Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Kosovo

 1. Uafhængighed: Kosovo er en del af det tidligere Jugoslavien og blev først en selvstændig nation, da landets regering erklærede sig uafhængig af Serbien den 17. februar 2008
 2. Internationale holdninger: Da Kosovo i 1990 for første gang erklærede sig uafhængig, var Albanien det eneste land, der anerkendte erklæringen. Ved erklæringen i 2008 anerkendte USA og flere europæiske lande Kosovos uafhængighed, mens Serbien, Rusland og enkelte andre lande fordømte erklæringen og anså den som ulovlig
 3. Befolkningssammensætning: Omkring 90% af Kosovos ca. 2 millioner store befolkning er etniske albanere, som primært er muslimer. De øvrige 8% er kristne (serbisk-ortodokse) serbere, der lever i den nordlige del af Kosovo tæt på den serbiske grænse. De resterende 2% er en blanding af udlændinge af anden herkomst
 4. Tidlig historie: Under Antikken var Kosovo beboet af forskellige etniske stammer, der havde tendens til at tilslutte sig andre lokale grupper. I år 160 f.Kr. blev området erobret af romerne. Fra det 400 århundrede e.Kr. er det lidt uklart, hvad der skete i området, men omkring år 850 e.Kr. absorberedes det af Det første Bulgarske Rige. Hernæst herskede bulgarerne skiftevist med serberne i området indtil slutningen af det 12. århundrede, hvor serberne definitivt erobrede regionen
 5. Slaget på solsortesletten: Det famøse ’Slag på Solsortesletten’ i 1389 foregik i Kosovo. Selvom slaget involverede flere folkeslag, var det primært serbere der kæmpede mod tyrkere (osmannere). Begge parter var formentlig suppleret af albanere og kosovo-albanere. Slaget betegnes i dag ofte som den serbiske identitets vugge
 6. 1455 - 1912: I årene 1455 – 1912 var Kosovo en del af Det Osmanniske Rige. I 1912 under den 1. Balkankrig mistede osmannerne Kosovo til serberne
 7. 1. Verdenskrig: I vinteren 1915 – 1916 under 1. Verdenskrig mistede serberne Kosovo til Bulgarien og Østrig-Ungarn. I 1918 blev Kosovo en del af Kongeriget Jugoslavien, i 1922 blev Kosovo opsplittet i 3 områder og i 1929 blev Kosovo igen samlet i Kongeriget Jugoslavien
 8. 2. Verdenskrig : Under 2. Verdenskrig blev Kosovo kontrollet af Albanien, som var under italiensk styre. Kosovo-provinsen begyndte at antage sin nuværende form i 1945
 9. 1945 - 2008: Perioden fra 1945 til 1990’erne var præget af spændinger mellem etniske grupper og den deraf følgende nationalisme. I slutningen af 1990’erne startede Kosovokrigen, som blev udkæmpet mellem Jugoslavien på den ene side og kosovo-albanere med støtte fra NATO på den anden side. Krigen sluttede i juni 1999, da serbien gav op. Samme år kom Kosovo under administration af UN. Årene frem til Kosovos uafhænhighed (i 2008) var generelt prægede af præsidentskift, politisk uro og enkelte kampe mellem serbere og etniske albanere
 10. Nutid: 1990’ernes uhensigtsmæssige økonomiske politik, internationale sanktioner, begrænset adgang til handel og finansiering samt etniske konflikter, er alle faktorer, der har bidraget til at gøre Kosovo til ét af de fattigste lande i nutidens Europa

Kosovos landskab er præget af, at landet er en gammel flodbund med omgivet af bjerge

 

Attrbution: vegamaster + gardnergp – Flickr.com

 

Landskabet i Kosovo er præget af de omgivende bjerge samt at landet ligger på en gammel, flad flodbund

Geografiske fakta

 • Landbrugsareal (km2): 5.700,00 (2007)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 52,36 (2007)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 5,03 (2016)
 • Skovareal (% af landarealet): 10.887,00 (2017)
 • Plantearter (højere), truede: n/a
 • Landområder (km2): n/a
 • Total areal (kvadratkilometer): n/a
 • Byområder (km2): n/a

Demografiske fakta

 • Bevæbnede styrker, total: 16,00 (2018)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 7,00 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 2.818,34 (2014)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 2,00 (2018)
 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 16.864.417.335,26 (2019)
 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 24,60 (2017)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 3,80 (2017)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 89,44 (2018)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 14,90 (2019)
 • Husholdninger (og NPIS'er) forbrugsudgifter (US$): 45,81 (2019)
 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 74,50 (2018)
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 70,00 (2018)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 72,20 (2018)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 32,30 (2010)
 • International turisme, antal ankomster: 4,00 (2018)
 • International turisme, antal afgange: 5.353,00 (2018)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 164,51 (2017)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): -0,16 (2019)
 • Arbejdsstyrke, total: 1.794.248,00 (2019)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 17,60 (2015)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Listed domestic companies, total: n/a
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): n/a
 • Pattedyr, truede: n/a
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): n/a
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): n/a
 • Nettoindvandring: n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): n/a
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 118,07 (2019)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 32,47 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 25,56 (2019)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 49,45 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): n/a
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): n/a
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Antal rygere, total (over 15 år): n/a
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): n/a
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a

Kosovo's økonomi

 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 118,07 (2019)
 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 1,31 (2018)
 • Indlånsrente (%): 1,31 (2018)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 73,18 (2019)
 • BNP (US$): 7.926.108.374,38 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 4,17 (2019)
 • BNP per indbygger (US$): 4.417,51 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 21.241.888.548,17 (2019)
 • BNI (US$): 8.092.812.360,05 (2019)
 • BNI-vækst (årlig %): 4,65 (2019)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 22,56 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 26,56 (2019)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 2.105.015.673,98 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 2,68 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 5,60 (2019)
 • Udlånsrente (%): 6,65 (2018)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 11,53 (2019)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 914.017.017,47 (2019)
 • Industri, værditilvækst (US$): 0,80 (2018)
 • Vareeksport (US$): 63.344.074,22 (2018)
 • Vareimport (US$): 191,89 (2018)
 • Militærudgifter (% af BNP): 83,83 (2019)
 • Militærudgifter (US$): n/a
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomst): n/a
 • Handel (% af BNP): n/a

Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 13. november 2014