Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Kosovo

 1. Uafhængighed: Kosovo er en del af det tidligere Jugoslavien og blev først en selvstændig nation, da landets regering erklærede sig uafhængig af Serbien den 17. februar 2008
 2. Internationale holdninger: Da Kosovo i 1990 for første gang erklærede sig uafhængig, var Albanien det eneste land, der anerkendte erklæringen. Ved erklæringen i 2008 anerkendte USA og flere europæiske lande Kosovos uafhængighed, mens Serbien, Rusland og enkelte andre lande fordømte erklæringen og anså den som ulovlig
 3. Befolkningssammensætning: Omkring 90% af Kosovos ca. 2 millioner store befolkning er etniske albanere, som primært er muslimer. De øvrige 8% er kristne (serbisk-ortodokse) serbere, der lever i den nordlige del af Kosovo tæt på den serbiske grænse. De resterende 2% er en blanding af udlændinge af anden herkomst
 4. Tidlig historie: Under Antikken var Kosovo beboet af forskellige etniske stammer, der havde tendens til at tilslutte sig andre lokale grupper. I år 160 f.Kr. blev området erobret af romerne. Fra det 400 århundrede e.Kr. er det lidt uklart, hvad der skete i området, men omkring år 850 e.Kr. absorberedes det af Det første Bulgarske Rige. Hernæst herskede bulgarerne skiftevist med serberne i området indtil slutningen af det 12. århundrede, hvor serberne definitivt erobrede regionen
 5. Slaget på solsortesletten: Det famøse ’Slag på Solsortesletten’ i 1389 foregik i Kosovo. Selvom slaget involverede flere folkeslag, var det primært serbere der kæmpede mod tyrkere (osmannere). Begge parter var formentlig suppleret af albanere og kosovo-albanere. Slaget betegnes i dag ofte som den serbiske identitets vugge
 6. 1455 - 1912: I årene 1455 – 1912 var Kosovo en del af Det Osmanniske Rige. I 1912 under den 1. Balkankrig mistede osmannerne Kosovo til serberne
 7. 1. Verdenskrig: I vinteren 1915 – 1916 under 1. Verdenskrig mistede serberne Kosovo til Bulgarien og Østrig-Ungarn. I 1918 blev Kosovo en del af Kongeriget Jugoslavien, i 1922 blev Kosovo opsplittet i 3 områder og i 1929 blev Kosovo igen samlet i Kongeriget Jugoslavien
 8. 2. Verdenskrig : Under 2. Verdenskrig blev Kosovo kontrollet af Albanien, som var under italiensk styre. Kosovo-provinsen begyndte at antage sin nuværende form i 1945
 9. 1945 - 2008: Perioden fra 1945 til 1990’erne var præget af spændinger mellem etniske grupper og den deraf følgende nationalisme. I slutningen af 1990’erne startede Kosovokrigen, som blev udkæmpet mellem Jugoslavien på den ene side og kosovo-albanere med støtte fra NATO på den anden side. Krigen sluttede i juni 1999, da serbien gav op. Samme år kom Kosovo under administration af UN. Årene frem til Kosovos uafhænhighed (i 2008) var generelt prægede af præsidentskift, politisk uro og enkelte kampe mellem serbere og etniske albanere
 10. Nutid: 1990’ernes uhensigtsmæssige økonomiske politik, internationale sanktioner, begrænset adgang til handel og finansiering samt etniske konflikter, er alle faktorer, der har bidraget til at gøre Kosovo til ét af de fattigste lande i nutidens Europa

Kosovos landskab er præget af, at landet er en gammel flodbund med omgivet af bjerge

 

Attrbution: vegamaster + gardnergp – Flickr.com

 

Landskabet i Kosovo er præget af de omgivende bjerge samt at landet ligger på en gammel, flad flodbund

Geografiske fakta

 • Placering: Den sydøstlige del af Europa. Mellem Serbien og Makedonien
 • Landegrænser: Abanien (112 km), Makedonien (159 km), Montenegro (79 km) og Serbien (352 km)
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Relativt kolde vintre med meget snefald. Varme og tørre somre og efterår. Påvirkninger fra bjerge samt Middelhavet (Adriaterhavet) skaber regionale variationer i klimaet. Maksimal nedbørsmængde forekommer i perioden oktober - december
 • Landskab: Flad flodbund hævet ca. 400-700 m over havets overflade og omringet høje af bjergkæder med højder på op til 2.500 m
 • Laveste punkt: 297 m (Drini i Bardhe/Beli Drim)
 • Højeste punkt: 2.656 m (Gjeravica/Deravica)
 • Naturressourcer: Nikkel, bly, zink, magnesium, brunkul, kaolin, krom og bauxit
 • Største by: Pristina
 • Hovedstad: Pristina
 • Total areal (kvadratkilometer): n/a
 • Landområder (km2): n/a
 • Byområder (km2): n/a
 • Landbrugsareal (km2): n/a
 • Landbrugsareal (% af total areal): n/a
 • Skovareal (% af landarealet): n/a
 • Plantearter (højere), truede: n/a
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): n/a

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): n/a
 • Befolkning i største by: n/a
 • Befolkningsvækst (årlig %): n/a
 • Befolkning, total: n/a
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): n/a
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): n/a
 • Etniske grupper: 92% albanere, 8% andre (serbere, bosniere, romaer, tyrkere, egyptere, gorani, ashkali)
 • Sprog: Albansk og serbisk er de officielle sprog. Herudover tales der bosnisk, tyrkisk og romani i kraft af tilstedeværelsen af disse minoriteter i landet
 • Religioner: Muslimer, serbisk-ortodokse og romerskkatolske
 • Nettoindvandring: n/a

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 24,60 (2017)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 8,00 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): n/a
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 2.818,34 (2014)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): n/a
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): n/a
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): n/a
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): n/a
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): n/a
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): n/a
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): n/a

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 68,60 (2020)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 71,09 (2020)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Arbejdsstyrke, total: 17,60 (2015)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 0,90 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 1.806.279,00 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): n/a
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 33,41 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): n/a
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): n/a
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): n/a
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): n/a

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 43,11 (2020)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 1,95 (2020)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 32,30 (2010)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): n/a
 • Antal rygere, total (over 15 år): n/a
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): n/a

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 18.467.015.397,13 (2021)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): n/a
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): n/a
 • Børsnoterede selskaber, total: n/a
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 25,46 (2020)
 • International turisme, antal ankomster: 4,72 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 5.768,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 25,46 (2020)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 48,85 (2020)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 73,70 (2020)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): n/a
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Læger (per 1.000 indbyggere): n/a
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 122,27 (2021)

Kosovo's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 9.007.159.195,74 (2021)
 • BNP-vækst (årlig %): 9,13 (2021)
 • BNP per indbygger (US$): 4.986,58 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 22.977.645.490,07 (2021)
 • BNI (US$): 9.211.831.933,77 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 8,90 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 26,86 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 1,31 (2018)
 • Udlånsrente (%): 6,65 (2018)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 3,35 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 122,27 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): n/a
 • Vareeksport (US$): 78.965.006,27 (2020)
 • Vareimport (US$): 303,88 (2020)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 3,80 (2017)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 89,44 (2018)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 14,03 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 13,35 (2020)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 26,62 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 2.397.729.509,17 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 1.030.369.230,77 (2020)
 • Industri, værditilvækst (US$): 1,06 (2020)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 15,40 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 103,52 (2021)
 • Militærudgifter (US$): n/a

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 1,31 (2018)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 5,60 (2019)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): n/a
 • Sociale bidrag (% af indkomst): n/a
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022