Fakta om Albanien

Fakta om Albanien

1. Trafikljus: 1995 vägrade förare i staden Shkodra att betala en nyinförd trafikljusskatt eftersom det inte fanns några trafikljus i staden

2. Ja och nej: När albaner nickar betyder det "nej" och när de skakar på huvudet betyder det "ja" - dvs. kroppsspråket för ja och nej är omvänt i Albanien (jämfört med de flesta andra länder)

3. Förbud mot religion: Alla moskéer och kyrkor i Albanien stängdes 1967 och alla religiösa ceremonier förbjöds. I november 1990 blev religionsutövning lagligt i privata angelägenheter

4. Bunkrar: Det finns omkring 750 000 betongbunkrar utspridda över hela Albanien. Omkring 700 000 av dessa byggdes under den kommunistiska diktatorn Enver Hoxas nästan 40-åriga regim (1944-1985) som förberedelse för en invasion som aldrig kom.

5. Moder Teresa: Även om Moder Teresa föddes i Skopje 1910 (i nuvarande Makedonien) anses hon vara alban, eftersom båda hennes föräldrar var albaner. Tirana International Airport (flygplatsen i Albaniens huvudstad) är uppkallad efter Moder Teresa

Fakta: Enver Hoxha var en albansk kommunistledare som förbjöd religion under sin 40-åriga regim
Tillskrivning: Wikipedia.org

Fakta: Enver Hoxha hade makten i Albanien i nästan 40 år och förbjöd all religion, vilket har satt sin prägel på landet än idag; det inofficiella nationella mottot är "Den albanska religionen är albanismen"

 

6. Nobelpris: De enda två albaner som någonsin fått Nobelpriset var Moder Teresa och Ferid Murad. Ferid Murad är till hälften alban och till hälften amerikan och fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1998

7. McDonald's: Albanien, Armenien och Vatikanstaten är de enda europeiska länderna utan McDonald's

8. OL: Albanien har aldrig vunnit en medalj i de olympiska spelen

9. Självförsvar under en attack: Kung Zog av Albanien (1928-1939) är den enda nationella ledaren i modern tid som har försvarat sig med ett skjutvapen under ett mordförsök

10. Oberoende: När Londonfördraget undertecknades den 30 maj 1913 tog det första Balkankriget slut och Albanien erkändes som en självständig stat

Fakta: Det finns många bunkrar i Albanien
Tillskrivning: Les Haines + Dennis Jarvis + Starsap - Flickr.com

Fakta: Under nästan 40 år var Albanien ett mycket isolerat land på grund av den kommunistiska diktaturen under Enver Hoxha. Landets 750 000 bunkrar är en kvarleva från den tiden