Du er på den danske version
Svensk version

Fakta om Polen

 1. 6. største land i EU: Polen er det 6. største land i EU – både hvad angår areal og befolkning (hhv. 312.685 km2 og 38 mio. indbyggere)
 2. Polske pizzaer: I Polen laves pizzaer uden tomatsauce. Tjeneren serverer i stedet tomatsaucen ved siden af (typisk i en kande), så man selv kan hælde den på. Nogle gange er tomatsaucen blot ketchup
 3. Udfarende folkefærd: Der bor ca. 37 mio. polakker i Polen og det estimeres ca. 21 mio. polakker bor i udlandet - dvs. ca. 36% af alle polakker uden for Polens grænser. Selvom oplysningerne om det totale antal polakker i verden varierer fra kilde til kilde, anslås det til at være omkring 60 millioner
 4. Navnedage: Traditionelt har navnedage været fejret mere end fødseldage. De yngre generationer er dog begyndt at fejre fødseldage i højere grad end tidligere. Konceptet med navnedage går i al sin enkelthed ud på, at hver af årets dage har en række navne tilknyttet (typisk 3-5) og at man fejrer sin navnedag hvert år
 5. Hundenavne: Det mest populære hundenavn i Polen er 'Burek', hvilket bedst kan oversættes til "brunlig-grå farve". Herudover er 'reks' fra det latinske 'rex' (konge) også meget populært
 6. Ægteskabsalder: Polen har den laveste gennemsnitlige ægteskabsalder i EU. Gennemsnitsalderen for kvinder er 25,6 år, mens den for mænd er 27,5 år. Det totale gennemsnit er dermed 26,6 år
 7. Astronomer: Den polskfødte astronom Nicolaus Kopernikus (1473-1543) var den første person der fremsatte teorien om, at Jorden ikke var universets centrum. En anden polsk astronom, Johannes Hevelius (1611-1687), udgav den første detaljerede og præcise kortlægning af månen
 8. Kupala-natten: Kupala-natten er en populær helligdag og begivenhed, hvor nogle polakker hopper over bål. Traditionen har en relation til sommersolhverv og er ældre end kristendommen
 9. Pave-kanal: Der er en pave-kanal på polsk blandt de polske TV-kanaler. Hvis man har lyst til at se paven, kan man altså blot tænde fjernsynet og vælge pave-kanalen
 10. Sidste polske konge: Polens sidste konge, Stanisław August Poniatowski, abdicerede i 1795 efter 25 år på tronen. Han var desuden også Storhertug af Litauen

Fakta: Der bor ca. 1,7 millioner indbyggere i Polens hovedstad Warszawa

 

Attribution: Radek Kołakowski + N i c o l a – Flickr.com

 

Polens hovedstad Warszawa huser ca. 1,7 millioner mennesker og er dermed landets største by

Geografiske fakta

 • Placering: Centraleuropa. Øst for Tyskland
 • Landegrænser: Hviderusland (605 km), Tjekkiet (615 km), Tyskland (456 km), Litauen (91 km), Rusland (Kaliningrad oblast) (432 km), Slovakiet (420 km) og Ukraine (428 km)
 • Kystlinje: 440 km
 • Klima: Tempereret. Kolde, overskyede vintre med meget nedbør. Milde somre med hyppige regnskyl og tordenvejr
 • Landskab: Primært flade sletter. Bjerge langs den sydlige grænse
 • Laveste punkt: -2 m (ved Raczki Elblaskie)
 • Højeste punkt: 2.499 m (Rysy)
 • Naturressourcer: Kul, sulfur, kobber, naturgas, sølv, bly, salt, rav og dyrkbar jord
 • Største by: Warszawa
 • Hovedstad: Warszawa
 • Total areal (kvadratkilometer): 312.710,00 (2020)
 • Landområder (km2): 277.840,50 (2010)
 • Byområder (km2): 30.501,34 (2010)
 • Landbrugsareal (km2): 144.610,00 (2020)
 • Landbrugsareal (% af total areal): 47,24 (2020)
 • Skovareal (% af landarealet): 30,98 (2020)
 • Plantearter (højere), truede: 11,00 (2018)
 • CO2-emissioner (metriske ton per indbygger): 7,77 (2019)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (personer per km2 total areal): 123,80 (2020)
 • Befolkning i største by: 1.789.620,00 (2021)
 • Befolkningsvækst (årlig %): -0,31 (2021)
 • Befolkning, total: 37.781.024,00 (2021)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): -0,26 (2021)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 79,99 (2019)
 • Befolkning i landområder (% af den samlede befolkning): 39,93 (2021)
 • Befolkningstilvækst i landområder (årlig %): -0,39 (2021)
 • Etniske grupper: 96,9% polakker, 1,1% schlesiere, 0,2% tyskere, 0,1% ukrainere, 1,7% andre og uspecificerede
 • Sprog: Polsk 96,2%. De resterende 3,8% inkluderer de officielt anerkendte minoritetssprog: armensk, hviderussisk, tjekkisk, tysk, hebraisk, jiddisch, litauensk, russisk, slovakisk og ukrainsk samt uspecificerede sprog
 • Religioner: 89,8% romerske katolikker (ca. 75% praktiserende), 1,3% østlige ortodokse, 0,3% protestanter og 8,3% uspecificerede
 • Nettoindvandring: -146.976,00 (2017)

Fødsels- og dødstal

 • Fertilitetsrate, total (fødsler per kvinde): 1,38 (2020)
 • Fødselsrate, brutto (per 1.000 indbyggere): 9,40 (2020)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 11,71 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1.000 mennesker): 12,60 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 80,80 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, mænd (år): 72,60 (2020)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 76,60 (2020)
 • Dødelighed forårsaget af trafikuheld (per 100.000 indbyggere): 9,40 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (per 1.000 voksne kvinder): 59,83 (2019)
 • Dødelighed, mænd (per 1.000 voksne mænd): 156,20 (2019)
 • Selvmordsrate, kvinder (per 100.000 kvinder): 3,10 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (per 1.000 levende fødsler): 3,70 (2020)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere, total (% af den samlede arbejdsstyrke): n/a
 • Indkomstandel hos de højeste 10%: 24,00 (2018)
 • Indkomstandel hos de laveste 10%: 3,20 (2018)
 • Arbejdsløshed, total (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,36 (2021)
 • Arbejdsstyrke, total: 18.254.003,00 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 18,78 (2021)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 57,94 (2021)
 • Antal fattige jf. nationale græsner for fattigdom (% af befolkningen): 14,80 (2019)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødeusikkerhed (%): 7,40 (2020)
 • Skoletilmeldinger, folkeskole (brutto %): 97,17 (2019)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke i alderen 15 - 24): 60,08 (2021)
 • Unge, der ikke er under uddannelse, beskæftigelse eller praktik, total (% af alle unge): 11,20 (2021)
 • Alfabetisme/læsefærdighed, voksne total (% af indbyggere over 15 år): 98,74 (2008)

  Forbrug

 • Husholdningers (og NPIS'ers) forbrugsudgifter (US$): 748.064.749.208,95 (2021)
 • Elforbrug (kWh per indbygger): 3.971,80 (2014)
 • Indbyggere der bruger internet (% af befolkningen): 83,18 (2020)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 130,40 (2020)
 • Antal rygere, total (over 15 år): 24,00 (2020)
 • Alkoholforbrug per indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 11,94 (2021)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, samlet (% af den samlede arbejdsstyrke): 4,03 (2019)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 41.143,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer per 1.000 indbyggere i alderen 15 - 64 år): 1,64 (2020)
 • Børsnoterede selskaber, total: 782,00 (2020)
 • Virksomheders vilkår (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 18.538,00 (2019)
 • International turisme, antal ankomster: 88.515.000,00 (2019)
 • International turisme, antal afgange: 50.600.000,00 (2019)
 • Jernbanelinjer (samlede rute-kilometer): 18.538,00 (2019)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passager-kilometer): 21.043,00 (2018)

Sundhed

 • Hospitalssenge (per 1.000 indbyggere): 6,54 (2018)
 • Selvmordsrate, mænd (per 100.000 mænd): 20,10 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (per 1.000 indbyggere): 6,89 (2018)
 • Læger (per 1.000 indbyggere): 2,38 (2017)
 • Forekomst af HIV, total (% af befolkningen i alderen 15 - 49): 123,93 (2021)

Polen's økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 76,38 (2019)
 • BNP-vækst (årlig %): 674.048.266.397,37 (2021)
 • BNP per indbygger (US$): 5,73 (2021)
 • BNP, KPP (US$): 17.840,92 (2021)
 • BNI (US$): 1.416.885.114.554,50 (2021)
 • BNI-vækst (årlig %): 644.048.136.927,42 (2021)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 4,83 (2021)

Inflation, renter og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 11,02 (2019)
 • Udlånsrente (%): 25,30 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 197.482.327.351,82 (2021)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 123,93 (2021)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 117,62 (2021)
 • Vareeksport (US$): 337.908.000.000,00 (2021)
 • Vareimport (US$): 338.341.000.000,00 (2021)
 • Fødevareeksport (% af vareeksport): 13,25 (2021)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 8,33 (2021)
 • Fødevareproduktionsindeks (2004 - 2006 = 100): 110,87 (2020)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 117,00 (2020)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (% af BNP): 19,84 (2021)
 • Industri (inklusiv byggeri), værditilvækst (US$): 29,30 (2021)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 17,31 (2021)
 • Industri, værditilvækst (US$): 116.672.104.404,57 (2021)

Militær

 • Bevæbnede styrker, total: 189.000,00 (2019)
 • Militærudgifter (% af BNP): 2,22 (2020)
 • Militærudgifter (US$): 13.026.680.348,90 (2020)

Øvrige

 • Aktuelle sundhedsudgifter (% af BNP): 11,02 (2019)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedsoverskud): 5,06 (2021)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget per capita (US$): 0,13 (2017)
 • Sociale bidrag (% af indkomst): 40,81 (2020)
Relaterede artikler

Kilder og yderligere viden om emnet

Sidst opdateret af redaktionen den 29. august 2022