Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om isbjørne

 1. Sort hud: En isbjørnepels kan variere i farve fra næsten at være kridhvid til elfenbensfarvet - men dens hud er helt sort, hvilket hjælper den til at absorbere varme fra solen
 2. Nordpolen: Selvom man i bøger og endda film ofte ser isbjørne og pingviner side om side, er dette ikke tilfældet i virkeligheden, da pingviner udelukkende findes omkring Antarktis (Sydpolen) og isbjørne omkring Arktis (Nordpolen). Helt specifikt findes isbjørne kun i følgende 5 lande: Grønland, Norge, Rusland, USA og Canada
 3. Store rovdyr: Isbjørne er de største nulevende bjørne og samtidig de største nulevende rovdyr, der kan jage på land. En isbjørn kan blive op til 3 meter lang og veje op til 700 kg. Den gennemsnitlige skulderhøjde er 133 cm
 4. Bedste svømmer: Selvom alle bjørne er gode svømmere, er isbjørnen uden tvivl den bedste; den kan svømme op til 160 km uden hvile og i ét tilfælde har man observeret en bjørn svømme 320 km uden stop! Isbjørne kan desuden også dykke
 5. Fødsel: Sammen med pandabjørne er isbjørne de to eneste bjørnearter, der fødes med pels
 6. Kuld: Isbjørne føder normalt 2 unger ad gangen. Enlige unger og trillinger kan dog også forekomme, hvilket dog ofte har en sammenhæng med moderens helbredsmæssige tilstand
 7. Opvækst: Isbjørneunger forbliver hos deres moder i op til 2 ½ år for at lære at jage samt generelt at klare sig i det arktiske miljø
 8. Havpattedyr: Isbjørne er den eneste bjørneart, der betegnes som et havpattedyr – dvs. et pattedyr, der tilbringer det meste af sit liv i havet
 9. Lodne poter: Isbjørne er de eneste bjørne, der har pels under deres poter og mellem deres tæer. Dette skyldes, at bjørne mister mest varme via deres poter (og at isbjørne lever i et koldt klima)
 10. Vinterhi: Isbjørne går ikke i vinterhi - det gør kun brune bjørne og amerikanske sortbjørne. Drægtige isbjørne bygger dog "rede" og går i en slags hvileperiode under drægtigheden

Tilstedeværelsen af is er nødvendig for at isbjørne kan fange sæler

 

Attribution: David + Martin Lopatka + U.S. Fish and Wildlife Services – Flickr.com

 

Uden is kan isbjørne ikke fange sæler – som er deres primære fødekilde

 

Isbjørnes jagt og føde

 • Lugtesans: En isbjørns lugtesans er ca. 100 gange bedre end menneskets. En isbjørn kan f.eks. lugte et bytte på 32 kms afstand og desuden lugte en død sæl under 90 cm is!
 • Is: Selvom isbjørne har de absolut største jagtarealer af alle bjørne, har de også nogle begrænsninger, fordi de er afhængige af is for at kunne fange sæler. Når isen trækker sig tilbage om sommeren svømmer de nogle gange flere hundrede kilometer for at følge isen og dermed føden. Hvis de fanges på land om sommeren, er de tvungede til at vente på, at vandet fryser til igen i efteråret, idet de kun sjældent fanger sæler på åbent hav
 • Spæk: En isbjørns mave kan rumme 68 kg kød eller spæk (fedt) og den skal have 2 kg spæk pr. dag for at kunne overleve. Isbjørnenes ædevaner – og muligheder for at æde – er dog generelt præget af skiftevist at faste og æde store måltider. Når jagten er god foretrækker isbjørne udelukkende at æde spæk og kan tilmed æde op til 50 kg i ét måltid!
 • Føde: Selvom isbjørnenes primære føde er sæler, er de opportunistiske jægere, der æder næsten alt, hvad de kan finde eller fange. Deres føde inkluderer gnavere, fugle, æg, fisk, hvaler, planter (inklusive tang og bær) samt menneskeaffald
 • Alfarovdyr: Isbjørne befinder sig i toppen af fødekæden (såkaldte ‘alfarovdyr'), hvilket bl.a. betyder, at de ikke har nogle naturlige fjender (dvs. rovdyr der lever af at æde isbjørne)

 

Myter og misforståelser

 • “Isbjørne dækker deres sorte snude med deres poter, når de jager for ikke at blive opdaget af deres bytte” (det gør de ikke)
 • “Isbjørnenes hule hår leder UV-lys til deres sorte hud” (det gør hårene ikke og det er blevet testet og afkræftet af en fysiker ved navn Daniel Koon)
 • “Isbjørne bruger værktøjer” (det gør de ikke – heller ikke selvom andre bjørnearter gør)
 • “Isbjørnen lever i symbiose med polarræven” (ifølge denne myte får isbjørnen gavn af polarrævens årvågenhed i forbindelse med jagt og eventuelle trusler, og som tak herfor deler isbjørnen sin føde med polarræven. Dette er imidlertid ikke sandt; polarræve følger efter isbjørne og lukrerer på deres rester, men isbjørnen opfatter nærmere dette som irriterende end gavnligt)
 • “Isbjørne er venstre-potede” (det er de ikke; videnskabsfolk har endda konstateret – ved observationer – at isbjørne ikke har nogle præferencer for deres lemmer og bruger dem ligeligt)
Del på Facebook
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022