Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Israel

 1. Laveste punkt: Kysten ved Det Døde Hav er med sine -418 meter det laveste punkt på tør landjord i verden. Det Døde Hav indeholder i øvrigt omkring 31,5% salt, hvilket er ca. 9 gange så meget som Middelhavet. Det ekstreme saltindhold bevirker, at næsten intet liv kan overleve i havet. Deraf navnet 'Det Døde Hav'
 2. Kosher: Limen på Israels frimærker er kosher. Burgerne på McDonalds i Israel er også kosher (kosher er en rituel form slagtning, der kun anvendes af jøder)
 3. Tzedakah: På en del busstoppesteder i Israel findes en lille kasse til indsamling af velgørenhed (tzedakah). Det bør dog nævnes, at tzedakah nærmere er en forpligtigelse, hvor velgørenhed i traditionel forstand er noget, man generøst yder af spontan godhjertethed
 4. Silicon Wadi: Med mere end 3000 high-tech virksomheder og start-ups, har Israel verdens næsthøjeste koncentration af hight-tech virksomheder. Den højeste koncentration er i området Silicon Wadi, som overgås kun af det californiske Silicon Valley
 5. Negev-ørkenen: Negev-ørkenen dækker over halvdelen af Israel og ligger i den sydlige del af landet. Selvom der generelt ikke vokser mange planter i ørkenen, findes vegetation såsom akacie- og pistacietræer samt andre mindre plantevækster
 6. Hav og sø: Israel har adgang til Middelhavet, Det Røde Hav (Akababugten), Det Døde Hav og Genesaret sø. Omkring halvdelen af Israels drikkevand kommer fra Genesaret sø
 7. Blindskrift: På de israelske pengesedler (Shekel) er der punktskrift (Braille-alfabetet), hvilket gør det nemmere for blinde og svagtseende at håndtere penge
 8. Værnepligt: Værnepligt er obligatorisk for alle borgere over 18 år i Israel. Arabere er dog undtaget, ligesom man kan undtages af religiøse, fysiske eller psykiske årsager. Yeshiva-studerende (der studerer Tora og Talmud) har ret til at udskyde værnepligten på ubestemt tid pga. deres studier og i praksis kommer mange af disse derfor aldrig i militæret. Herudover findes der også en del militærnægtere
 9. Israels dannelse: Israels eksistensberettigelse findes dels i Bibelens beskrivelser af Israels land, men også i jødernes historie som et forfulgt folkefærd. Efter 1. Verdenskrig blev det såkaldte Palæstinamandat (et område bestående af det nuværende Jordan og Israel) godkendt af Folkeforbundet med henblik på at etablere et "nationalt hjem for det jødiske folk". FN godkendte i 1947 en opdeling af mandatet i 2 stater: en arabisk og en jødisk
 10. Israel i nutiden: Den daværende leder af Verdens Zionistorganisationen, David Ben-Gurion, erklærede staten Israel uafhængig den 14. maj 1948. Dagen efter indledte de arabiske lande en uafhængighedskrig (Den arabisk-israelske krig i 1948), som Israel vandt. Krigen førte dog til en udvidelse af Israels grænser, hvilket ikke var en del af FNs oprindelige plan om statsopdeling fra 1947. Siden da har situationen i Israel generelt været præget af uroligheder og også flere krige

Fakta: Jerusalem og Tel Aviv er det 2 største byer i Israel 

 

Attribution: calebjenkins + rictulio + gribbly + David Berkowitz – Flickr.com

 

De to største byer i Israel er hovedstaden Jerusalem med 815.600 indbyggere (øverst) og Tel Aviv med 403.700 indbyggere (nederst)

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Mellem Egypten og Libanon med kyst ud mod Middelhavet
 • Landegrænser: Egypten (266 km), Gazastriben (51 km), Jordan (238 km), Libanon (79 km), Syrien (76 km) og Vestbredden (307 km)
 • Kystlinje: 273 km
 • Klima: Tempereret. Varmt og tørt i de sydlige- og østlige ørkenområder
 • Landskab: Negev-ørkenen i syd, bjerge i centrum af landet og lavtliggende kystsletter ud mod Middelhavet
 • Laveste punkt: -408 m (Det Døde Hav)
 • Højeste punkt: 1.208 m (Har Meron)
 • Naturressourcer: Tømmer, jernmalm, naturgas, fosforit, ler og sand
 • Største by: Jerusalem
 • Hovedstad: Jerusalem
 • Total areal (kvadratkilometer): 22.070,00 (2020)
 • Landområder (km2): 15.621,78 (2010)
 • Byområder (km2): 6.399,02 (2010)
 • Landbrugsareal (km2): 6.464,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 29,87 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 6,47 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 23,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 6,92 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 425,84 (2020)
 • Befolkning i største by: 4.263.745,00 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 1,60 (2021)
 • Befolkning, total: 9.364.000,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 1,70 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 87,69 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 7,33 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): 0,42 (2021)
 • Etniske grupper: 78,1% jøder (fødested: 73,6% Israel, 17,9% Europa/USA, 5,2% Afrika, 3,2% Asien) og 24,9% ikke-jøder (primært arabere)
 • Sprog: Hebraisk (det officielle sprog), arabisk (bruges officielt for den arabiske minoritet), engelsk (det mest almindelige fremmedsprog
 • Religioner: 75,1% jøder, 17,4% muslimer, 2% kristne, 1,6% drusere, 3,9% andre
 • Nettoindvandring: 50.002,00 (2017)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 2,90 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 19,20 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 4,21 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 5,30 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 84,80 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 80,70 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 82,70 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 3,90 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 39,64 (2016)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 70,87 (2016)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 2,30 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 2,90 (2020)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 27,60 (2018)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 1,90 (2018)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,33 (2020)
 • Arbejdsstyrke, total: 4.212.663,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 25,17 (2020)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 64,78 (2020)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 14,20 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 104,53 (2019)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 92,67 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 17,26 (2020)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 91,75 (1983)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 186.908.433.823,70 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 6.600,90 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 90,13 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 141,76 (2020)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 21,20 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 7,92 (2020)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,94 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 16.898,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 3,07 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 426,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.598,92 (2019)
 • International turisme, antal ankomster: 4.905.000,00 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 9.179.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 1.598,92 (2019)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 3.031,76 (2018)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 2,98 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 8,40 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 6,60 (2019)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 5,47 (2019)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 109,14 (2021)

Israel's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 0,59 (2020)
 • BNP-vækst (årlig %): 76,68 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 481.591.266.133,41 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 8,19 (2021)
 • BNI (US$): 51.430,08 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 409.409.278.136,45 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 485.303.584.146,83 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 12,10 (2019)
 • Udlånsrente (%): 1,49 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 18,59 (2020)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 109,14 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 389,45 (1996)
 • Vareeksport (US$): 11,32 (2020)
 • Vareimport (US$): 46.099.137.296,19 (2020)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 3,50 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 9,42 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 101,87 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 5,80 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): -2,61 (2020)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 29,72 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 3,40 (2020)
 • Industri, værditilvækst (US$): 108,10 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 178.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 59.429.000.000,00 (2021)
 • Militærudgifter (US$): 90.174.000.000,00 (2021)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 12,10 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 75.669.347.892,14 (2020)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 5,62 (2020)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 21.704.453.488,37 (2020)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022