerikanske liga NBA
 4. Kristendom: I 1387 var Litauen var det sidste land i Europa, der blev omvendt til kristendommen af Storhertugen Jogaila. Dette skete efter at korsridderne og Den Liviske Orden i mere end 100 år havde forsøgt at omvende den hedenske befolkning
 5. Hedenske traditioner: Selvom Litauen har været et kristent land i flere hundrede år, er der fortsat flere hedenske traditioner, som lever videre. Nogle af disse er endda en del af de kristne ritualer og begivenheder
 6. Tidligere stormagt: I det 14. århundrede var Litauen ét af de største lande i Europa og inkluderede det nuværende Hviderusland og Ukraine samt dele af Polen og Rusland
 7. Den baltiske kæde: Den 23. august 1989 var Litauen en del af Den baltiske kæde; en demonstration mod Sovjetunionens daværende besættelse af Estland, Litauen og Letland. Under demonstrationen tog omkring 2 millioner mennesker hinanden i hånden og dannede en 600 km lang kæde, der strakte sig igennem alle tre lande
 8. Nationalparfume: Litauen er det eneste land i verden, der har en nationalparfume; The Scent of Lithuania. Parfumen kan bruges på kroppen, men er egentlig tiltænkt hjemmet. Det siges, at duften indeholder hele nationens historie
 9. Natur: Omkring 1/3 af Litauen er dækket af skov. Landskabet er generelt præget af lavtliggende vådområder med mange mindre søer
 10. Nationalfugl: Litauens nationalfugl er storken, idet der findes forholdsvis mange storke uden for byområderne

Fakta: Vilnius er hovedstaden i Litauen

 

Attribution: Jean-Pierre Dalbéra – Wikipedia.org + F Mira – Flickr.com

 

Hovedstaden i Litauen, Vilnius, huser ca. 535.000 indbyggere og er dermed den største by i landet

 

Geografiske fakta

 • Placering: Østeuropa. Mellem Rusland og Litauen med kystlinje ud mod Østersøen
 • Landegrænser: Hviderusland (680 km), Litauen (576 km), Polen (91 km), Rusland (Kaliningrad) (227 km)
 • Kystlinje: 90 km
 • Klima: Skiftende mellem fastlandsklima og kystklima. Våde, moderate vintre og milde, varme somre
 • Landskab: Lavland. Mange små søer spredt udover landet. Frugtbar jord
 • Laveste punkt: 0 m (Østersøen)
 • Højeste punkt: 294 m (Aukstojas)
 • Naturressourcer: Tørv, dyrkbar jord og tømmer
 • Største by: Vilnius
 • Hovedstad: Vilnius
 • Total areal (kvadratkilometer): 65.290,00 (2018)
 • Landområder (km2): 59.360,14 (2010)
 • Byområder (km2): 4.610,86 (2010)
 • Landbrugsareal (km2): 29.470,00 (2018)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 47,05 (2018)
 • Skovareal (% af landarealet): 35,10 (2018)
 • Plantearter (højere), truede: 1,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 4,52 (2016)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 44,73 (2018)
 • Befolkning i største by: 537.563,00 (2019)
 • Befolkningsvækst (årlig %): -0,53 (2019)
 • Befolkning, total: 2.786.844,00 (2019)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,00 (2019)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 88,34 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 32,15 (2019)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -0,81 (2019)
 • Etniske grupper: 84,1% litauere, 6,6% polakker, 5,8% russere, 1,2% hviderussere, 1,1% andre, 1,2% uspecificerede
 • Sprog: Litauisk 82%, russisk 8%, polsk 5,6%, andre 0,9% og uspecificerede 3,5%
 • Religioner: 77,2% romerske katolikker, 4,1% russisk ortodokse, 0,8% gammeltroende, 0,6% evangeliske lutherske, 0,2% evangeliske reformerte, 0,8 andre (inkl. sunni-muslimer, græske katolikker, jøder og karaitiske jøder)
 • Nettoindvandring: -163.902,00 (2017)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,63 (2018)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,00 (2018)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 13,22 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 14,10 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 80,70 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 70,90 (2018)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 75,68 (2018)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 8,00 (2016)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 78,82 (2017)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 212,89 (2017)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 9,50 (2016)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 3,00 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 27,10 (2018)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2,30 (2018)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 6,26 (2019)
 • Arbejdsstyrke, total: 1.443.438,00 (2020)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 18,05 (2019)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 61,24 (2019)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 20,60 (2018)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 10,70 (2018)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 104,27 (2018)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 67,86 (2019)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 8,65 (2019)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 99,82 (2011)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 61.265.894.155,78 (2019)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 3.821,15 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 81,58 (2019)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 168,82 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 27,10 (2018)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 11,85 (2019)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 2,57 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 6.072,00 (2018)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 3,33 (2018)
 • Børsnoterede selskaber, total: 45,00 (2003)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.911,00 (2019)
 • International turisme, antal ankomster: 6.150.000,00 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 4.881.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 1.911,00 (2019)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 468,00 (2018)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 6,43 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 58,10 (2016)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 9,85 (2018)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 6,35 (2018)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 118,38 (2019)

Litauen's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 81,62 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 54.627.411.860,47 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 4,34 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 19.601,89 (2019)
 • BNI (US$): 111.519.257.534,24 (2019)
 • BNI-vækst (årlig %): 52.738.342.284,68 (2019)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 3,91 (2019)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 12,70 (2018)
 • Udlånsrente (%): 35,20 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 13.796.708.355,89 (2019)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 118,38 (2019)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): 33.151.000.000,00 (2019)
 • Vareimport (US$): 35.759.000.000,00 (2019)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 17,32 (2019)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 12,21 (2019)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 88,17 (2018)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 99,58 (2018)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 20,81 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 25,26 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 16,11 (2019)
 • Industri, værditilvækst (US$): 8.802.206.414,64 (2019)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 39.550,00 (2018)
 • Militærudgifter (% af BNP): 2,03 (2019)
 • Militærudgifter (US$): 1.083.743.842,36 (2019)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 12,70 (2018)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 2,33 (2019)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 29,77 (2019)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 149,69 (2019)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 11. august 2020