Fakta om Zambia

Fakta om Zambia

1. Navn: Zambias navn stammer fra elven Zambezi. Ordet "Zambezi" kommer fra det lokale ordet "yambezi", som betyr "hjertet av alt".

2. Hovedstad: Hovedstaden Lusaka var opprinnelig planlagt for å huse 200 000 mennesker - nå bor det over 1,5 millioner her! Zambias første hovedstad var byen Livingstone.

3. Foss: Zambia har totalt 17 fossefall - 10 av dem ligger i den nordlige delen av landet. Den største, vakreste og mest kjente er Victoriafallene sør i landet, på grensen til Zimbabwe.

4. Vær og klima: Fra oktober til april er det regntid i landet, noe som innebærer flere "regnstormer" og minner mest om en østasiatisk monsun. Klimaet er ellers mildt, og temperaturen når sjelden opp i 35 grader.

5. Termitter: Termittbo i Zambia kan "vokse" seg like store som menneskeskapte hytter

Fakta: David Livingstone er en viktig skikkelse i Zambias historie.
Attribusjon: Uttam h - Wikipedia.org

Fakta: David Livingstone var den første europeeren som så Zambezi-elven. Han ga den navnet "Victoriafallene", som i dag er navnet på verdens største fossefall sør i landet.

 

6. Boliger: Store deler av Zambia er tynt befolket, og det store flertallet av landets befolkning bor i det mest utviklede området som kalles "Line of Rail". I dette området går det en jernbane som forbinder kobberbeltet (et gruveområde rikt på kobber) med hovedstaden Lusaka og grensebyen Livingstone i sør.

7. Gruvedrift: Det har vært drevet gruvedrift i Zambia i mer enn 2000 år, og det er særlig kobber og jern som utvinnes. Kobber er fortsatt Zambias viktigste naturressurs, og landet er verdens femte største kobberprodusent.

8. Fattigdom: Zambia er et av verdens fattigste land og ligger lavt på FNs Human Development Index. 64% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. 14,9% av alle barn er undervektige.

9. David Livingstone: Den første europeeren som kom til Zambia, var portugiseren Francisco de Lacerda på slutten av 1700-tallet. På 1800-tallet kom flere europeere til landet. Av disse var briten David Livingstone den mest fremtredende med sin visjon om å få slutt på slaveriet gjennom "kristendom, handel og sivilisasjon". Byen Livingstone er oppkalt etter ham.

10. Nord-Rhodesia: I 1888 fikk det britiske selskapet "BSA Company" mineralrettighetene til en del av landet som senere ble til Nordvest-Rhodesia. Den andre halvdelen av landet fikk derimot navnet Nordøst-Rhodesia. I 1911 ble de to delene slått sammen til den britiske kolonien Nord-Rhodesia. Sør-Rhodesia var det nåværende Zimbabwe. I 1964 ble Zambia et selvstendig land og har siden da hatt tre grunnlover.

Fakta: Victoriafallene er verdens største foss.
Kildeangivelse: Meraj Chhaya - Flickr.com

Fakta: Victoriafallene i den sørlige delen av Zambia (ved siden av byen Livingstone) er verdens største fossefall.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Sør-Afrika. Øst for Angola og sør for Den demokratiske republikken Kongo.
 • Landegrenser: Angola (1 110 km), Den demokratiske republikken Kongo (1 930 km), Malawi (837 km), Mosambik (419 km), Namibia (233 km), Tanzania (338 km), Zimbabwe (797 km).
 • Kystlinje: 0 km (innlandsstat)
 • Klima: Tropisk, men endrer seg etter høyde over havet. Regntid i perioden oktober - april
 • Landskap: Hovedsakelig høytliggende platå med noen åser og fjell.
 • Laveste punkt: 329 m (Zambezifloden)
 • Høyeste punkt: 2 301 m (Mafinga Hills)
 • Naturressurser: Kobber, kobolt, sink, bly, kull, smaragder, gull, sølv, uran og vannkraft.
 • Største by: Lusaka
 • Hovedstad: Lusaka
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 752.610,00 (2021)
 • Landområder (km2): 740.140,22 (2015)
 • Urbane områder (km2): 2.079,14 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 238.390,00 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 32,07 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 60,03 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 23,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 0,40 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 26,20 (2021)
 • Befolkning i største by: 3.181.250,00 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 2,76 (2022)
 • Befolkning, totalt: 20.017.675,00 (2022)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): 45,76 (2022)
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): 4,01 (2022)
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 54,24 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 1,71 (2022)
 • Etniske grupper: 99,5% afrikanere (inkluderer Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Lunda og andre afrikanske grupper), 0,5% andre (inkluderer europeere, asiater og amerikanere).
 • Sprog: 33,4% bembe, 14,7% nyanja, 11,4% tonga, 4,5% chewa, 5,5% lozi, 2,9% nsenga, 2,5% tumbuka, 1,9% lunda (nordvest), 1,8% kaonde, 1,8% lala, 1.8% lamba, 1,7% engelsk (det offisielle språket), 1,5% luvale, 1,3% mambwe, 1,2% namwanga, 1,1% lenje, 1% bisa, 9,4% annet, 0,4% uspesifisert.
 • Religioner: 50-75% kristne, 24-49% muslimer og hinduer, 1% tradisjonelle trosretninger
 • Nettoinnvandring: -5.000,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 4,31 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 34,51 (2021)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 29,20 (2018)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 6,97 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 58,49 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 61,22 (2021)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 22,00 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 20,50 (2019)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 250,21 (2021)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 368,65 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 2,70 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 40,20 (2021)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 26,98 (2022)
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 39,10 (2022)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 1,40 (2022)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 5,99 (2022)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 63,93 (2021)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 58,52 (2022)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 7.051.257,00 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 60,00 (2022)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 73,10 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 94,78 (2020)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 9,82 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 29,37 (2022)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 87,50 (2020)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 27.031.501.977,49 (2022)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 701,94 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 21,23 (2021)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 99,10 (2022)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 14,40 (2020)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 3,85 (2019)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 3,78 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 10.640,00 (2020)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 1,07 (2020)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 95.621,03 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 1.248,00 (2019)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 502.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 58,41 (2022)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 1.248,00 (2019)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 4,19 (2018)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 2,00 (2010)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 12,00 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 1,86 (2021)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 0,30 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 332,78 (2022)

Fakta om Zambias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 8,72 (2020)
 • BNP-vekst (årlig %): 66,94 (2019)
 • BNP per innbygger (US$): 29.163.782.138,34 (2022)
 • BNP, KPP (US$): 5,25 (2022)
 • BNI (US$): 1.456,90 (2022)
 • BNI-vekst (årlig %): 79.582.281.528,24 (2022)
 • Bruttosparing (% av BNP): 29.163.764.345,75 (2022)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 7,16 (2020)
 • Utlånsrente (%): 10,40 (2019)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 10.290.096.692,08 (2022)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 332,78 (2022)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 0,00 (2002)
 • Vareeksport (US$): 4.031.835.725,60 (2022)
 • Vareimport (US$): 11.651.000.000,00 (2022)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 9,20 (2022)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 7,73 (2022)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 119,91 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 9,48 (2020)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 51,05 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 35,28 (2022)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 109,06 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 13,82 (2022)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 16.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 9.047.000.000,00 (2022)
 • Militære utgifter (US$): 1,19 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 7,16 (2020)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 10,99 (2022)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 326.078.759,60 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 91,42 (2022)