Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Iran

 1. Navn: Irans officielle navn er Den islamiske republik Iran. Landet blev en islamisk republik da kongestyret i 1979 blev omstyrtet og erstattet af et præstestyre (Den iranske revolution) under ayatollah Khomeini
 2. Navnets oprindelse: Navnet ’Iran’ betyder ”Ariernes land” på persisk. Igennem historien har Iran ofte haft navnet ’Persien’, hvilket stammer fra de græske historikeres betegnelse ’Persis’
 3. Internet: I 2012 udmeldte Irans politichef, at Google var et spionageværktøj. Herudover vil den iranske regering skabe et ’nationalt internet’, som er under statskontrol
 4. Luftforurening: Irans hovedstad, Teheran, er én af verdens mest luftforurenede byer. Det estimeres, at ca. 27. mennesker dør hver dag pga. sygdomme relateret til luftforurening
 5. Eksportvarer: Iran er én af verdens største producenter af kaviar, pistachenødder og safran. Kaviarproduktionen stammer fra størerne i Det Kaspiske Hav, hvor Iran kontrollerer 50% af kaviarmarkedet
 6. Olie: Den Persiske Golf – eller Den Persiske Bugt som den også kaldes – indeholder 60% af verdens oliereserver. Iran ejer ca. 10% af disse reserver og pumper ca. 4 millioner tønder olie op hver dag
 7. Tæpper: Iranske tæpper er verdenskendte for deres kvalitet og tæpper er Irans næstmest eksporterede vare (efter olie). Man har vævet tæpper i Iran i mere end 2.500 år og væverne laver typisk en lille fejl med vilje i hvert enkelt tæppe, fordi ”kun Gud er perfekt”
 8. Palæolitikum: De tidligste arkæologiske fund i Iran vidner om, at mennesket har været til stede i området siden den ældste stenalder (palæolitikum for 2,5 millioner år siden frem til ca. 300.000 år siden). Man ved desuden at landbrugssamfund begyndte at opblomstre i Iran omkring år 8.000 f.Kr.
 9. Historie: I 1953 var CIA involveret i en hemmelig operation ved navn ’Operation Ajax’, hvor USA og Storbritannien fjernede den demokratisk valgte premierminister Mohammed Masaddegh fra magten. Dette komplot muliggjorde at shahen Mohammad Reza Pahlavi kunne blive enehersker i landet. I 1979 blev shahstyret væltet og erstattet af et præstestyre (Den iranske revolution) under ayatollah Khomeini, som i dag fortsat sidder på magten
 10. Irangate/Iran-Contra: Under Iran-Irak-krigen i 1980-1988 støttede USA officielt Irak, men lagde pres på andre lande for at få dem til at stoppe med at sælge våben til Iran. Man fandt dog senere ud af, at USA selv – i al hemmelighed – havde solgt våben til Iran. Denne affære blev kendt som Irangate- eller Iran-Contra-skandalen

Fakta: Iran har 2 slags ørkener

 

Attribution: Hamed Saber – Flickr.com

 

Haft Sîn – eller de 7 “S'er” er en iransk nytårstradition, hvor man har 7 genstande, der alle starter med bogstavet ‘S' i det persiske alfabet. Genstandene symboliserer 7 skabelser, der beskyttes af hellige udødelige. Hver familie forsøger at skabe et så smukt Haft Sîn-bord som muligt

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Mellem Irak og Pakistan med kystlinjer ud mod Omanbugten, Den Persiske Golf og Det Kaspiske Hav
 • Landegrænser: Afghanistan (935 km), Armenien (35 km), Aserbajdsjan (432 km), Nakhitjevan [eksklave af Aserbajdsjan] (179 km), Irak (1.458 km), Pakistan (909 km), Tyrkiet (499 km) og Turkmenistan (992 km)
 • Kystlinje: 2.440 km (fordelt på Den Persiske Golf, Omanbugten og Det Kaspiske Hav)
 • Klima: Mest tørt og halvtørt. Subtropisk langs kysten til Det Kaspiske Hav
 • Landskab: Stejle bjergkæder, der adskiller de forskellige plateauer. Et højt centralt bassin med ørkener, bjerge og små usammenhængende sletter langs begge kyster
 • Laveste punkt: -28 m (Det Kaspiske Hav)
 • Højeste punkt: 5.671 m (Kuh-e Damavand)
 • Naturressourcer: Petroleum, naturgas, kul, krom, kobber, jernmalm, bly, mangan, zink og svovl
 • Største by: Teheran
 • Hovedstad: Teheran
 • Total areal (kvadratkilometer): 1.745.150,00 (2020)
 • Landområder (km2): 1.601.053,35 (2015)
 • Byområder (km2): 16.217,10 (2015)
 • Landbrugsareal (km2): 470.130,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 28,98 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 6,63 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 7,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 7,28 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 1,58 (2018)
 • Befolkning i største by: 53,80 (2020)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 9.381.546,00 (2022)
 • Befolkning, total: 0,72 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 1,34 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 57,00 (2021)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 23,66 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -1,25 (2021)
 • Etniske grupper: 61% persere, 16% aserbajdsjanere, 10% kurdere, 6% lurere, 2% balucher, 2% arabere, turkmenere og tyrkiske folkeslag 2, 1% andre
 • Sprog: Persisk (det officielle sprog) 53%, tyrkiske dialekter 18%, kurdisk 10%, gilani og mazenisk 7%, luri 6% og baluchi 2%
 • Religioner: 99,4% muslimer [Shia 90-95%, Sunni 5-10%] (den officielle religion), 0,3% andre (inkluderer zarathustrian, jøder og kristne), 0,4% uspecificerede
 • Nettoindvandring: 10,90 (2021)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,69 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 13,70 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 1,03 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 6,44 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 76,81 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 71,25 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 73,88 (2021)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 154,55 (2021)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 21,50 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 78,88 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 151,24 (2021)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 7,70 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 31,70 (2019)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 2,30 (2019)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 9,28 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 28.819.421,00 (2022)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 42,51 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 37,09 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 87.923.432,00 (2021)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 42,40 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 109,70 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 76,35 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 27,47 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 271.113,13 (2021)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 738.661.828.472,31 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 2.927,79 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 78,60 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 18,00 (2018)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 13,60 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 23,71 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,14 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 0,63 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): -39.998,00 (2022)
 • Børsnoterede selskaber, total: 367,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 9.455,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 1.550.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 1.550.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 9.455,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 11.231,00 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 1,56 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 2,80 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 36.158,00 (2020)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 2,08 (2018)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 1.031,66 (2021)

Iran's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 12,80 (2016)
 • BNP-vækst (årlig %): 58,55 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 359.713.152.725,06 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 4,72 (2021)
 • BNI (US$): 4.091,21 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 1.449.336.478.964,25 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 360.910.985.242,59 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 22,07 (2020)
 • Udlånsrente (%): 43,39 (2021)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 38,01 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 1.031,66 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 3,45 (2021)
 • Vareeksport (US$): 21,22 (2021)
 • Vareimport (US$): 76.313.486.982,56 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 6,34 (2018)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 25,56 (2018)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 83,78 (2021)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 25,90 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): -1,91 (2018)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 37,94 (2000)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 18,00 (2016)
 • Industri, værditilvækst (US$): 96,89 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 650.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 73.000.000.000,00 (2022)
 • Militærudgifter (US$): 55.446.000.000,00 (2022)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 22,07 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 136.740.403.727,57 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 2,30 (2021)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 24.589.091.553,92 (2021)
Relaterede artikler
Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022