Fakta om Grønland

Fakta om Grønland
 1. Øen: Grønland er faktisk verdens største ø. Landarealet er på over 2,6 kvadratkilometer. Mange vil måske modargumentere, at Australien er verdens største ø, men mange betragter Australien som et kontinent og sjældent som en separat ø. Australiens areal er dog betydeligt større med over 7,6 kvadratkilometer.
 2. Størrelse: Vi har talt om, hvor stort landet er, men hvad betyder det egentlig? Grønlands størrelse svarer faktisk til at lægge arealet af Frankrig, Tyskland, England, Spanien, Italien, Østrig, Schweiz og Belgien sammen med Grønlands areal.
 3. Ørken: Faktisk er der så lidt nedbør i Grønland, at nogle områder betegnes som ørken i landet. Det gælder især i de nordlige dele af landet, hvor det mere almindeligt omtales som den arktiske ørken.
 4. Navn: For at være ærlig er Grønland mere hvidt end grønt, så hvorfor fik det sit navn? Det var faktisk vikingen Erik den Røde, der forsøgte at lokke folk til ved at give det et mere tiltalende navn. Men undersøgelser har vist, at landet for millioner af år siden faktisk var ret grønt.
 5. Uafhængighed: De fleste ved, at Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og det går faktisk helt tilbage til 1721, hvor vi havde kolonier deroppe. I 1953 blev Grønland en del af Danmark, men i 1979 fik landet hjemmestyre, og siden da er deres selvstændige rettigheder kun blevet større.
 6. Besøg: Grønland er et stort land, der fylder meget på et verdenskort, og det ligger også ret tæt på både Canada og USA. Den eneste måde at flyve kommercielt til landet på er dog at flyve fra Danmark eller Island.
 7. Veje: Der er en eklatant mangel på veje i Grønland. Mange vil endda hævde, at der slet ikke er nogen veje i Grønland. Der er nogle provisoriske veje i selve byerne, men mellem de forskellige byer er der ingen. Man rejser med båd, hundeslæde, færge, helikopter osv. for at komme fra et sted til det næste.
 8. Mennesker: Selvom Grønland er verdens største ø, bor der ikke mange mennesker. Faktisk er der kun omkring 57.000 mennesker. Af dem bor knap 18.000 i Nuuk (Godrhåb). Til sammenligning bor der over 60.000 mennesker i Køge Kommune på Sjælland.
 9. Befolkning: Grønlændere ser noget anderledes ud end os danskere, så hvor stammer den oprindelige befolkning fra? Forskning har vist, at de oprindelige grønlændere menes at være kommet fra det østlige Sibirien via Canada og endt i Grønland.
 10. Sol: På grund af Grønlands placering så langt mod nord, går solen aldrig ned over horisonten fra den 25. maj til den 25. juli. Omkring midten af denne periode, den 21. juni, finder vi også Grønlands nationaldag.

 

Fakta: Arktisk ørken i Grønland
Navngivelse: GRID-Arendal - flickr.com

Fakta: Nogle områder i Grønland har så lidt nedbør, at de kan karakteriseres som arktiske ørkener.

Geografiske fakta

 • Placering: Det nordlige Nordamerika; ø mellem Det Arktiske Ocean og Det Nordatlantiske Ocean, nordøst for Canada
 • Landegrænser: 0 km
 • Kystlinje: 44.087 km
 • Klima: Arktisk til subarktisk; kølige somre, kolde vintre
 • Landskab: Flad til gradvist skrånende iskappe dækker alt undtagen en smal, bjergrig, ufrugtbar, klippekyst
 • Laveste punkt: Atlanterhavet: 0 m
 • Højeste punkt: Gunnbjørns fjeld: 3,694 m
 • Naturlige ressourcer: Kul, jernmalm, bly, zink, molybdæn, diamanter, guld, platin, niobium, tantalit, uran, fisk, sæler, hvaler, vandkraft, muligvis olie og gas.
 • Største by: Nuuk
 • Hovedstad: Nuuk
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 2,58 (2015)
 • Landområder (km2): 410.450,00 (2021)
 • Byområder (km2): n/a
 • Landbrugsjord (km2): 2.431,10 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 0,59 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 1,00 (2018)
 • Plantearter (højere), truede: 315.961,35 (2015)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 0,00 (2021)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): n/a
 • Befolkning i den største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, i alt: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 0,60 (2023)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): n/a
 • Etniske grupper: 89,7% grønlændere, 7,8% danskere, 1,1% andre skandinavere og 1,4% andre
 • Sprog: Grønlandsk (vestgrønlandsk eller kalaallisut er det officielle sprog), dansk, engelsk
 • Religioner: Evangelisk-luthersk, traditionel inuit-religion
 • Nettoindvandring: n/a

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 1.328.640.325,54 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 9,30 (2022)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): n/a
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 1,84 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 56.865,00 (2023)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): n/a

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 9,00 (2018)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 118,42 (2021)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Arbejdsstyrke, i alt: 0,36 (2023)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 1,14 (1980)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 0,14 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): -1,39 (2023)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): n/a
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): n/a
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): n/a

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 69,76 (2022)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 92,34 (2018)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 122,90 (2022)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): n/a
 • Antal rygere i alt (over 15 år): n/a
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 19,84 (2018)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): n/a
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: n/a
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 9,10 (2015)
 • International turisme, antal ankomster: 194,04 (2022)
 • International turisme, antal afgange: -100,00 (2023)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 9,10 (2015)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 87,94 (2023)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 71,54 (2022)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): n/a
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 12,06 (2023)

Fakta Grønlands økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 3.857.302.225,39 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 2.042.179.704,58 (2007)
 • BNP pr. indbygger (US$): 13,68 (2007)
 • GDP, KPP (US$): 16,06 (2021)
 • BNI (US$): 519.713.897,30 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 2,91 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 94.049.526,39 (2021)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 1,29 (2021)
 • Udlånsrente (%): n/a
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 85,15 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 3.235.809.504,30 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): n/a
 • Vareimport (US$): n/a
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 14,35 (1970)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 69,48 (2017)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 73,41 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): n/a

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 908.000.000,00 (2023)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 905.000.000,00 (2023)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): n/a
 • Industri, værditilvækst (US$): n/a

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 13,20 (2022)
 • Militærudgifter (% af BNP): n/a
 • Militære udgifter (US$): n/a

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 1,29 (2021)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): n/a
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): n/a