Du är på den svenska version
Dansk version

Fakta om Albanien

 1. Trafikljus: År 1995 vägrade bilister i staden Shkodra att betala den nyligen införda skatten för trafikljus eftersom det inte fanns några trafikljus i staden
 2. Ja och nej: När albaner nickar betyder det "nej" och när de skakar på huvudet så betyder det "ja" - det vill säga att kroppsspråket för ja och nej är omvänt i Albanien (jämfört med i de flesta andra länder)
 3. Religionsförbud: Alla moskéer och kyrkor i Albanien stängdes år 1967 och alla religiösa ceremonier blev också förbjudna. I november år 1990 blev religiösa metoder tillåtna för privata ändamål
 4. Bunkrar: Det finns cirka 750 000 stycken betongbunkrar utspridda runt om i Albanien. Ungefär 700 000 stycken av dessa byggdes under kommunistiske diktatorn Enver Hoxas tid, nästan 40-åriga regim (1944-1985). Detta var förberedelsen för en invasion som aldrig kom
 5. Moder Teresa: Även om Moder Teresa föddes i Skopje år 1910 (i nuvarande Makedonien) betraktade man henne som albanska eftersom båda hennes föräldrar var albaner. Tirana International Airport (flygplatsen i huvudstaden i Albanien) är uppkallad efter Moder Teresa
 6. Nobelpriset: De enda två albanerna som någonsin fått Nobelpriset var Moder Teresa och Ferid Murad. Ferid Murad är hälften albansk och hälften amerikansk och fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 1998
 7. McDonalds: Albanien, Armenien och Vatikanstaten är de enda europeiska länder där det inte finns ett enda McDonalds
 8. OS: Albanien har aldrig vunnit en OS-medalj
 9. Självförsvar under attacken: Kung Zog av Albanien (1928-1939) är den enda nationell ledare i modern tid som har försvarat sig med skjutvapen under en mordrättegång
 10. Oberoende: Då Londonavtalet blev undertecknat 30 maj 1913 avslutade första Balkankriget och Albanien erkändes som ett självständig land


Fakta: I Albanien finns 750 000 bunkrar

 

Attribution: Les Haines + Dennis Jarvis + Starsap – Flickr.com

 

Fakta: Under 40 år har Albanien var ett mycket isolerat land pga. sin kommunistiska diktator Enver Hoxha. Landets 750 000 bunkrar är en kvarleva från denna tid

Geografiske fakta

 • Placering: Sydösteuropa. Mellan Grekland i söder och Montenegro och Kosovo i norr. Kusten mot Adriatiska havet och Joniska havet
 • Markgränser: Grekland (282 km), Makedonien (151 km), Montenegro (172 km) och Kosovo (112 km)
 • Kustlinje: 362 km
 • Klimat: Milt tempererat. Kalla, molniga, regniga vintrar och varma, klara, torra somrar. Inlandet är generellt svalare och fuktigare än kustområdena
 • Landskap: I första hand bergslandskap med kullar. Små slätterna längs kusten
 • Lägsta punkt: 0 m (Adriatiska havet)
 • Högsta punkt: 2 764 m (Maja e Korabit/Golem Korab)
 • Naturliga resurser: Petroleum, naturgas, kol, bauxit, kromit, koppar, järnmalm, nickel, salt, trä och vattenkraft
 • Största staden: Tirana
 • Huvudstad: Tirana
 • Total areal (km2): 28.750,00 (2018)
 • Landområden (km2): 26.686,71 (2010)
 • Tätortsområden (km2): 1.689,40 (2010)
 • Jordbruksareal (km2): 11.817,00 (2016)
 • Jorbruksareal (% av total areal): 43,13 (2016)
 • Skogsområde (% av landarean): 28,12 (2016)
 • Växtarter (högre), hotade: 4,00 (2018)
 • CO2-utsläpp (metriska ton per capita): 1,58 (2016)

Demografiske fakta

Befolkning

 • Befolkningstäthet (personer per km2 total areal): 104,61 (2018)
 • Befolkning i största stad: 484.624,00 (2019)
 • Befolkningstillväxt (årlig %): -0,43 (2019)
 • Befolkning, totalt: 2.854.191,00 (2019)
 • Befolkningstillväxt i tätortsområden (årlig %): 61,23 (2019)
 • Befolkning i tätortsområden (% av den totala befolkningen): 1,07 (2019)
 • Landsbygsdbefolkning (% av den totala befolkningen): 38,77 (2019)
 • Befolkningstillväxt på landsbygd (årlig %): -2,75 (2019)
 • Etniska grupper: 82,6 % albaner, 0,9 % greker, 1 % övriga (inkl. vlachere, roma [zigenare], makedonier, montenegriner och egyptier), 15,5% ospecificerade
 • Språk: 98,8 % albanska (officiellt språk), 0,5 % grekisk, 0,7 % övriga (inkl. makedonska, roma, vlach, turkiska, italienska och serbokroatiska)
 • Religioner: 56,7 % muslimer, 10 % romerska katoliker, 6,8 % ortodoxa, 2,5 % ateist, 2,1 % bektashi, 5,7 % övriga , 16,2 % ospecificerade
 • Nettoinvandring: -69.998,00 (2017)

Födelse och dödstal

 • Fertilitetstal, totalt (fdsel per kvinna): 1,62 (2018)
 • Födelsetal, brutto (per 1 000 invånare): 11,78 (2018)
 • Tonårsmödrar (% av kvinnor i åldern 15-19, som fått barn eller är gravida): 3,50 (2018)
 • Dödstal, brutto (per 1 000 människor): 7,90 (2018)
 • Förväntad livslängd vid födsel, kvinnor (år): 80,17 (2018)
 • Förväntad livslängd vid födsel, män (år): 76,82 (2018)
 • Förväntad livslängd vid födsel, alla (år): 78,46 (2018)
 • Dödlighet orsakad av trafikolyckor (per 100 000 invånare): 13,60 (2016)
 • Dödlighet, kvinnor (per 1 000 vuxna kvinnor): 49,49 (2018)
 • Dödlighet, män (per 1 000 vuxna män): 93,32 (2018)
 • Självmordstal, kvinnor (per 100 000 kvinnor): 4,70 (2016)
 • Dödlighet, spädbarn (per 1 000 levande vid födsel): 7,80 (2018)

Arbete, inkomst och utbildning

 • Löntagare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 44,63 (2019)
 • Inkomstandel hos de högsta 10%: 24,80 (2017)
 • Inkomstandel hos de lägsta 10%: 3,10 (2017)
 • Arbetslöshet, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 11,47 (2019)
 • Arbetsstyrka, totalt: 1.313.923,00 (2019)
 • Arbetsstyrka med grundutbildning (% av arbetsstyrkan): 23,95 (2019)
 • Arbetsstyrka med medelutbildning (% av arbetsstyrkan): 59,90 (2019)
 • Antal fattiga jf. nationala gränser för fattigdom (% av befolkningen): 14,30 (2012)
 • Andel av befolkningen med moderat eller allvarlig livsmedelsosäkerhet (%): 38,60 (2017)
 • Skolregistreringar, grundskola (brutto %): 106,99 (2018)
 • Ungdomsarbetslöshet, alla unga (% av den samlade arbetsstyrkan i åldern 15 - 24): 26,98 (2019)
 • Unga, som inte är i utbildning, praktik eller arbete, totalt (% av alla unga): 25,82 (2019)
 • Läskunnighet, vuxna totalt (% av invånare över 15 år): 98,14 (2018)

  Konsumtion

 • Hushåll (och I.O) totala konsumtionsutgifter (US$): 26.416.596.476,03 (2019)
 • Elförbrukning (kWh per invånare): 2.309,37 (2014)
 • Invånare som använder internet (% av befolkningen): 71,85 (2017)
 • Mobilabonnemang (per 100 personer): 94,18 (2018)
 • Antal rökare, totalt (över 15 år): 28,70 (2016)
 • Alkoholförbrukning per invånare (liter ren alkohol, ungefärliga volymer, +15 år): 7,50 (2016)

Företag och turism

 • Arbetsgivare, totalt (% av den totala arbetsstyrkan): 2,52 (2019)
 • Nya verksamheter (antal registreringar): 2.990,00 (2018)
 • Nya verksamheter (nya registreringar per 1 000 invånare i åldern 15-64 år): 1,52 (2018)
 • Börsnoterade inhemska verksamheter, totalt: 1.114.212,99 (2018)
 • Verksamheters villkor (0 = lägsta karaktär till 100 = högsta karaktär): 423,00 (2009)
 • Internationell turism, antal ankomster: 5.340.000,00 (2018)
 • Internationell turism, antal avgngar: 5.415.000,00 (2018)
 • Järnväg (totalt rutt-kilometer): 423,00 (2009)
 • Järnväg, antal transporterade passagerare (miljoner passagerare-kilometer): 32,00 (2009)

Hälsa

 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (% av BNP): 2,90 (2013)
 • Självmordstal, män (per 100 000 män): 7,90 (2016)
 • Sköterskor och barnmorskor (per 1 000 invånare): 3,65 (2016)
 • Läkare (per 1 000 invånare): 1,22 (2016)
 • Förekomst av HIV, totalt (% av befolkningen i åldern 15 - 49): 119,05 (2019)

Albanien's økonomi

BNP och BNI

 • BNP (US$): 67,75 (2019)
 • BNP-tillväxt (årlig %): 15.278.077.446,86 (2019)
 • BNP per invånare (US$): 2,21 (2019)
 • BNP, KPP (US$): 5.352,86 (2019)
 • BNI (US$): 41.371.722.639,16 (2019)
 • BNI-tillväxt (årlig %): 15.121.602.482,64 (2019)
 • Bruttobesparing (% av BNP): 3,74 (2016)

Inflation, räntor och konsumentpriser

 • Insättningsränta (%): 14,68 (2017)
 • Utlåningsränta (%): 18,80 (2019)
 • Inflation, konsumentpriser (årlig %): 3.064.373.586,72 (2019)
 • Konsumentprisindex (2010 = 100): 119,05 (2019)

Handel och produktion

 • Handel (% av BNP): 21,39 (2018)
 • Varuexport (US$): 959.848.631,05 (2019)
 • Varuimport (US$): 2.716.000.000,00 (2019)
 • Livsmedelsexport (% av varuexport): 9,04 (2018)
 • Livsmedelsimport (% av varuimport): 13,55 (2018)
 • Livsmedelsproduktionsindex (2004 - 2006 = 100): 150,93 (2016)
 • Index för animalsk produktion (2004 - 2006 = 100): 6,28 (2019)

Industri

 • Industri (inklusiv byggeri), värdetillväxt (% av BNP): 14,27 (2019)
 • Industri (inklusive byggarbete), värdetillväxt (US$): 20,06 (2019)
 • Industri, värdetillväxt (% av BNP): 113,07 (2016)
 • Industri, värdetillväxt (US$): 6,28 (2019)

Militär

 • Väpnade styrkor, totalt: 9.000,00 (2017)
 • Försvarsutgifter (% af BNP): 5.897.000.000,00 (2019)
 • Försvarsutgifter (US$): 1,18 (2018)

Övriga

 • Aktuella hälsoutgifter (% av BNP): 14,68 (2017)
 • Arbetsskatt och bidrag (% av verksamhetsöverskott): 1,41 (2019)
 • Utvecklingsbistånd (ODA) mottaget per capita (US$): 180.488.725,12 (2018)
 • Sociala bidrag (% av inkomst): 119,62 (2018)

Relaterade artikler

Källor och ytterligare information

Senast uppdaterad av redaktionen den 13. november 2014