Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Grønland

 1. Ø: Grønland er faktisk verdens største ø. Landets areal er over 2.6 kvadratkilometer. Mange vil måske modargumentere og sige, at Australien er verdens største ø, men mange regner Australien for et kontinent og sjældent som en selvstændig ø. Australiens areal er dog væsentlig større med over 7.6 kvadratkilometer.
 2. Størrelse: Vi har været inde på, hvor stort landet egentlig er, men hvad betyder det reelt? Grønlands størrelse svarer faktisk til, at man ville kunne lægge arealerne for Frankrig, Tyskland, England, Spanien, Italien, Østrig, Schweiz og Belgien sammen på Grønlands areal.
 3. Ørken: Der er faktisk så lidt nedbør på Grønland, at man visse steder kalder områderne for ørken i landet. Dette er specielt i de nordlige egne af landet, hvor man nærmere betegnet kaldet det for arktisk ørken.
 4. Navn: For at være helt ærlig, så er Grønland jo mere hvidt end grønt, så hvorfor har landet fået sit navn? Det var faktisk vikingen Erik den Røde, der forsøgte at lokke folk til ved at give det et mere tillokkende navn. Dog har studier påvist, at landet for flere millioner år siden faktisk har været ret så grønt.
 5. Selvstændighed: De fleste ved jo godt, at Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og det går faktisk helt tilbage til 1721, hvor vi har haft kolonier deroppe. I 1953 blev Grønland så en del af Danmark, men i 1979 fik landet og lov til at have hjemmestyre, og siden er deres selvstændige rettigheder blot blevet forøget.
 6. Besøg: Grønland er jo et stort land, som fylder meget på et verdenskort, og så ligger det jo ret tæt på både Canada og USA. Alligevel kan man faktisk kun flyve til landet på kommerciel vis ved at flyve fra Danmark eller Island.
 7. Veje: Der er en eklatant mangel på veje på Grønland. Mange vil endda mene, at der slet ikke er veje på Grønland. Der findes nogle interimistiske veje i selve byerne, men mellem de forskellige byer er der ikke nogen. Man rejser med både, hundeslæder, færger, helikopter med videre, når man skal fra det ene sted til det næste.
 8. Folk: Selvom Grønland er verdens største ø, så bor der ikke mange mennesker deroppe. Faktisk er der blot omkring 57.000 mennesker. Heraf bor lige under de 18.000 af dem i Nuuk (Godrhåb). Til sammenligning bor der over 60.000 mennesker i Køge Kommune på Sjælland.
 9. Befolkning: Grønlænderne ser jo noget anderledes ud end os danskere, så hvorfra oprinder den oprindelige befolkning? Forskning har vist, at man mener, at de oprindelige grønlændere er kommet fra det østlige Sibirien via Canada og endt i Grønland.
 10. Sol: Grundet Grønlands beliggenhed så langt mod nord så går solen aldrig ned over horisonten fra den 25. maj til den 25. juli. Omkring midten af denne periode, den 21. juni, finder vi også Grønlands nationaldag.

Geografiske fakta

 • Placering: Nordlige Nordamerika; ø mellem det arktiske hav og det nordlige Atlanterhav, nordøst for Canada
 • Landegrænser: 0 km
 • Kystlinje: 44.087 km
 • Klima: Arktisk til subarktisk; kølige somre, kolde vintre
 • Landskab: Fladt til gradvist skrånende iskappe dækker alt undtagen en smal, bjergrig, ufrugtbar, stenet kyst
 • Laveste punkt: Atlanterhavet: 0 m
 • Højeste punkt: Gunnbjørns fjeld: 3.694 m
 • Naturressourcer: Kul, jernmalm, bly, zink, molybdæn, diamanter, guld, platin, niob, tantalit, uran, fisk, sæler, hvaler, vandkraft, mulig olie og gas
 • Største by: Nuuk
 • Hovedstad: Nuuk
 • Total areal (kvadratkilometer): 2,58 (2015)
 • Landområder (km2): 410.450,00 (2020)
 • Byområder (km2): n/a
 • Landbrugsareal (km2): 2.431,10 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 0,59 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 1,00 (2018)
 • Plantearter (højere), truede: 315.961,35 (2015)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 0,00 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 0,76 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): n/a
 • Etniske grupper: 89,7% grønlændere, 7,8% danskere, 1,1% andre skandinavere og 1,4% andre
 • Sprog: Grønlandsk (vestgrønlandsk eller kalaallisut er det officielle sprog), dansk, engelsk
 • Religioner: Evangelisk luthersk, traditionel inuit-religion
 • Nettoindvandring: n/a

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 14,35 (1970)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 9,40 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): n/a
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 1,80 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): n/a

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 118,42 (2021)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 125,65 (2021)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Arbejdsstyrke, total: 56.653,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 0,14 (2020)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 0,51 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): -1,28 (2021)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): n/a
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): n/a

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 71,15 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 92,34 (2018)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 197,34 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antal rygere, total (over 15 år): n/a
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 19,84 (2018)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): n/a
 • Børsnoterede selskaber, total: n/a
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 9,10 (2015)
 • International turisme, antal ankomster: -100,00 (2022)
 • International turisme, antal afgange: 1,14 (1980)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 9,10 (2015)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 87,51 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 9,00 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 12,49 (2021)

Grønland's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 2.042.180.079,73 (2007)
 • BNP-vækst (årlig %): 13,68 (2007)
 • BNP per indbygger (US$): 18,15 (2020)
 • BNP, KPP (US$): 558.261.108,82 (2020)
 • BNI (US$): 3,44 (2020)
 • BNI-vækst (årlig %): 105.761.147,03 (2020)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 877.000.000,00 (2022)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 0,36 (2020)
 • Udlånsrente (%): n/a
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): n/a
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 3.076.015.346,75 (2020)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 69,48 (2017)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 72,72 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 69,65 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 943.000.000,00 (2022)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 85,20 (2020)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri, værditilvækst (US$): n/a

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 13,40 (2021)
 • Militærudgifter (% af BNP): n/a
 • Militærudgifter (US$): n/a

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 0,36 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): n/a
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomst): n/a
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022