Fakta om fisk

Fakta om fisk
 1. Sjovt navn: Der findes en fiskeart, der hedder 'slippery dick' (Halichoeres bivittatus).
 2. Sharks: Hajer dræber 12 mennesker om året. Mennesker dræber 11.417 hajer i timen.
 3. Køn: Mange fiskearter skifter køn i løbet af deres liv
 4. Jeg tager ud at svømme: Nogle fisk - som hajer - har ingen luftblære og er derfor nødt til at svømme for at undgå at synke til bunds.
 5. Ingen urin: Fisk tisser ikke, som pattedyr gør; i stedet udskiller de ammoniak i vandet via deres gæller.
 6. Smagssans: De fleste fisk kan smage uden at åbne munden
 7. Giftig pindsvinefisk: En pindsvinefisk indeholder nok gift til at dræbe 30 mennesker
 8. Læbestift: Nogle typer læbestift indeholder fiskeskæl (især dem, der gør læberne skinnende eller glitrende).
 9. Sidelinjeorganet: Fisk har et specielt organ kaldet ’sidelinjeorganet’ (eller den ’laterale linje’), der fungerer på samme måde som en radar og hjælper dem til at finde rundt i mørkt eller mudret vand. Det er også sidelinjeorganet, der sikrer, at fiskene ikke støder sammen, når de f.eks. svømmer i stimer
 10. Eksistens: Fisk har eksisteret på Jorden i mere end 450 millioner år og var der længe før Dinosaurer ankommet. Pattedyr har kun været på jorden i omkring 200 millioner år.
Fakta: Afrikanske lungefisk kan leve op til 2 år på land.
Tilskrivning: Mathae - Wikipedia.org

Fakta: Afrikanske lungefisk kan overleve på land i op til 2 år, hvor de går i dvale under jorden og venter på, at vandstanden stiger.

 

Rekorder i fiskenes verden

 • Hurtigste fisk: Sejlfisk kan svømme med hastigheder på op til 110 km/t.
 • Arter: Der findes mere end 32.000 fiskearter, hvilket gør fisk til den mest forskelligartede gruppe af alle hvirveldyr. Der er flere fiskearter end padder, krybdyr, fugle og pattedyr tilsammen.
 • Største fisk: Verdens største fisk er Hvalhaj (Rhincodon typus) . Den største registrerede hvalhaj var 12,65 meter lang og vejede 21,5 tons.
 • Største fiskeæg: Verdens største fiskeæg var et hvalhajæg, der blev fundet i Den Mexicanske Golf i 1950'erne, og som målte 35,6 cm.
 • Mindste fisk: Verdens mindste fisk er Paedocypris progenetica, hvor det mindste registrerede eksemplar var 7,9 mm langt. Hannerne når en maksimal længde på 9,8 mm og hunnerne 10,3 mm.
 • Ældste fisk: Nogle af de ældste fisk omfatter underarten Koi (Cyprinus carpio haematopterus) og slægten Kingfish (Sebastes spp.), som begge kan blive over 200 år gamle.
 • De fleste æg: En solfiskehun kan gyde op til 300 millioner æg på en enkelt gydesæson.
 • Det første akvarium: I 1853 åbnede verdens første offentligt tilgængelige akvarium i London, Storbritannien. Allerede i 1856 blev det andet akvarium åbnet i New York, USA.
 • Største fiskefossil: Verdens største fiskefossil blev fundet i England i 2003 og målte hele 22 meter! Fossilet var af arten Leedsichthys problematicus, som levede for 150 millioner år siden.
Fakta: Solfisk kan gyde op til 300.000.000 æg på en sæson.
Tilskrivning: Per-Ola Norman - Wikipedia.org

Solfisk kan gyde flest æg af alle fisk; op til 300 millioner på en gydesæson.

 

Flere fakta om fisk

 • Svøm baglæns: Nogle fisk kan svømme baglæns, f.eks. aftrækkerfisk (balistidae).
 • Land og luft: Alle fisk svømmer, men nogle kan også hoppe på vandet, flyve og endda gå på land.
 • Lungefisk: Den afrikanske lungefisk (Protopterus) kan leve på land i op til 2 år. De går i dvale under jorden og venter på, at vandstanden stiger.
 • Ferskvandsarter: 40% af alle fiskearter lever i ferskvand, selvom mindre end 0,1% af jordens vand er ferskvand.
 • Gydning med munden: Banggai-kardinalen (Pterapogon kauderni) holder både æg og yngel i munden, indtil ynglen er i stand til at svømme selv. Da denne proces varer flere uger, spiser banggai-kardinalen ikke noget, før ynglen klækkes.
 • Bruskskeletter: Nogle fisk har et skelet, der udelukkende består af brusk (f.eks. hajer).
 • Sanser: Fisk kan føle smerte og stress ligesom fugle, pattedyr osv.
 • Truede fisk: Der er mere end 1.000 truede fiskearter.
 • Akvarievand: Det var først i 1853 (i London), at man indså, at filtrering og iltning af akvarievand var nødvendigt, for at fiskene kunne overleve i det. Før da blev alle fisk holdt udendørs
 • Iktyologi: Studiet af fisk kaldes "iktyologi", og en person, der studerer fisk, kaldes en "iktyolog".