Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Frankrig

 1. Ægteskab: I Frankrig er det faktisk tilladt at gifte sig med en død person! Det eneste kriterie er, at man kan bevise, at den person, man vil smedes sammen med, havde samme intention om at blive gift med en selv.
 2. Beklædning: Hvad er noget af det sidste, du ville forbinde med Frankrig af tøj? Skotter er for eksempel kendte for at gå i kilt, og som udgangspunkt er de et meget anderledes folkefærd i både sprog og færden. Men faktisk kommer kilten fra Frankrig og ikke Skotland!
 3. Regent: Mens Frankrig kan måle sig med at have gamle monumenter, så har de også ét punkt, hvor de imponerer med noget, der kun var der i kort tid: En regent. Ludvig Anton af Frankrig, hertug af Angoulême var konge af Frankrig i lidt under 20 minutter i 1830.
 4. Aprilsnar: Hvem elsker ikke en god aprilsnar? Det er faktisk en fransk tradition. Det begyndte ved, at man overgik fra den julianske til den gregorianske kalender. Man fik bare ikke kommunikeret dette budskab godt nok ud, hvilket førte en masse forvirring med sig.
 5. Uheld: Hvert land og endda hver sin region har udtryk, ordsprog og tegn på lykke og ulykke. En af de franske er i den forbindelse, at hvis man vender en baguette på hovedet, betyder det uheld.
 6. Musik: Man kan lave reguleringer for meget, og sådan ligger det også med musik, der spilles i privatejede radiostationer. En lov dikterer, at mindst 40 procent af den musik, der bliver spillet i den type radiostationer, skal være af fransk oprindelse. Desuden må halvdelen af den franske musik ikke være ældre end seks måneder.
 7. Flag: Det franske flag hedder ”Trikoloren” og består af farverne rød, hvid og blå. Flaget blev indført under den franske revolution i slutningen af 1700-tallet og skulle stå for ”Lighed, frihed og broderskab” som modsætning til den herskende kongemagt. Frankrig overgik dengang fra at være et monarki til at være en republik. Flaget har siden givet inspiration mange andre landes flag specielt dem med tre farver.
 8. Tidszoner: Var du klar over, at Frankrig er et af de lande i verden, der benytter sig af flest tidszoner? Så stort virker landet da ikke, hvis man måler det med Kina, Rusland og Canada for eksempel. Men hvis man regner tidszonerne med i deres kolonier og oversøiske territorier, så dækker de faktisk over 12 tidszoner.
 9. Turistmål: Frankrig er blandt de mest populære turistmål i verden, hvor der hvert år kigger omtrent 82 millioner gæster forbi. Her skal de selvfølgelig se Eiffeltårnet, men faktisk er domkirken Notre Dame endnu mere besøgt end det nævnte tårn.
 10. Rundkørsler: Bliv nu ikke rundtosset, men tro det eller ej; Frankrig har faktisk noget nær halvdelen af hele verdens rundkørsler. Det bliver til mere end 30.000, når man tæller dem sammen.

Geografiske fakta

 • Placering: Metropol-Frankrig: Vesteuropa; grænser op til Biscayabugten og Den engelske kanal, mellem Belgien og Spanien, sydøst for Storbritannien; grænser op til Middelhavet mellem Italien og Spanien. Består herudover også af French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte og la Reunion
 • Landegrænser: Metropol-Frankrig: Andorra 55 km, Belgien 556 km, Tyskland 418 km, Italien 476 km, Luxembourg 69 km, Monaco 6 km, Spanien 646 km, Schweiz 525 km (total: 2.751 km). Fransk Guyana - i alt: 1205 km
 • Kystlinje: Metropol-Frankrig: 3.427 km (i alt: 4.853 km)
 • Klima: Metropol-Frankrig: Generelt kølige vintre og milde somre, men milde vintre og varme somre langs Middelhavet; lejlighedsvis stærk, kold, tør, nord-til-nordvestlig vind kendt som Mistral
 • Landskab: Metropol-Frankrig: For det meste flade sletter eller let bølgende bakker i nord og vest; resten er bjergrige, især Pyrenæerne i syd, Alperne i øst
 • Laveste punkt: Rhône-flodens delta: -2 m
 • Højeste punkt: Mont Blanc: 4.810
 • Naturressourcer: Kul, jernmalm, bauxit, zink, uran, antimon, arsen, kaliumchlorid, feltspat, fluorspar, gips, tømmer, agerjord, fisk, Fransk Guyana, guldaflejringer, råolie, kaolin, niob, tantal, ler
 • Største by: Paris
 • Hovedstad: Paris
 • Total areal (kvadratkilometer): 549.086,87 (2020)
 • Landområder (km2): 522.936,10 (2015)
 • Byområder (km2): 23.030,66 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 285.537,54 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 52,15 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 31,51 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 47,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 4,46 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 11.142.303,00 (2022)
 • Befolkning i største by: 0,26 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 67.749.632,00 (2021)
 • Befolkning, total: 14,40 (2020)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 0,59 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 87,51 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 18,76 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -1,15 (2021)
 • Etniske grupper: Metropol-Frankrig: Keltiske og latinske, teutoniske, slaviske, nordafrikanske, indokinese, baskiske mindretal
 • Sprog: 100% fransk (det officielle sprog) med faldende tendens i regionale dialekter og lokale sprog (provencalsk, bretonsk, alsace, korsikansk, catalansk, baskisk, flamsk, occitansk, picard)
 • Religioner: 63-66% kristne (overvældende romerske katolikker), 7-9% muslimer, 0,5-0,75% buddhister, 0,5-0,75% jøder, 0,5-1,0% andre, 23-28% ingen
 • Nettoindvandring: 5,25 (2020)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,83 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 10,90 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 12,33 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 9,70 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 85,50 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 79,30 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 82,32 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 46,88 (2020)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 92,94 (2020)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 7,60 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 20,40 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 66.601,00 (2022)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 24,50 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,10 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 7,86 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 31.622.633,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 28,25 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 59,12 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 0,30 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 5,90 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 102,81 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 81,24 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 11,46 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 9,00 (2018)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 1.587.655.444.158,40 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 6.939,94 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 86,10 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 5,10 (2019)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 33,40 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 19,51 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,80 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 11,78 (2019)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 218.054,00 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 457,00 (2018)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 27.716,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 117.109.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 21.287.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 27.716,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 86.853,00 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 5,91 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 3,40 (2021)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 3,27 (2019)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 123,40 (2020)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 118,26 (2022)

Frankrig's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): n/a
 • BNP-vækst (årlig %): n/a
 • BNP per indbygger (US$): n/a
 • BNP, KPP (US$): n/a
 • BNI (US$): n/a
 • BNI-vækst (årlig %): n/a
 • Bruttoopsparing (% af BNP): n/a

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): n/a
 • Udlånsrente (%): n/a
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): n/a
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): n/a

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 13,58 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 9,80 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 96,21 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): n/a
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri, værditilvækst (US$): n/a

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 304.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): n/a
 • Militærudgifter (US$): n/a

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): n/a
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): n/a
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomst): n/a
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022