Fakta om hvalhaier

Fakta: Hvalhaien er verdens største fisk. Den største hvalhaien som noensinne er målt, var 12,65 meter lang og veide 21,5 tonn.
 1. Navn: Hvalhaiens navn kommer av dens enorme størrelse (en hai på størrelse med en hval = hvalhai). Det latinske navnet er Rhincodon typus
 2. Verdens største fisk: Hvalhaien er den største fisk i verden. Den største registrerte hvalhaien var 12,65 meter lang og veide 21,5 tonn (Karachi, Pakistan i 1947). Det finnes historier om hvalhaier på over 18 meter med en minimumsvekt på 45 tonn. Den gjennomsnittlige hvalhaien er 9,7 meter lang og veier rundt 9 tonn.
 3. Mat: Hvalhaier er såkalte "filterfeedere" som filtrerer maten sin fra vannet. Prosessen foregår ved at store mengder vann strømmer inn i munnen og ut gjennom gjellene. Underveis blir plankton, krepsdyr og småfisk filtrert ut og deretter fordøyd av hvalhaien. En hvalhai kan filtrere over 600 000 liter vann i timen! Dette er i bunn og grunn samme teknikk som barder. Hvaler (for eksempel blåhvaler) bruker
 4. Munn: Den voksne hvalhaiens munn er ca. 1,5 meter bred og inneholder 300-350 rader med tenner. Totalt har den rundt 3000 tenner, men de er ikke så fryktinngytende som på mange andre haier; de ser mer ut som små pigger. Den har også 10 filterplater i munnen, som brukes til å filtrere mat fra vannet.
 5. Hud: Hvalhaiens hud kan bli opptil 10 cm tykk, noe som beskytter den mot bitt fra andre dyr.
 6. Levetid: Hvalhaier blir vanligvis rundt 70 år gamle, men det antas at de kan bli opptil 150 år gamle.
 7. Reproduksjon: Hvalhaier begynner ikke å pare seg før de er over 30 år gamle (de er ikke kjønnsmodne før da). Hunnene føder levende unger og har vanligvis hundrevis av hvalhaifostre inni seg. De føder imidlertid ikke alle på én gang, men over tid. Den minste hvalhaien som noen gang er funnet, var bare 38 cm lang (7. mars 2009 på Filippinene).
 8. Bruskfisk: I likhet med andre haierHvalhaier er bruskfisk, noe som betyr at skjelettet består av brusk i stedet for bein.
 9. Farger: Hvalhaien har en blågrå til brun rygg med hvite eller kremfargede flekker. På buken er de hvite. Fargene brukes som kamuflasje. Flekkmønstrene er unike for hvert individ - akkurat som fingeravtrykkene til mennesker.
 10. Habitat: Hvalhaien lever både i åpent hav og i kystnære farvann og finnes i tropiske og tempererte havområder. Hvalhaier finnes i farvannene i mer enn 100 land.

 

Mer fakta om haier

Hvalhajer lever i de tropiske og varme verdenshave

Fakta: Hvalhaier lever i tropiske og varme verdenshav. På bildet markerer de blå områdene hvalhaienes utbredelse.

 • Bevaring: Hvalhaier er fredet i mange land fordi bestanden stadig reduseres. Hvalhaier kjennetegnes som "sårbar for utryddelse" av IUCN
 • Vennlige haier: Hvalhaier er kjent for å være vennlige og fredelige, og skader eller forstyrrer ikke andre dyr rundt seg.
 • Trusler: De eneste truslene mot hvalhaien er spekkhoggere, hvithaier og mennesker. Mange steder jakter mennesker på hvalhaier, hovedsakelig på grunn av bruken av hvalhaifinner i tradisjonell kinesisk medisin, men også til andre formål i sørøstasiatiske land. Hvalhaier er lette å fange på grunn av størrelsen, men også fordi de svømmer sakte og nær vannoverflaten. I India ble over 1 000 haier drept i perioden 1999-2000.
 • Hvalhai-turismeDe siste årene har det blitt populært å dykke med hvalhaier, noe som har gitt opphav til en liten reiselivsnæring kalt "hvalhaiturisme". Australia, Mexico, Honduras og Filippinene er noen av landene der du kan dykke med hvalhaier.
 • Migrasjon: Hvalhaier migrerer og foretar flere lange reiser hvert år. Forskerne vet fortsatt lite om hvalhaienes vandringsmønster, men en gang ble en hvalhai sporet mens den svømte 13 000 km fra California i USA til Tonga (øst for Australia) - så man vet med sikkerhet at de tilbakelegger store avstander. I 2009 ble en flokk på 400 hvalhaier observert utenfor Yucatán-halvøya i Mexico, noe som tyder på at hvalhaier også vandrer i flokker.

 

Video om hvalhaier

Nedenfor kan du se en video om hvalhaier.