Fakta om Zambia

Fakta om Zambia

1. Navn: Zambias navn stammer fra Zambezi-floden. Ordet 'Zambezi' kommer fra det lokale ord 'yambezi', der betyder "hjertet af alt".

2. Hovedstad: Hovedstaden Lusaka var oprindeligt planlagt til at huse 200.000 mennesker - nu er den hjem for over 1,5 millioner! Zambias første hovedstad var byen Livingstone.

3. Vandfald: Zambia har i alt 17 vandfald - 10 af dem ligger i den nordlige del af landet. Det største, smukkeste og mest kendte er Victoria Falls i den sydlige del af landet på grænsen til Zimbabwe.

4. Vejr og klima: Fra oktober til april er der regntid i landet, hvilket indebærer flere "regnstorme" og minder mest om en østasiatisk monsun. Klimaet er ellers mildt, og temperaturen når sjældent op på 35 grader celsius.

5. Termitter: Termitboer i Zambia kan "vokse" sig lige så store som menneskeskabte hytter

Fakta: David Livingstone er en vigtig figur i Zambias historie.
Tilskrivning: Uttam h - Wikipedia.org

Fakta: David Livingstone var den første europæer, der så Zambezi-floden. Han gav den navnet "Victoria Falls", som i dag er navnet på verdens største vandfald i den sydlige del af landet.

 

6. Boliger: En stor del af Zambia er tyndt befolket, og langt størstedelen af landets befolkning bor i det mest udviklede område kaldet "Line of Rail". I dette område er der en jernbane, som forbinder Copperbelt (et mineområde rigt på kobber) med hovedstaden Lusaka og den sydlige grænseby Livingstone.

7. Minedrift: Minedrift har fundet sted i Zambia i mere end 2000 år, hvor man især har udvundet kobber og jern. Kobber er stadig Zambias vigtigste naturressource, og landet er verdens 5. største kobberproducent.

8. Fattigdom: Zambia er et af de fattigste lande i verden og ligger lavt på FN's Human Development Index. 64% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. 14,9% af alle børn er undervægtige.

9. David Livingstone: Den første europæer, der kom til Zambia, var portugiseren Francisco de Lacerda i slutningen af det 18. århundrede. I det 19. århundrede kom der flere europæere til landet. Af disse var briten David Livingstone den mest fremtrædende med sin vision om at gøre en ende på slaveriet gennem "kristendom, handel og civilisation". Byen Livingstone er opkaldt efter ham.

10. Nordrhodesia: I 1888 fik det britiske selskab 'BSA Company' tildelt mineralrettighederne til en del af landet, som senere blev til Nordvestrhodesia. Den anden halvdel af landet fik derimod navnet Nordøstrhodesia. I 1911 blev de to dog forenet og dannede den britiske koloni Nordrhodesia. Sydrhodesia var det nuværende Zimbabwe. I 1964 blev Zambia et selvstændigt land og har siden haft 3 forfatninger

Fakta: Victoria Falls er verdens største vandfald.
Navngivelse: Meraj Chhaya - Flickr.com

Fakta: Victoria Falls i den sydlige del af Zambia (ved siden af byen Livingstone) er verdens største vandfald.

Geografiske fakta

 • Placering: Sydafrika. Øst for Angola og syd for Den Demokratiske Republik Congo.
 • Landegrænser: Angola (1.110 km), Den Demokratiske Republik Congo (1.930 km), Malawi (837 km), Mozambique (419 km), Namibia (233 km), Tanzania (338 km), Zimbabwe (797 km).
 • Kystlinje: 0 km (indlandsstat)
 • Klima: Tropisk, men ændrer sig alt efter højde. Regntid i perioden oktober - april
 • Landskab: For det meste høj plateau med nogle bakker og bjerge
 • Laveste punkt: 329 m (Zambezifloden)
 • Højeste punkt: 2.301 m (Mafinga Hills)
 • Naturlige ressourcer: Kobber, kobolt, zink, bly, kul, smaragder, guld, sølv, uran og vandkraft.
 • Største by: Lusaka
 • Hovedstad: Lusaka
 • Samlet areal (kvadratkilometer): 752.610,00 (2021)
 • Landområder (km2): 740.140,22 (2015)
 • Byområder (km2): 2.079,14 (2015)
 • Landbrugsjord (km2): 238.390,00 (2021)
 • Landbrugsareal (% af det samlede areal): 32,07 (2021)
 • Skovareal (% af landarealet): 60,03 (2021)
 • Plantearter (højere), truede: 23,00 (2018)
 • CO2-udledning (tons pr. indbygger): 0,40 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstæthed (mennesker pr. km2 samlet areal): 26,20 (2021)
 • Befolkning i den største by: 3.181.250,00 (2023)
 • Befolkningsvækst (årlig %): 2,76 (2022)
 • Befolkning, i alt: 20.017.675,00 (2022)
 • Befolkningstilvækst i byområder (årlig %): 45,76 (2022)
 • Befolkning i byområder (% af den samlede befolkning): 4,01 (2022)
 • Befolkningen i landdistrikterne (% af den samlede befolkning): 54,24 (2022)
 • Befolkningsvækst i landdistrikterne (årlig %): 1,71 (2022)
 • Etniske grupper: 99,5% afrikanske (inkluderer Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Lunda og andre afrikanske grupper), 0,5% andre (inkluderer europæere, asiater og amerikanere)
 • Sprog: 33.4% bembe, 14.7% nyanja, 11.4% tonga, 4.5% chewa, 5.5% lozi, 2.9% nsenga, 2.5% tumbuka, 1.9% lunda (nordvest), 1.8% kaonde, 1.8% lala, 1.8% lamba, 1.7% engelsk (det officielle sprog), 1.5% luvale, 1.3% mambwe, 1.2% namwanga, 1.1% lenje, 1% bisa, 9.4% andet, 0.4% uspecificeret
 • Religioner: 50-75% kristne, 24-49% muslimer og hinduer, 1% traditionelle overbevisninger
 • Nettoindvandring: -5.000,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fertilitetsrate, total (fødsler pr. kvinde): 4,31 (2021)
 • Fødselsrate, brutto (pr. 1.000 indbyggere): 34,51 (2021)
 • Teenagemødre (% af kvinder i alderen 15-19 år, der har fået børn eller er gravide): 29,20 (2018)
 • Dødsrate, brutto (pr. 1.000 personer): 6,97 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, kvinder (år): 58,49 (2021)
 • Forventet levetid ved fødslen, mænd (år): 61,22 (2021)
 • Forventet levealder ved fødslen, alle (år): 22,00 (2022)
 • Dødelighed forårsaget af trafikulykker (pr. 100.000 indbyggere): 20,50 (2019)
 • Dødelighed, kvinder (pr. 1.000 voksne kvinder): 250,21 (2021)
 • Dødelighed, mænd (pr. 1.000 voksne mænd): 368,65 (2021)
 • Selvmordsrate, kvinder (pr. 100.000 kvinder): 2,70 (2019)
 • Dødelighed, spædbørn (pr. 1.000 levendefødte): 40,20 (2021)

Arbejde, indkomst og uddannelse

 • Lønmodtagere i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 26,98 (2022)
 • Indkomstandel for de højeste 10%: 39,10 (2022)
 • Indkomstandel for de laveste 10%: 1,40 (2022)
 • Arbejdsløshed i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 5,99 (2022)
 • Arbejdsstyrke, i alt: 63,93 (2021)
 • Arbejdsstyrke med grunduddannelse (% af arbejdsstyrken): 58,52 (2022)
 • Arbejdsstyrke med mellemlang uddannelse (% af arbejdsstyrken): 7.051.257,00 (2023)
 • Antal fattige jf. nationale fattigdomsgrænser (% af befolkningen): 60,00 (2022)
 • Andel af befolkningen med moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed (%): 73,10 (2021)
 • Skoleindskrivninger, grundskole (brutto %): 94,78 (2020)
 • Ungdomsarbejdsløshed, alle unge (% af den samlede arbejdsstyrke mellem 15 og 24 år): 9,82 (2022)
 • Unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, i alt (% af alle unge): 29,37 (2022)
 • Læse- og skrivefærdigheder, voksne i alt (% af befolkningen over 15 år): 87,50 (2020)

  Udgifter

 • Husholdningernes (og NPIS) forbrugsudgifter (US$): 27.031.501.977,49 (2022)
 • Elforbrug (kWh pr. indbygger): 701,94 (2014)
 • Indbyggere, der bruger internettet (% af befolkningen): 21,23 (2021)
 • Mobilabonnementer (pr. 100 personer): 99,10 (2022)
 • Antal rygere i alt (over 15 år): 14,40 (2020)
 • Alkoholforbrug pr. indbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 3,85 (2019)

Erhverv og turisme

 • Arbejdsgivere, i alt (% af den samlede arbejdsstyrke): 3,78 (2022)
 • Nye virksomheder (antal registreringer): 10.640,00 (2020)
 • Nye virksomheder (nye registreringer pr. 1.000 indbyggere mellem 15 og 64 år): 1,07 (2020)
 • Børsnoterede virksomheder, i alt: 95.621,03 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = højeste karakter): 1.248,00 (2019)
 • International turisme, antal ankomster: 502.000,00 (2020)
 • International turisme, antal afgange: 58,41 (2022)
 • Jernbanelinjer (samlet antal kilometer): 1.248,00 (2019)
 • Jernbaner, antal transporterede passagerer (millioner passagerkilometer): 4,19 (2018)

Sundhed

 • Hospitalssenge (pr. 1.000 indbyggere): 2,00 (2010)
 • Selvmordsrate, mænd (pr. 100.000 mænd): 12,00 (2019)
 • Sygeplejersker og jordemødre (pr. 1.000 indbyggere): 1,86 (2021)
 • Læger (pr. 1.000 indbyggere): 0,30 (2021)
 • Prævalens af HIV, total (% af befolkningen mellem 15 og 49 år): 332,78 (2022)

Fakta om Zambias økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 8,72 (2020)
 • BNP-vækst (årlig %): 66,94 (2019)
 • BNP pr. indbygger (US$): 29.163.782.138,34 (2022)
 • GDP, KPP (US$): 5,25 (2022)
 • BNI (US$): 1.456,90 (2022)
 • BNI-vækst (årlig %): 79.582.281.528,24 (2022)
 • Bruttoopsparing (% af BNP): 29.163.764.345,75 (2022)

Inflation, rentesatser og forbrugerpriser

 • Indlånsrente (%): 7,16 (2020)
 • Udlånsrente (%): 10,40 (2019)
 • Inflation, forbrugerpriser (årlig %): 10.290.096.692,08 (2022)
 • Forbrugerprisindeks (2010 = 100): 332,78 (2022)

Handel og produktion

 • Handel (% af BNP): 0,00 (2002)
 • Vareeksport (US$): 4.031.835.725,60 (2022)
 • Vareimport (US$): 11.651.000.000,00 (2022)
 • Fødevareeksport (% af vareeksporten): 9,20 (2022)
 • Fødevareimport (% af vareimport): 7,73 (2022)
 • Indeks for fødevareproduktion (2004 - 2006 = 100): 119,91 (2022)
 • Indeks for animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 9,48 (2020)

Industri

 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (% af BNP): 51,05 (2022)
 • Industri (inkl. byggeri), værditilvækst (US$): 35,28 (2022)
 • Industri, værditilvækst (% af BNP): 109,06 (2022)
 • Industri, værditilvækst (US$): 13,82 (2022)

Militær

 • Væbnede styrker, i alt: 16.000,00 (2020)
 • Militærudgifter (% af BNP): 9.047.000.000,00 (2022)
 • Militære udgifter (US$): 1,19 (2022)

Andre

 • Løbende sundhedsudgifter (% af BNP): 7,16 (2020)
 • Arbejdsskat og bidrag (% af virksomhedens overskud): 10,99 (2022)
 • Udviklingsbistand (ODA) modtaget pr. indbygger (US$): 326.078.759,60 (2022)
 • Sociale bidrag (% af indkomsten): 91,42 (2022)