Fakta om Malta

Fakta om Malta
 1. Rivaler: Selv om Malta har en generelt vennlig befolkning, der utlendinger tror at alle kjenner alle, kan folk også bli rivaler. Dette er mest for syns skyld, men en av grunnene er at skytshelgenene i de respektive byene er så høyt ansett at hvis det er mer enn én som tilhører hver by, blir de "fiender" under byfester hvis de støtter en annen helgen enn de andre.
 2. Biler: Malta er bare 316 kvadratkilometer stort, og det bor bare rundt 450 000 mennesker på øyene som utgjør øystaten. Til tross for dette er det registrert over 300 000 biler på Malta. Det er også svært vanlig å gi en bil i 18-årsgave.
 3. Religion: Malteserne er svært opptatt av religionen sin. Faktisk er katolisismen så viktig for dem at det finnes nesten like mange kirker på Malta som det er dager i året.
 4. Natur: Landet er virkelig vakkert å se på, men visste du at landet bare har én, nesten ubetydelig skog og at det ikke finnes noen elver i landet?
 5. Navn: Navnet "Malta" sies å stamme fra et gresk ord som betyr "honning". Malta er også kjent for å produsere honning som smaker veldig godt.
 6. Landfast: Malta er kjent for å bestå av flere øyer, men flere forskere har faktisk fremsatt en teori om at landet en gang var landfast med Sicilia. Dette har imidlertid ennå ikke blitt bevist.
 7. Film: Malta er så vakkert og vakkert at mange filmer har blitt spilt inn her opp gjennom årene. Det gjelder blant annet scener fra filmer som "Gladiator" og "Troja". Til og med TV-serien Game of Thrones har filmet i landet.
 8. Flerspråklig: Malta har i årenes løp blitt erobret og påvirket av så mange andre land at det ikke er uvanlig at store deler av befolkningen behersker tre språk flytende. De snakker ofte maltesisk, italiensk og engelsk.
 9. Byplanlegging: Mange antikke byer oppstod mer eller mindre av seg selv og har utviklet seg derfra. Maltas hovedstad Valletta sies å være en av de første europeiske byene som ble designet og bygget. Det skjedde helt tilbake i 1565. Byen er dessuten bare 0,8 kvadratkilometer stor.
 10. Melodigrandprix: På Malta elsker de mange ting, men de setter spesielt stor pris på den europeiske Melodi Grand Prix, også kjent som Eurovision.

Malta Valletta

Fakta: Maltas hovedstad Valletta er trolig en av de første europeiske byene som ble bygget etter tegninger. Dette skal ha skjedd i 1565.

Geografiske fakta

 • Beliggenhet: Sør-Europa, øyer i Middelhavet, sør for Sicilia (Italia)
 • Landegrenser: 0 km
 • Kystlinje: 196,8 km (ekskl. 56 km til øya Gozo)
 • Klima: Middelhavsområdet; milde, regnfulle vintre; varme, tørre somre.
 • Landskap: For det meste lave, steinete, flate sletter; kystklipper
 • Laveste punkt: Middelhavet: 0 m
 • Høyeste punkt: Ta'Dmejrek på Dingli-klippene: 253 m
 • Naturressurser: Kalkstein, salt, dyrkbar jord
 • Største by: Birkirkara
 • Hovedstad: Valletta
 • Totalt areal (kvadratkilometer): 320,00 (2021)
 • Landområder (km2): 150,90 (2015)
 • Urbane områder (km2): 173,52 (2015)
 • Jordbruksareal (km2): 87,50 (2021)
 • Jordbruksareal (% av totalarealet): 27,34 (2021)
 • Skogareal (% av landarealet): 1,44 (2021)
 • Plantearter (høyere), truet: 4,00 (2018)
 • CO2-utslipp (tonn per innbygger): 3,13 (2020)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstetthet (personer per km2 totalt areal): 1.620,43 (2021)
 • Befolkning i største by: 4,08 (2023)
 • Befolkningsvekst (årlig %): 553.214,00 (2023)
 • Befolkning, totalt: 16,70 (2021)
 • Befolkningsvekst i byområder (årlig %): n/a
 • Befolkning i byområder (% av totalbefolkningen): n/a
 • Befolkning i rurale områder (% av totalbefolkningen): 93,53 (2022)
 • Befolkningsvekst i rurale områder (årlig %): 8,16 (2023)
 • Etniske grupper: Maltesere (etterkommere av gamle karthagere og fønikere med trekk fra italienere og andre middelhavsfolk)
 • Sprog: 90,1% maltesisk (offisielt språk), 6% engelsk (offisielt språk), 3% flerspråklig, 0,9% annet
 • Religioner: Over 90% romersk-katolikker (den offisielle religionen)
 • Nettoinnvandring: 850,00 (2023)

Fødsels- og dødsrater

 • Fruktbarhetstall, totalt (fødsler per kvinne): 1,15 (2022)
 • Fødselsrate, brutto (per 1 000 innbyggere): 8,10 (2022)
 • Tenåringsmødre (% av kvinner i alderen 15-19 år som har fått barn eller er gravide): 94,94 (2023)
 • Dødsrate, brutto (per 1 000 personer): 8,00 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, kvinner (år): 84,80 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, menn (år): 80,70 (2022)
 • Forventet levealder ved fødselen, alle (år): 82,70 (2022)
 • Dødelighet forårsaket av trafikkulykker (per 100 000 innbyggere): 4,10 (2019)
 • Dødelighet, kvinner (per 1 000 voksne kvinner): 27,79 (2022)
 • Dødelighet, menn (per 1 000 voksne menn): 47,57 (2022)
 • Selvmordsrate, kvinner (per 100 000 kvinner): 2,30 (2019)
 • Spedbarnsdødelighet (per 1 000 levendefødte): 4,90 (2022)

Arbeid, inntekt og utdanning

 • Lønnstakere, totalt (% av total arbeidsstyrke): n/a
 • Inntektsandel for de høyeste 10%: 25,10 (2020)
 • Inntektsandel for de laveste 10%: 3,10 (2020)
 • Arbeidsledighet, totalt (% av total arbeidsstyrke): 8,52 (2019)
 • Arbeidsstyrke, totalt: 313.357,00 (2023)
 • Arbeidsstyrke med grunnutdanning (% av arbeidsstyrken): 43,56 (2023)
 • Arbeidsstyrke med middels utdanning (% av arbeidsstyrken): 76,22 (2023)
 • Antall fattige jf. nasjonale fattigdomsgrenser (% av befolkningen): 0,20 (2022)
 • Andel av befolkningen med moderat eller alvorlig matusikkerhet (%): 7,20 (2021)
 • Skoleelever, grunnskole (brutto %): 3,11 (2023)
 • Ungdomsledighet, alle unge (% av den totale arbeidsstyrken i alderen 15-24 år): 84,93 (2022)
 • Unge som ikke er under utdanning, arbeid eller opplæring, totalt (% av alle unge): 24,00 (2020)
 • Lese- og skriveferdigheter, voksne totalt (% av befolkningen over 15 år): 94,94 (2021)

  Utgifter

 • Husholdningenes (og NPIS) konsumutgifter (US$): 14.054.486.547,64 (2023)
 • Elektrisitetsforbruk (kWh per innbygger): 4.924,54 (2014)
 • Innbyggere som bruker Internett (% av befolkningen): 91,54 (2022)
 • Mobilabonnementer (per 100 personer): 131,59 (2022)
 • Antall røykere, totalt (over 15 år): 9,14 (2023)
 • Alkoholforbruk per innbygger (liter ren alkohol, forventede estimater, +15 år): 4,15 (2023)

Næringsliv og turisme

 • Arbeidsgivere, totalt (% av total arbeidsstyrke): 4,09 (2022)
 • Nye selskaper (antall registreringer): 2.756,00 (2022)
 • Nye bedrifter (nyregistreringer per 1 000 innbyggere i alderen 15-64 år): 7,77 (2022)
 • Børsnoterte selskaper, totalt: 33,00 (2022)
 • Forretningsbetingelser (0 = laveste karakter til 100 = høyeste karakter): 5,06 (2023)
 • Internasjonal turisme, antall ankomster: 718.000,00 (2020)
 • Internasjonal turisme, antall avganger: 218.000,00 (2020)
 • Jernbanelinjer (totalt antall kilometer): 5,06 (2023)
 • Jernbane, antall transporterte passasjerer (millioner passasjerkilometer): 2,78 (2023)

Helse

 • Sykehussenger (per 1 000 innbyggere): 4,49 (2017)
 • Selvmordsrate, menn (per 100 000 menn): 9,80 (2019)
 • Sykepleiere og jordmødre (per 1 000 innbyggere): 14,40 (2020)
 • Leger (per 1 000 innbyggere): 5,49 (2021)
 • Prevalens av HIV, totalt (% av befolkningen mellom 15 og 49 år): 129,29 (2023)

Fakta Maltas økonomi

BNP og BNI

 • BNP (US$): 66,14 (2019)
 • BNP-vekst (årlig %): 20.956.999.452,43 (2023)
 • BNP per innbygger (US$): 5,61 (2023)
 • BNP, KPP (US$): 37.882,27 (2023)
 • BNI (US$): 34.545.825.240,04 (2023)
 • BNI-vekst (årlig %): 19.088.393.909,71 (2023)
 • Bruttosparing (% av BNP): 6,87 (2023)

Inflasjon, renter og konsumpriser

 • Innskuddsrente (%): 16,23 (2021)
 • Utlånsrente (%): 11,10 (2019)
 • Inflasjon, konsumpriser (årlig %): 2.541.690.945,00 (2023)
 • Konsumprisindeks (2010 = 100): 129,29 (2023)

Handel og produksjon

 • Handel (% av BNP): 17,08 (2022)
 • Vareeksport (US$): 1.416.214.122,79 (2023)
 • Vareimport (US$): 3.468.000.000,00 (2023)
 • Eksport av matvarer (% av vareeksporten): 10,10 (2023)
 • Import av matvarer (% av vareimporten): 13,61 (2023)
 • Indeks for matproduksjon (2004 - 2006 = 100): 75,95 (2022)
 • Indeks for animalsk produksjon (2004 - 2006 = 100): 4,71 (2013)

Industri

 • Industri (inkludert bygg og anlegg), verdiskaping (% av BNP): 27,09 (2022)
 • Industri (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet), bruttoprodukt (US$): 12,13 (2023)
 • Industri, verdiskaping (% av BNP): 96,32 (2022)
 • Industri, bearbeidingsverdi (US$): 6,76 (2023)

Militær

 • Væpnede styrker, totalt: 2.000,00 (2020)
 • Militære utgifter (% av BNP): 8.105.000.000,00 (2023)
 • Militære utgifter (US$): 0,50 (2022)

Andre

 • Løpende helseutgifter (% av BNP): 16,23 (2021)
 • Arbeidsgiveravgift (% av selskapets overskudd): 5,09 (2023)
 • Mottatt utviklingshjelp (ODA) per innbygger (US$): 86.972.641,30 (2022)
 • Sosiale avgifter (% av inntekten): 27,88 (2002)