Fakta om Iran

Fakta om Iran

1. Navn: Det officielle navn for Iran er Den Islamiske Republik Iran. Landet blev en islamisk republik, da det kongelige regime blev væltet i 1979 og erstattet af et præstestyre (den iranske revolution) under ayatollah Khomeini.

2. Navnets oprindelse: Navnet "Iran" betyder "ariernes land" på persisk. Gennem historien er Iran ofte blevet kaldt "Persien", som stammer fra de græske historikeres term "Persis".

3. Internet: I 2012 meddelte Irans politichef, at Google var et spionageværktøj. Derudover ønsker den iranske regering at skabe et "nationalt internet", som er under statens kontrol.

4. Luftforurening: Irans hovedstad, Teheran, er en af verdens mest luftforurenede byer. Det anslås, at omkring 27 mennesker dør hver dag af sygdomme relateret til luftforurening.

5. Eksport af varer: Iran er en af verdens største producenter af kaviar, pistacienødder og safran. Kaviarproduktionen stammer fra stør i Det Kaspiske Hav, hvor Iran kontrollerer 50% af kaviarmarkedet.

Fakta: Der er høj luftforurening i Teheran (hovedstaden i Iran).
Navngivelse: Giorgio Montersino - Flickr.com

Fakta: Luftforurening i Irans hovedstad, Teheran, forårsager omkring 27 dødsfald dagligt.

 

6. Olie: Den Persiske Golf - eller Den Persiske Bugt, som den også kaldes - indeholder 60% af verdens oliereserver. Iran ejer ca. 10% af disse reserver og pumper ca. 4 millioner tønder olie op hver dag.

7. Tæpper: Iranske tæpper er verdenskendte for deres kvalitet, og tæpper er Irans næstmest eksporterede vare (efter olie). Tæpper er blevet vævet i Iran i mere end 2.500 år, og væverne laver typisk en lille fejl med vilje i hvert tæppe, fordi "kun Gud er perfekt".

8. Palæolitisk: De tidligste arkæologiske fund i Iran tyder på, at der har været mennesker i området siden den tidligste stenalder (palæolitikum for 2,5 millioner år siden til for omkring 300.000 år siden). Man ved også, at landbrugssamfund begyndte at blomstre i Iran omkring 8.000 f.Kr.

9. Historie: I 1953 var CIA involveret i en hemmelig operation kaldet "Operation Ajax", hvor USA og Storbritannien fjernede den demokratisk valgte premierminister Mohammed Masaddegh fra magten. Dette plot gjorde det muligt for shahen Mohammad Reza Pahlavi at blive enehersker i landet. I 1979 blev shahen væltet og erstattet af et præstestyre (den iranske revolution) under Ayatollah Khomeini, som stadig er ved magten i dag.

10. Irangate/Iran-Contra: Under krigen mellem Iran og Irak i 1980-1988 støttede USA officielt Irak, men lagde pres på andre lande for at få dem til at stoppe med at sælge våben til Iran. Det blev dog senere opdaget, at USA selv i al hemmelighed havde solgt våben til Iran. Denne affære blev kendt som Irangate- eller Iran-Contra-skandalen.

Fakta: Iran har 2 slags ørkener
Navngivelse: Hamed Saber - Flickr.com

Haft Sîn - eller de 7 "S'er" - er en iransk nytårstradition, hvor man har 7 genstande, der alle starter med bogstavet "S" i det persiske alfabet. Genstandene symboliserer 7 kreationer, der er beskyttet af hellige udødelige. Hver familie forsøger at skabe det smukkeste Haft Sîn-bord som muligt.

Geografiske fakta

 • Placering: Mellemøsten. Mellem Irak og Pakistan med kystlinjer mod Omanbugten, Den Persiske Golf og Det Kaspiske Hav.
 • Landegrænser: Afghanistan (935 km), Armenien (35 km), Aserbajdsjan (432 km), Nakhichevan [eksklave i Aserbajdsjan] (179 km), Irak (1.458 km), Pakistan (909 km), Tyrkiet (499 km) og Turkmenistan (992 km).
 • Kystlinje: 2.440 km (fordelt på Den Persiske Golf, Omanbugten og Det Kaspiske Hav)
 • Klima: For det meste tørt og halvtørt. Subtropisk langs kysten til Det Kaspiske Hav.
 • Landskab: Stejle bjergkæder, der adskiller de forskellige plateauer. Et højt centralt bassin med ørkener, bjerge og små usammenhængende sletter langs begge kyster
 • Laveste punkt: -28 m (Det Kaspiske Hav)
 • Højeste punkt: 5.671 m (Kuh-e Damavand)
 • Naturlige ressourcer: Olie, naturgas, kul, krom, kobber, jernmalm, bly, mangan, zink og svovl.
 • Største by: Teheran
 • Hovedstad: Teheran
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 1.745.150,00 (2021)
 • Landområder (km2): 1.601.053,35 (2015)
 • Byområder (km2): 16.217,10 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 470.670,00 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 29,01 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 6,64 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 7,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 7,06 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 1,51 (2018)
 • Befolkning i den største by: 54,19 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 9.499.781,00 (2023)
 • Befolkning, i alt: 0,71 (2022)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 1,31 (2022)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 57,53 (2022)
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 23,19 (2022)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): -1,26 (2022)
 • Etniske grupper: 61% persere, 16% aserbajdsjanere, 10% kurdere, 6% lurkere, 2% baluchere, 2% arabere, turkmenere og tyrkiske folkeslag 2, 1% andre
 • Sprog: Persisk (det officielle sprog) 53%, tyrkiske dialekter 18%, kurdisk 10%, Gilani og Mazeni 7%, Luri 6% og Baluchi 2%.
 • Religioner: 99,4% muslimer [shia 90-95%, sunni 5-10%] (den officielle religion), 0,3% andre (inkluderer zarathustrianere, jøder og kristne), 0,4% uspecificeret
 • Nettoindvandring: 10,30 (2022)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 1,68 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 13,24 (2022)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 0,70 (2019)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 6,15 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 77,45 (2022)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 71,93 (2022)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 74,56 (2022)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 164,50 (2022)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 21,50 (2019)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 73,97 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 142,88 (2022)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 7,70 (2019)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 26,80 (2022)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 2,80 (2022)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 9,09 (2022)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 29.158.831,00 (2023)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 42,23 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 37,26 (2022)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): 88.550.570,00 (2022)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 40,80 (2021)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 104,48 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 76,81 (2022)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 26,94 (2022)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 282.952,19 (2022)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 740.611.774.033,11 (2022)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 2.927,79 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 78,60 (2021)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 18,00 (2018)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 13,60 (2020)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 22,63 (2022)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,05 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 0,63 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): -39.998,00 (2023)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 546,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 9.455,00 (2021)
 • International turisme, antal ankomster: 1.550.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 1.550.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 9.455,00 (2021)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 11.231,00 (2021)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 1,56 (2017)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 2,80 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 36.158,00 (2020)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 1,98 (2018)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 1.480,31 (2022)

Fakta om Irans økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 12,80 (2016)
 • BNP-vækst (årlig %): 58,55 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 413.493.207.349,27 (2022)
 • GDP, KPP (US$): 3,78 (2022)
 • BNI (US$): 4.669,57 (2022)
 • BNI-vækst (årlig %): 1.469.161.778.178,60 (2022)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 412.878.766.372,35 (2022)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 26,11 (2021)
 • Udlånsrente (%): 43,49 (2022)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 39,86 (2022)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 1.480,31 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 3,27 (2022)
 • Vareeksport (US$): 19,99 (2022)
 • Vareimport (US$): 82.660.486.128,44 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 7,65 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 30,93 (2021)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 83,89 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 25,90 (2019)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 3,66 (2022)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 37,94 (2000)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 18,00 (2016)
 • Industri, værditilvækst (US$): 99,85 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 650.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 77.200.000.000,00 (2022)
 • Militære udgifter (US$): 55.446.000.000,00 (2022)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 26,11 (2021)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 164.800.583.198,07 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 2,59 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 6.846.596.650,50 (2022)